Auteurswet (Nederlandse wet)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Auteurswet 1912)
Ga naar: navigatie, zoeken
Auteurswet
Citeertitel Auteurswet
Titel Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht
Afkorting Aw
Soort regeling Wet in formele zin
Toepassingsgebied Vlag van Nederland Nederland
Rechtsgebied intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht)
Status geldend
Grondslag geen
Goedkeuring en inwerkingtreding
Ondertekend op 23 september 1912
Gepubliceerd in Stb. 1912, 308
In werking getreden op 1 november 1912
Geschiedenis
Opvolger van Auteurswet 1881
Wijzigingen Externe lijst
Lees online
Auteurswet
Portaal  Portaalicoon   Mens en Maatschappij

De Auteurswet is de wet die in Nederland het auteursrecht regelt. De wet werd aangenomen op 23 september 1912; ze kwam in de plaats van de oudere Auteurswet 1881 en is sindsdien meermalen gewijzigd. De wet regelt ook de zogenoemde persoonlijkheidsrechten.

Er is een internetconsultatie gaande over de afschaffing van de geschriftenbescherming voor niet-oorspronkelijke geschriften.[1][2] Op 17 januari 2014 besliste de Hoge Raad echter al in lijn met het Hof van Justitie[3] dat de bepaling over gegevensbescherming richtlijnconform moet worden uitgelegd, zodat van bescherming van niet-oorspronkelijke geschriften geen sprake meer kan zijn.[4][5]

Citeertitel van de wet[bewerken]

Bij Wet van 13 maart 2008 tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Justitie (Reparatiewet III Justitie) (Stb. 85) is onder meer de citeertitel "Auteurswet 1912" gewijzigd in "Auteurswet" omdat het jaartal overbodig was en bovendien ten onrechte de indruk wekte dat de wet niet in de loop der jaren veelvuldig aan technologische ontwikkelingen zou zijn aangepast.

De aanduiding 'Auteurswet 1912' is lange tijd vooral gebezigd ter onderscheiding van de voorgaande Auteurswet 1881. Na de invoering van de wet 1912 bestonden talloze voortbrengselen die voor 1912 waren gemaakt en waarop het auteursrecht reeds werd beschermd op grond van de eerdere wet. Die wet uit 1881 vermeldde echter nog geen expliciete bescherming voor foto's.

Hoofdstukken[bewerken]

Overzicht indeling in hoofdstukken (met links naar de teksten op Wikisource):

Art.1-25a H.I Algemene bepalingen
Art.1-2 §.1 De aard van het auteursrecht
Art.3-9 §.2 De maker van het werk
Art.10-11 §.3 De werken, waarop auteursrecht bestaat
Art.12-12b §.4 Het openbaar maken
Art.13-14 §.5 Het verveelvoudigen
Art.15-25a §.6 De beperkingen van het auteursrecht
Art.26-36c H.II De uitoefening en de handhaving van het auteursrecht en bepalingen van strafrecht
Art.37-42 H.III De duur van het auteursrecht
Art.43-45 H.IV Wijziging van de Faillissementswet en van het Wetboek van Strafrecht
Art.45a-45g H.V Bijzondere bepalingen betreffende filmwerken
Art.45h-45n H.VI Bijzondere bepalingen betreffende computerprogramma's
Art.45o H.VII Bescherming van na het verstrijken van de beschermingsduur openbaar gemaakte werken
Art.46-53 H.VIII Overgangs- en slotbepalingen
. Slotformulier en ondertekening

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd de verveelvoudiging welke beperkt blijft tot enkele exemplaren en welke uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die zonder direct of indirect commercieel oogmerk de verveelvoudiging vervaardigt of tot het verveelvoudigen uitsluitend ten behoeve van zichzelf opdracht geeft.

Indien zo'n toegelaten verveelvoudiging heeft plaatsgevonden, mogen de vervaardigde exemplaren niet zonder toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgenden aan derden worden afgegeven, tenzij de afgifte geschiedt ten behoeve van een rechterlijke of bestuurlijke procedure.

Externe links[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
  1. http://www.internetconsultatie.nl/geschriften
  2. Teeven schaft geschriftenbescherming af Rijksoverheid, Nieuwsbericht, 11 februari 2013
  3. In HvJ EU 1 maart 2012, C-604/10, ECLI: ECLI:EU:C:2012:115, NJ 2012/433 (Football Dataco).
  4. HR 17 januari 2014, ECLI: ECLI:NL:HR:2014:88 (Ryanair vs. PR Aviation).
  5. D. Visser, 'Kroniek van de Intellectuele Eigendom', NJB 2014/794 (geraadpleegd via Kluwer Navigator).
Wikisource NL Meer bronnen die bij dit onderwerp horen, kan men vinden op de pagina Auteurswet op de Nederlandstalige Wikisource.