Aanhef

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De aanhef is een term in de taalkunde, die refereert aan een (meestal vriendelijke) introducerende zin van een brief of e-mail. Dit betreft veelal een aantal standaard uitspraken, waarmee de schrijver de persoon waaraan de brief wordt gericht aanspreekt. De Nederlandse taal maakt in formele brieven voornamelijk gebruik van de zin Geachte heer/mevrouw. De uitspraak Beste wordt meestal gebruikt bij informele brieven, e-mails of discussies. In de Engelse taal wordt in vrijwel elke brief of e-mail gebruikgemaakt van 'Dear'..

Wanneer gericht is aan een ridder van Oranje-Nassau, wordt men in Nederland geacht gebruik te maken van zijne/hare hoogheid. Voor een ridder van Bourbon de Parma, een ridder der Nederlanden of een Prins van Oranje gebruikt men zijne/hare koninklijke hoogheid. En wanneer gericht aan een koning of koningin gebruikt men zijne/hare majesteit.

Er bestaan ook specifieke beleefdheidsvormen die gericht zijn op mensen met een religieuze, ministeriële, academische, militaire, ambtelijke of adellijke titel.

Verder wordt men geacht bij een formele brief correct gebruik te maken van de naam van de persoon. Als niet bekend is aan wie de brief gericht is, omdat bijvoorbeeld geschreven wordt naar een organisatie of instantie, kan voldaan worden met Geachte heer/mevrouw. Het onpersoonlijkere "L.S." (lectori salutem) wordt volgens het Genootschap Onze Taal steeds meer als onpersoonlijk en ouderwets ervaren. Als de naam van de persoon bekend is, verdient het de voorkeur de achternaam toe te voegen en de juiste vorm te kiezen.

Externe links[bewerken]