Byte

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Veelvouden van bytes
SI-voorvoegsels   Binaire voorvoegsels   Afwijking
tussen SI
en binair
Symbool
(naam)
Waarde Symbool
(naam)
Waarde
kB (kilobyte) 10001 = 103 KiB (kibibyte) 10241 =210 2,4%
MB (megabyte) 10002 = 106 MiB (mebibyte) 10242 =220 4,9%
GB (gigabyte) 10003 = 109 GiB (gibibyte) 10243 =230 7,4%
TB (terabyte) 10004 = 1012 TiB (tebibyte) 10244 =240 10,0%
PB (petabyte) 10005 = 1015 PiB (pebibyte) 10245 =250 12,6%
EB (exabyte) 10006 = 1018 EiB (exbibyte) 10246 =260 15,3%
ZB (zettabyte) 10007 = 1021 ZiB (zebibyte) 10247 =270 18,1%
YB (yottabyte) 10008 = 1024 YiB (yobibyte) 10248 =280 20,9%

Een byte is een binaire eenheid van informatie voor te stellen als een woord van een aaneengesloten rij van bits. De de facto standaard is dat een byte uit 8 bits bestaat. Het kan zijn dat vroeger, (jaren '60), er nog geen consensus was over de precieze definitie en ook verwarring met een (machine)woord ligt voor de hand. De eenheid van informatie byte is ongerelateerd aan een computerarchitectuur.
Geheugengroottes worden altijd uitgedrukt in een numerieke hoeveelheid bytes.

In een byte kon een leesteken opgeslagen worden, bijvoorbeeld volgens IBM's EBCDIC-codering.

8-Bit Single Byte[bewerken]

ECMA gebruikt de frase "8-Bit Single Byte" veelvuldig aan het begin van haar Normbladen.

Octet (8 bits)[bewerken]

Om expliciet aan te geven dat men acht bits bedoelt, gebruikt men ook wel het woord octet (bij Philips octad (Engels) of octade (Nederlands)). Mogelijk werd de term byte vermeden omdat het intellectuele eigendom was van IBM.

In officiële documenten (bijvoorbeeld de Requests For Comment (RFC's)) en in de telecomsector wordt octet gebruikt, omdat dit explicieter is.

Presentatie[bewerken]

Meestal wordt de waarde van een 8-bits byte weergegeven als twee hexadecimale cijfers; daarbij wordt de byte opgesplitst in tweemaal vier bits; die groepen van vier bits heten nibbles (bij Philips tetrad of tetrade).

Herkomst van het woord byte[bewerken]

Het woord 'byte' is een aanpassing van het woord 'bite' (hapje) om verwarring met bit te voorkomen. Het is bedacht door Werner Buchholz in 1956 tijdens de ontwikkeling van de IBM Stretch-computer. Het woord duidt op een 'hapje' vol bits. Het woord 'nibble' heeft dezelfde etymologie.

Veelvouden van bytes[bewerken]

De aanduiding kilobytes, megabytes en gigabytes duiden niet altijd op duizendvouden, zoals in het algemene spraakgebruik. Dit omdat het adresbereik van een N-bits adresbus gegeven wordt door:

 A_{max} =2^N

Op elke adreslocatie wordt een byte opgeslagen, dus een (fictieve) computer met 4 adreslijnen kan maximaal 16 bytes adresseren. Om deze reden worden geheugengroottes bijna onveranderlijk aangegeven met veelvouden van machten van 2. Een kilobyte is ("traditioneel") dus geen 1000 bytes, maar 2^{10}=1024 bytes.

Nuvola single chevron right.svg Meer informatie: Veelvouden van bytes

In 1998 is door de International Electrotechnical Commission besloten deze verwarring uit de wereld te helpen door een nieuwe standaard voor binaire voorvoegsels te maken. Sindsdien is het niet meer gewenst de gewone voorvoegsels kilo, mega, giga, tera, peta en exa te gebruiken voor machten van twee. Een megabyte is dus 1 000 000 bytes. Als men een hoeveelheid van 1 048 576 bytes wil benoemen heet dat nu een mebibyte. Men kan hier nog niet op vertrouwen, omdat de nieuwe standaard nog niet uitgebreid gebruikt wordt.

Dit is dus de tabel die sinds 1998 in gebruik wordt genomen, maar regelmatig wordt nog het oude systeem gebruikt.

Naam Afkorting Aantal Bytes
KiloByte kB 1.000
MegaByte MB 1.000.000
GigaByte GB 1.000.000.000
TeraByte TB 1.000.000.000.000
PetaByte PB 1.000.000.000.000.000
ExaByte EB 1.000.000.000.000.000.000
ZettaByte ZB 1.000.000.000.000.000.000.000
YottaByte YB 1.000.000.000.000.000.000.000.000


Verschil tussen decimaal en binair

Naam Afkorting Aantal Bytes Binair Afkorting Binair
KiloByte kB 1.024 KibiByte KiB
MegaByte MB 1.048.576 MebiByte MiB
GigaByte GB 1.073.741.824 GibiByte GiB
TeraByte TB 1.099.511.627.776 TebiByte TiB
PetaByte PB 1.125.899.906.842.624 PebiByte PiB
ExaByte EB 1.152.921.504.606.846.976 ExbiByte EiB
ZettaByte ZB 1.180.591.620.717.411.303.424 ZebiByte ZiB
YottaByte YB 1.208.925.819.614.629.174.706.176 YobiByte YiB