Bart de Ligt

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Bart de Ligt

Bartholomeus (Bart) de Ligt (Schalkwijk, 17 juli 1883Nantes, 3 september 1938) was een antimilitarist.

De Ligt werd geboren als zoon van Nicolaas Marinus de Ligt, predikant, en Everdina Verbrugh. Op 17 november 1918 trad hij in het huwelijk met Catharina Lydia van Rossem, met wie hij een zoon kreeg.

De Ligt begon in 1903 aan zijn studie theologie aan de universiteit Utrecht, die hij in 1910 afrondde. Tijdens zijn studie raakte hij blijvend beïnvloed door het Hegeliaanse idealisme waarin de vrijheid steeds meer verwerkelijkt wordt als een historisch proces.

Samen met Truus Kruyt en Année Rinzes de Jong werkte De Ligt vanaf 1909 voor het tijdschrift De Wereldvrede. Hij was in 1910 met Kruyt en De Jong lid geworden van de Bond van Christen-Socialisten (BCS). De BCS was in 1907 gevormd rond het christelijke weekblad Algemeen Welzijn, rond personen die teleurgesteld over het kabinet-Kuyper in 1905 de Christen-Democratische Partij (CDP) hadden gevormd, en rond antirevolutionaire en christelijk-historische kringen.

Hij schreef in 1912 een nieuw beginselprogramma voor de BCS: "God Uzelf Uw Naaste". Hierin riep hij op het tweede gebod van Christus in het Matteüs-evangelie na te leven: "Gij zult uwen naaste liefhebben als uzelven". In 1913 en 1914 publiceerde hij twee geschriftjes, waarin hij zich tegen sociale uitbuiting en tegen de oorlog kantte.

Hij behoorde tot die christelijk denkende en voelende mensen voor wie het moeilijk was zich thuis te voelen binnen de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) ook al was hij het eens met de strijd tegen de reactionaire politiek van de kerken en de confessionele kabinetten. Hij was van oordeel dat het socialisme een eis van gerechtigheid was en niet de historisch onafwendbare uitkomst van de strijd der socialistische arbeiders. Socialisme was volgens De Ligt de vorm, waarin het christelijke liefdebeginsel tot uiting kwam en moest komen. Voor dit benadrukken van het ethisch noodzakelijke en religieus gemotiveerde handelen vond hij weinig gehoor in de SDAP, die nog steeds een anti-godsdienstige partij was. Hij geloofde dat tot een verbetering van de gemeenschap kon worden gekomen door een verbetering van de verdeling van consumptiegoederen. Hij wees op het belang van naastenliefde voor een betere verdeling van consumptiegoederen.

Van 1910 tot en met 1915 woonde De Ligt in de pastorie van Nuenen, waar hij predikant was.

Externe link[bewerken]