1590-1599

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De jaren 1590-1599 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 16e eeuw.

Johan van Oldenbarneveldt

Belangrijke gebeurtenissen[bewerken]

Europa
De Nederlanden
  • Het tweehoofdig leiderschap van de staatsman Johan van Oldenbarneveld en de militair prins Maurits is zeer succesvol.
  • Verovering van Breda (1590), Nijmegen, Zutphen, Deventer en Steenwijk (1591), door Maurits van Nassau. Groningen wordt in 1594 veroverd en sluit zich aan bij de Republiek, bekend als de Reductie van Groningen. De vesting Bourtange wordt in dit jaar een grensverdediging van de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
  • In 1596 sluit Johan van Oldenbarnevelt het Drievoudig Verbond met Engeland en Frankrijk tegen Spanje. Daarbij wordt de Republiek voor het eerst erkend door andere mogendheden.
  • De oprichting van het Rasphuis in Amsterdam markeert een omslag in het juridisch denken. Tot nu toe vond men dat misdadigers alleen gestraft moesten worden. In het Rasphuis wordt geprobeerd hen orde en een regelmatig leven bij te brengen. Het Rasphuis is dus bedoeld als een verbeterinstituut.
  • De protestantse regenten van Amersfoort gaan de economische problemen en sociale onrust te lijf met het houden van heksenprocessen.
  • In Zeeland geldt vanaf 1591 een premie van 2 gulden op een gedode zeehond. Met deze maatregel wil men de visserij beschermen en tevens een inkomstenbron verschaffen aan werklozen.
Scheepvaart en handel
Romeo en Julia
Cultuur
Godsdienst
  • De Italiaanse priester en filosoof Giordano Bruno wordt in 1592 te Venetië gearresteerd en het volgend jaar uitgeleverd aan Rome. Daar staat hij terecht voor de Inquisitie wegens zijn afwijkende opvattingen, die hij weigert te herroepen. In februari 1600 wordt hij verbrand.
  • In Sozzini's hoofdwerk De Jesu Christo Servatore (gedrukt in Polen, 1594), betoogt hij dat Christus niet door zijn kruisdood, maar door zijn zedelijk voorbeeld tot verlosser is geworden. Zijn leer is tevens gematigd antitrinitarisch. Zoals alle antitrinitaristische stromingen accepteert het socinianisme de leer van de Heilige Drie-eenheid niet. Daarnaast wijst het socinianisme de leer van de incarnatie af.
  • Het socinianisme wordt in 1598, dus tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in de Nederlanden geïntroduceerd dankzij twee Polen, Ostorodt en Woidovski. Zij bezoeken onder andere Amsterdam en Leiden. Op advies van de Leidse universiteit worden hun boeken in beslag genomen en worden ze de Republiek uitgezet.
Azië
  • In 1592 begint het Japanse plan voor annexatie van Korea met de Slag om Bunroku. Binnen een maand lopen Hideyoshi's generaals bijna geheel Korea onder de voet. De Koreanen, onder leiding van Yi Sun-sin en met hulp van Ming China, verdrijven de Japanners in december 1592. In 1596 lanceert Hideyoshi opnieuw een invasie van Korea. Bij de Slag bij Keicho is de gezamenlijke verdediging van Korea en China goed voorbereid. De slag resulteert in een patstelling. In 1598 sterft Hideyoshi, hij laat een machtsvacuüm achter.