Belgisch kenteken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Boven het oude model, onder het nieuwe model

Het Belgisch kenteken bestaat uit een robijnrode combinatie op een witte achtergrond. Voor de invoering van de Europese nummerplaten werd rood gebruikt i.p.v. robijnrood. De combinatie kan bestaan uit letters, cijfers en -'s. De volgorde hiervan hangt af van de periode waarin de nummerplaat is uitgereikt. De kentekenplaat is gekoppeld aan een voertuig en de eigenaar ervan.

In België spreekt men overigens meestal van een "nummerplaat".

Geschiedenis van het Belgische kenteken[bewerken]

België voerde de verplichting in om automobielen met een nationale nummerplaat te voorzien vanaf 1899. Vanaf 1900 voerden de Belgische provincies een bijkomende plaat in, de zogenaamde provinciale belasting. Deze platen waren verschillend van provincie tot provincie qua vorm en kleur. Deze provinciale taksplaten waren op de bumpers gemonteerd vooraan de automobiel. Deze bijkomende taksplatenserie eindigde in 1914.

Vorm[bewerken]

Nationale kentekens[bewerken]

Periode Nummering Tekens Achtergrond Combinaties Voorbeeld
1899-1912 1 - 25000 1 tot 4 zwarte cijfers wit 1 - 12 - 123 - 1234
1912-1914 10000 - 30000 5 witte cijfers lichtblauw 12345
1914-1918 10000 - 30000 5 witte cijfers zwart 12345
1918-1921 30000 - 99999 5 witte cijfers donkerblauw 12345
1921-1926 A-0001 - M-9999 1 witte letter + 4 witte cijfers donkerblauw A-1234
1926-1953 1 - 999999 1 tot 6 rode cijfers wit of donkerblauw 1 - 12 - 123 - 1234 - 12345 - 123456
BELGUIM c.1950 porcelain passenger plate - Flickr - woody1778a.jpg
1953-1962 A.0001 - 9999.Z 1 rode letter + 4 rode cijfers wit A.1234 - 1.A.234 - 12.A.34 - 123.A.4 - 1234.A
1962-1971 AA.001 - 999.ZZ 2 opeenvolgende rode letters + 3 rode cijfers wit AB.123 - 1.AB.23 - 12.AB.3 - 123.AB
1971-1973 A.001.A - Z.999.Z 1 rode letter + 3 rode cijfers + 1 rode letter wit A.123.A Alsook 4 rode cijfers en 1 rode letter.B.v.:8344.M
1973-2008 AAA-001 - ZZZ-999 3 rode letters + 3 rode cijfers wit ABC-123
BE license plate cropped.jpg
2008-2010 001-AAA - 999-CFQ 3 rode cijfers + 3 rode letters wit 123-ABC
Belgian license plate.svg
november 2010 - heden 1-AAA-001 - ... 1 donkerrood cijfer + 3 donkerrode letters + 3 donkerrode cijfers wit 1-ABC-123 - 8-ABC-123 - 8-123-ABC - 9-ABC-123 - 9-123-ABC
Autokenteken Belgie rood op wit nr1-ABC-123.jpg

Provinciale kentekens[bewerken]

Van 1900 tot 1914: verschillend van provincie tot provincie qua vorm en kleur [1]

Nieuwe nummerplaat naar Europese standaard[bewerken]

De nieuwe Belgische kentekenplaat

Op 13 oktober 2008 werd bekend dat België zijn kentekenplaat vanaf 2010 zou omvormen naar de Europese standaard, met aan de linkerkant een blauwe band met de vlag van de Europese Unie en de landcode B. Staatssecretaris van Mobiliteit Etienne Schouppe wilde vanaf 1 juli 2010 (bij de start van het Belgische voorzitterschap van de Europese Raad) beginnen met de uitreiking van de nieuwe Europese nummerplaten, bestaande uit een combinatie van drie letters en vier cijfers. Het oorspronkelijke idee voorzag tevens in een kleurverandering van het oude rood-op-wit naar zwarte tekens op een witte achtergrond, maar in november 2009 ontstond er discussie in de ministerraad over de wenselijkheid hiervan.[2]
Meer dan een half jaar later, op 9 juli 2010, was de discussie nog steeds niet ten einde: Schouppe was inmiddels voorstander van zwarte letters op een gele achtergrond, terwijl PS-vicepremier Laurette Onkelinx en cdH-vicepremier Joëlle Milquet bleven pleiten voor behoud van de bestaande rood/wit-kleurstelling.[3][4] Uiteindelijk werd op 20 juli 2010 besloten tot robijnrood/wit als kleurencombinatie, waarbij de donkerdere kleur rood (RAL 3003) moet zorgen voor 'een betere herkenning met het blote oog en met (digitale) camera's'.[5] De nieuwe kentekens kregen de vorm 1-ABC-123, waarbij de voorheen reeds gebruikte combinatie van drie letters en drie cijfers vooraf wordt gegaan door een zogeheten indexcijfer. Het indexcijfer van 1 tot en met 7 is bestemd voor de gewone nummerplaten, 8 is bestemd voor internationale kentekenplaten en 9 is voor gepersonaliseerde platen.[6]
Vanaf 31 maart 2014 zijn er echter nieuwe mogelijkheden voor de gepersonaliseerde nummerplaten. Het indexcijfer 9 is niet meer nodig. De nieuwe mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt [7], maar de nummerplaatcombinaties worden toch aan een aantal regels onderworpen. Zo moet iedere nummerplaat ten minste één letter bevatten. De volledige regelgeving is hier terug te vinden.

