Eindexamen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Centraal Examen)
Ga naar: navigatie, zoeken
Een tas opgehangen aan een vlaggenmast met Nederlandse vlag ten teken dat een bewoner van het huis geslaagd is (2007).

Het eindexamen is het afsluitende examen van een studierichting of opleiding. In Nederland wordt daarmee doorgaans bedoeld: het centraal examen ter afsluiting van een opleiding (vmbo, havo, vwo) aan het voortgezet onderwijs. In België bestaat geen dergelijk centraal examen[1]; een eindexamen is er het proefwerk in het laatste jaar van een opleiding.

Geschiedenis[bewerken]

De eerste eindexamens waren de afsluitende examens van de Latijnse school. Dit examen heette de promotie, niet te verwarren met de promotie aan de universiteit, en werd door iedere school op eigen houtje afgenomen. Toen de Latijnse school in de negentiende eeuw steeds meer aan concurrentie kwam bloot te staan, wilde men prestige terugwinnen door middel van een onafhankelijk examen, dat door de overheid zou moeten worden afgenomen.[2]

De overheid bleek gevoelig voor dit verzoek en stelde in 1845 een examen in, dat zowel de promotie van de Latijnse scholen als de toelatingsexamens van de universiteiten verving. Tot dan toe was het ongehoord dat iemand die goed was in de klassieke talen zou zakken op wiskunde, maar nu kon dat zeer wel gebeuren, tot groot verdriet van de Latijnse scholen.

Het staatsexamen overleefde slechts vijf jaar. De volbloed liberaal Thorbecke vond dat niemand verhinderd mocht worden hoger onderwijs te volgen. Na de Wet op het Middelbaar Onderwijs van 1863 van dezelfde Thorbecke kwamen gecentraliseerde eindexamens toch weer terug. Eerst werden de examens per provincie georganiseerd, na 1920 landelijk.

Vmbo[bewerken]

In het vmbo is het eindexamen als volgt samengesteld:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (BB) een CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen) en een CSE (centraal schriftelijk examen) uitsluitend voor de AVO-vakken;
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) een CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen) en een CSE (centraal schriftelijk examen) uitsluitend voor de AVO-vakken;
 • Theoretische leerweg (TL) een CSE (centraal schriftelijk examen) voor de AVO-vakken.

Examenpakket vmbo[bewerken]

Afhankelijk van de gekozen vakrichting zijn de volgende examenvakken verplicht:

 • Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (BB en KB):
  • sector techniek:
   • verplicht: Ne, En, Ma, Wi, Nask1, afd vak, KV1, LO
  • sector economie:
   • verplicht: Ne, En, Ma, Ec, afd vak, KV1, LO, plus een nog niet gekozen vak:
   • keuze: Fa / Du of Wi
  • sector landbouw:
   • verplicht: Ne, En, Ma, Wi, afd vak, KV1, LO, plus een nog niet gekozen vak:
   • keuze: Nask1 of Bi
  • sector zorg en welzijn:
   • verplicht: Ne, En, Ma, Bi, afd vak, KV1, LO, plus een nog niet gekozen vak:
   • keuze: Wi of Ak of Ma2 of Gs
 • Theoretische leerweg (TL):
  • verplicht: Ne, En, Ma, KV1, LO, plus:
   • sector techniek: Wi + Nask1 + 2 uit Fa / Du / Bi / Ec / Ak / Gs / Ma2 / Nask2
   • sector zorg en welzijn: Bi + Wi of Ak of Gs of Ma2 + 2 uit Fa / Du / Wi / Nask1 / Ec / Ak / Gs / Ma2 / Nask2
   • sector economie: Ec + Fa of Du of Wi + 2 uit Fa / Du / Wi / Nask1 / Bi / Ak / Gs / Ma2 / Nask2
   • sector landbouw: Wi + Nask1 of Bi + 2 uit Fa / Du / Nask1 / Bi / Ec / Ak / Gs / Ma2 / Nask2
 • Leerwerktraject (BB):
  • verplicht: Ne + afd vak

Klachten[bewerken]

Scholieren die klachten hebben over vragen, organisatie etc. bij het examen kunnen contact opnemen met het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

Hoger onderwijs[bewerken]

In het hoger onderwijs omvat een eindexamen dikwijls een eindwerk. In de nieuwe bachelor-masterstructuur is de "meesterproef" zelfs een verplicht onderdeel van alle masteropleidingen. Voor hbo-instellingen lopen studenten op de afstudeerstage en hebben een afstudeerscriptie afgeleverd.

Trivia[bewerken]

Als iemand is geslaagd voor z'n eindexamen, wordt bij zijn/haar huis in de regel een Nederlandse vlag uitgehangen, waaraan een tas wordt opgehangen. Tevens krijgt deze persoon op school een diploma uitgereikt als teken hij/zij de opleiding met succes heeft afgerond.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]

Over het Nederlandse eindexamen:

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Over een Vlaamse orientatieproef of ijkingstest
 2. Harm Jan Smid, rubriek Het Geheugen, tijdschrift Euclides, jaargang 85, nummer 2, bladzijde 80-82, oktober 2009