Bouwwerk Informatie Model

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Geplaatst:
28-01-2015

Genomineerd   Deze pagina is genomineerd voor verwijdering

Ten minste een van de mensen die meewerken aan Wikipedia, vindt dat deze pagina in deze vorm niet binnen de Wikipedia-encyclopedie past. De pagina is daarom aangedragen op de beoordelingslijst.

De reden die hiervoor is opgegeven, luidt: Niet neutraal geschreven

Na plaatsing op de beoordelingslijst blijft dit artikel twee weken staan, zodat eventuele bezwaren ingebracht kunnen worden. Als je het artikel zodanig kunt verbeteren dat daarmee de redenen voor verwijdering komen te vervallen, aarzel dan vooral niet en verbeter het! Vergeet niet om dit op de genoemde lijst te vermelden.

Pas als het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, kan deze melding verwijderd worden. Geef dit aan op de lijst door het toevoegen van de reden. (/)

Een Bouwwerk Informatie Model (Building Information Model) ofwel BIM is een digitale model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. Zo kan naast de geometrie en positie van een wand in dergelijke model ook informatie toegevoegd zoals de te gebruiken bouwmateriaal (metselwerk of gewapend beton), kosten, de afmetingen van een sparing t.b.v. raamkozijn en zelfs de raamkozijn. De objectgeoriënteerde informatie kan gekoppeld worden aan meerdere zaken zoals fasering, functies, benodigde constructieve sterkte en verloop van leidingwerk.

De afdelingen binnen ingenieursbureaus die gespecialiseerd waren in het bouwen van schaalmodellen zijn in de loop van tijd verdwenen; de behoefte om het signaleren van fouten en het nemen van cruciale beslissingen zo veel mogelijk naar de eerste fasen van een project te halen is blijven bestaan. Om faalkosten - kosten door verkeerde beslissingen of bouwfouten - te reduceren is een zo compleet mogelijke in- en overzicht van de te bouwen constructie nodig. BIM voorziet in die behoefte.

Informatie in model[bewerken]

De objecten, waarmee het 3D-model is opgebouwd, zijn "intelligent", in de zin dat deze rekening houden met andere objecten. Zo worden wanden, die haaks op elkaar staan, direct op elk aar uitgelijnd en zonder dat deze door bovenliggende vloerplaten heen steken. Wanneer kolommen aan de positie van het stramien gekoppeld zijn dan kunnen deze samen met betreffende stramien-lijn(en) verplaatst worden in één moeite door. Zelfs de maatvoering en de weergave van oppervlakte in 2D-tekeningen binnen deze modellen zijn gekoppeld (dynamisch) en afhankelijk van de vaardigheid van betrokken modelleur(s) kan dit ook het geval zijn voor de detaillering.

Bij traditioneel ontwerpen in 2D, met name met het tekenprogramma AutoCAD, dient een (late) wijziging in de constructie in iedere doorsnede en plattegrond afzonderlijk verwerkt te worden. Vergeleken met een goed opgezette BIM-model is zoiets arbeidsintensief en ook gevoeliger voor fouten.

Het komt voor dat pas in het werk vastgesteld dat leidingen dwars door een balk zijn getekend en daardoor niet uit te voeren is zonder een (ad-hoc) oplossing. Dit soort bouwfouten worden steeds vaker voorkomen door het 3D-model van leidingwerk en/of bouwkundige aspecten samen te voegen met die van de constructie en zowel "handmatig" als softwarematig op clashes te controleren.

Binnen BIM-modellen kunnen ook virtuele camera's neergezet worden, om via renderen fotorealische afbeeldingen te verkrijgen, om hierop esthetische beslissingen te baseren en het ontwerp zo nodig bij te sturen.

Door de structuur van de software kan bij een BIM ook calculatie- en rekensoftware worden gekoppeld aan het model, in sommige gevallen bij rekensoftware zelfs via een round-trip. Ook is het mogelijk om een factor tijd en kosten mee te nemen (Vierde dimensie (4D)en:4D BIM respectievelijk vijfde dimensie (5D)).en:5D BIM Hierdoor wordt het mogelijk om de opbouw en de kosten van een gebouw of constructie te visualiseren en te analyseren.

Uitwisseling[bewerken]

Uitwisseling van informatie tussen verschillende softwarepakketten wordt idealiter door middel van een universele taal gedaan, een uitwisselingsstandaard. Het meest gebruikte formaat voor uitwisseling van het traditionele 2D-tekenwerk is het dxf-formaat. Industry Foundation Classes (IFC) wordt gebruikt om modellen tussen concurrerende softwarepakketen uit te wisselen. Voor het BIM worden een drietal uitwisselingsstandaarden ontwikkeld:

 • Industry Foundation Classes (IFC; ISO16739)
(objectgerelateerde informatie)
 • International Framework for Dictionaries (IFD; ISO 12006-3)
(productgerelateerde informatie)
 • Information Delivery Manual (IDM)
(proces gerelateerde informatie)

De ontwikkeling van deze uitwisselingsstandaarden wordt in de Benelux gestuurd door BuildingSmart, een onderdeel van de Internationale Alliantie voor Interoperabiliteit (IAI) die wereldwijd deze ontwikkeling stuurt.

BIM wordt nu langzamerhand gemeengoed in de bouwwereld, maar de civiele techniek en de installatietechniek zijn ook bezig om BIM te adopteren. De B wordt daarom ook niet alleen gezien als van bouwwerk, maar ook van het bouwen zelf.

Voordelen van BIM[bewerken]

 • Toename van integrale informatie
 • Informatie rust niet alleen bij personen, maar is blijvend aan gebouw verbonden
 • Programma- en energieontwerp in alle fases toetsbaar
 • Mogelijkheid tot kostenbewaking vanuit model
 • Planning koppelen aan het model
 • Productie koppelen aan model
 • Verbetering communicatie
 • In plaats van slechts een set tekeningen is er een informatie- annex beheermodel
 • Een meerjaren onderhoudsplan kan in het model opgenomen worden
 • Faalkosten kunnen substantieel gereduceerd worden

Nadelen van BIM[bewerken]

 • Investering nodig in software
 • Er moeten nauwkeurige afspraken gemaakt worden welke output er verwacht wordt van het model
 • Digitale modellen leveren een schijnzekerheid

Kinderziektes bij BIM[bewerken]

 • Software paketten die BIM aanbieden werken niet goed samen
 • Beheer en onderhoudsmodellen uit BIM staan anno 2015 nog in de kinderschoenen

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]