Verboden lettercombinaties[bewerken]

De Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) hanteert een lijst van 100 lettercombinaties die van de Belgische nummerplaten worden geweerd.[8] Daaronder bevinden zich onder andere afkortingen van politieke partijen en scheldwoorden, en dat in de drie landstalen.

De verboden lijst[bewerken]

AAP AAS AEL ALA ANE ASS BEB BIT BOM BOY
BSP BUB BWP BYT CAP CDF CDH CDV CON CSP
CUB CUL CUT CVP DCD DIK DOM FDF FOK FOL
FOU FUC FUK GAT GAY GEK GOD HIV HOL JEK
KAK KKQ KUL KUT LAF LDD LSP LUL MAS MCC
MDP MOR MOU MST NIC NIK NIQ NVA PDB PDO
PET PFF PIK PIN PIP PIS PJU PKK POT PRL
PSB PSC PSL PTB PUE PUT PVV PYK PYN PYP
PYS ROM RPW RWF SEX SOA SOT SPA SUL TAK
TET TIT TUE VCD VIH VLD VMO ZAC ZAK ZOT

Bijzondere kentekenplaten[bewerken]

In België kan een aantal personen aanspraak maken op een bijzondere kentekenplaat. De meeste maken er enkel gebruik van tijdens grote diensten waarbij Hofprotocol geldt of staatsprotocol. zie de gestelde lichamen voor de personen in kwestie.

Lijst[bewerken]

