Ambulante begeleiding

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Vraagteken
Er wordt getwijfeld aan de juistheid van een of meer onderdelen van dit artikel.
Raadpleeg de bijbehorende overlegpagina voor meer informatie, en pas na controle desgewenst het artikel aan.
Opgegeven reden: geen bronnen en zeer beperkt uitleg van het begrip, zie deze bron
Dit sjabloon is geplaatst op 11 augustus 2011.
Vraagteken

Ambulante begeleiding is in Nederland een vorm van hulpverlening. Deze hulpverlening is onder andere bedoeld om scholieren met een leerlinggebonden financiering binnen het primair, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs te steunen bij moeilijkheden binnen school. Naast ambulante begeleiding voor leerlingen met een indicatie voor speciaal onderwijs, bestaat preventieve ambulante begeleiding, ter voorkoming van ernstiger problemen en ambulante begeleiding na terugplaatsing vanuit het speciaal onderwijs in het regulier onderwijs. Ook scholen voor speciaal basisonderwijs kunnen ambulante begeleiding aanbieden.

Een ambulant begeleider maakt aan het begin van het nieuwe schooljaar vaak een begeleidingsplan ter ondersteuning van het handelingsplan van de school, waarin de situatie van en de verwachte handelingen met de leerling staan beschreven. Daarnaast komt hij/zij een aantal malen de schoolsituatie met de desbetreffende leerling evalueren.

Aan het eind van het schooljaar wordt het handelingsplan geëvalueerd.

Zie ook[bewerken]

Iets gelijkaardigs bestaat in Vlaanderen als het Geïntegreerd onderwijs. Ambulante zorg is voor meerdere doelgroepen. Zoals bijvoorbeeld clienten met NAH (niet aangeboren hersenletsel) de ambulant begeleider komt bij de client thuis. Er wordt gekeken wat de hulpvraag van de client en zijn systeem (bijv gezin, mantelzorger enz) is, er wordt vervolgens samen een ondersteuningsplan met doelen opgesteld en deze worden jaarlijks geevalueerd en bijgesteld. De begeleiding is gericht op alle leefgebieden. Zonodig verwijst de ambulant begeleider door, bemiddelt of gaat mee naar andere organisaties en bijv specialisten. De ambulant begeleider staat naast de client. Het kan gezien worden als een vorm van casemanagement.