 • de ***** nummerplaat ; voorbehouden aan de koning als opperbevelhebber van defensie.
 • De "Hof"-kentekenplaten; deze bestaan enkel uit één tot drie cijfers (bijvoorbeeld '1') en zijn voorbehouden voor de leden van het koningshuis
 • De "A"-kentekenplaten; deze bevatten de rode letter "A", gevolgd door een rood nummer. Personen die aanspraak kunnen maken op deze kentekenplaten zijn de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (A1), leden van de federale regering, ministers van Staat, vertegenwoordigers van de Hoge Magistratuur, Provinciegouverneurs, de hoogste gezagdragers van de erkende confessionele erediensten alsook die van de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België, Voorzitters van het Directiecomité van de federale overheidsdiensten en de federale programmatorische overheidsdiensten, de Directeurs van het algemeen beleid en de Directeurs van de beleidscel.
 • De "E"-kentekenplaten; deze bevatten de rode letter "E", gevolgd door een rood nummer. Personen die aanspraak kunnen maken op deze kentekenplaten zijn voorzitters, leden of diensten van de gemeenschaps- en gewestregeringen.
 • De "P"-kentekenplaten; deze bevatten de rode letter "P", gevolgd door een rood nummer. Personen die aanspraak kunnen maken op deze kentekenplaten zijn de voorzitter en leden van de Senaat, de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de voorzitter en leden van het Vlaamse of Waalse Parlement, de voorzitter en leden van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de voorzitter van de Duitstalige Raad, de leden van het Duitstalige parlement en de Belgische leden van het Europees Parlement.
"EUR"-kentekenplaat
 • De "EUR"-kentekenplaat; deze bevatten vooreerst de blauwe letters "EUR", omgeven door gele sterren, gevolgd door een blauwe cijfer/lettercombinatie. Deze wordt toegekend aan de in België gevestigde organen en ambtenaren van de Europese Gemeenschap die door deze zijn aangewezen.
 • De "EUROCONTROL"-kentekenplaat; deze bevatten een blauwe cijfer/lettercombinatie, gevolgd door de blauwe letters "EURO", voorafgegaan door een punt. Deze wordt toegekend aan de in België gevestigde organen en ambtenaren van de Europese organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart die door bedoelde organisatie zijn aangewezen.
Diplomaat
 • De "CD"-kentekenplaat; deze bevat de letters "CD", gevolgd door een rode letter-cijfercombinatie, bestaande uit twee letters en drie cijfers. Deze wordt op voorstel van de dienst van het Protocol van de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toegekend, hetzij aan de personen die in België deel uitmaken van het diplomatiek of consulair korps, of die onschendbaarheden genieten die analoog zijn met die van het diplomatiek korps, hetzij aan diplomatieke zendingen of vaste inrichtingen van publiekrechtelijke organisaties in België, voor de dienstvoertuigen die beide laatsten gebruiken. Bij de oude diplomatieke nummerplaten waren de letters CD in groen.
 • De "Transit"-kentekenplaat of tijdelijke kentekenplaat voor korte duur; deze bevat witte tekens op een rode achtergrond en is voorbehouden aan personen/vennootschappen die in het buitenland verblijven of er hun hoofdverblijfplaats hebben en tijdelijk in België verblijven. Naargelang het geval is de geldigheidsduur vier maanden tot 1 jaar. Het opschrift van de plaat bestaat uit het jaartal waarin de geldigheid verloopt, en een nummer van zes cijfers. Op een vignet boven het jaartal staat de maand waarin de geldigheid verloopt en een volgnummer. Het vignet is rood voor transit-kentekenplaten en blauw voor voorlopige kentekenplaten.
Internationale kentekenplaat
 • De "internationale kentekenplaat" of tijdelijke kentekenplaat voor lange duur: deze bevat een blauw nummer van zes cijfers op een witte achtergrond, en is lijnen. Voor november 2010 hadden deze kentekenplaten zwarte tekens op een gele achtergrond. De huidige Europese standaard hanteert dezelfde kleurcombinatie als bij wagens.
 • De "G" Kentekenplaten zijn voorbehouden voor landbouw- en bosbouwvoertuigen die rijden met rode diesel. Dit werd in mei 2013 ingevoerd om controles te vergemakkelijken. Deze nummerplaten bestaan uit witte letters op een rode achtergrond, en zijn van de vorm G-LAA-111. De 'G' verwijst naar het G-type rijbewijs nodig voor landbouwvoertuigen, de 'L' verwijst naar "landbouw" [9].
 • De "M"- en de "W"-kentekenplaten zijn voorbehouden voor motorfietsen.[10]
 • De "O"-kentekenplaten; deze beginnen met de letter "O" en zijn voorbehouden voor oldtimers.
 • De "Q"- en de "U"-kentekenplaten; deze beginnen met de letter "Q" of "U" en zijn voorbehouden voor aanhangwagens met maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 750 kg.
 • De "TX"-kentekenplaten; deze beginnen met de letters "TX" en zijn voorbehouden voor taxi's. Binnen deze reeks bevindt zich de aparte "TXL"-kentekenreeks, dewelke voorbehouden is voor limousines.
Handelaarsplaat
 • De "Z"-kentekenplaten; deze beginnen met de letter "Z" en zijn voorbehouden voor handelaars.
 • De "ZZ"-kentekenplaten; deze beginnen met de letters "ZZ" en zijn voorbehouden voor proefritten.
 • De "AYx", "BYx", etc in de gewone reeks, die voorbehouden zijn voor rechthoekige platen (typisch voor SUV's). (dit is ook voor oldtimers, "OYx")
 • De "AZx", "BZx", etc in de gewone reeks, die voorbehouden zijn voor kleine rechthoekige platen. (Dit is ook voor oldtimers, "OZx")
Militair kenteken
 • De militaire kentekenplaten bestaan uit een witte achtergrond, met een Belgisch vlaggetje en zwarte cijfers. Bij aanhangwagens begint de nummerplaat met de letter "R" gevolgd door 4 of 5 cijfers.

Hiernaast kan iedereen proberen een gepersonaliseerde nummerplaat te krijgen. Een aanvraag hiertoe kan men indienen bij de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Letterwoorden van een Belgische politieke partij of driemaal nul zijn verboden. Afhankelijk van het nemen van een combinatie van 5 of 6 karakters diende men 874, respectievelijk 620 euro te betalen voor een dergelijke plaat. Voor een gepersonaliseerde Europese kentekenplaat moet men 1000 euro betalen.[6]

Externe links[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Old Opel Veteran Club Belgium - Geschiedenis nummerplaten Geraadpleegd op 4 december 2011
 2. 'Belg is gehecht aan rood-wit'. De Standaard (14 november 2009) Geraadpleegd op 15 november 2009
 3. Europese nummerplaat blijft regering verdelen. De Standaard (9 juli 2010) Geraadpleegd op 9 juli 2010
 4. Europese nummerplaat uitgesteld door val regering. Het Laatste Nieuws (8 mei 2010) Geraadpleegd op 27 oktober 2010
 5. Europese nummerplaat wordt robijnrood-wit. De Standaard (20 juli 2010) Geraadpleegd op 30 juli 2010
 6. a b Op 16 november gaat de de Europese kentekenplaat van start. Federale Overheidsdienst Mobiliteit Geraadpleegd op 17 november 2010
 7. [1], Mogelijke combinaties ZONDER rekening te houden met de reliëfstempel CV van de DIV die aan ieder gepersonaliseerde kentekenplaat voorafgaat.
 8. 'ALI' mag dan toch op nieuwe nummerplaat. autokanaal.be (8 november 2010) Geraadpleegd op 8 juni 2011
 9. http://belgianlicenceplates.blogspot.be/2013/05/new-g-licence-plates-for-tractors.html
 10. http://www.polinfo.be/NewsView.aspx?id=VS300111025&contentdomains=POLINFO&lang=nl