Christenen voor Israël

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
De Montefioremolen in Jeruzalem is met behulp van Christenen voor Israël gerestaureerd.

Christenen voor Israël is een christelijke, Nederlandse stichting die in 1980 is opgericht door de Nederlandse zakenman Karel van Oordt (1928-2013). Aanvankelijk was deze stichting gevestigd in Leidschendam, thans in Nijkerk. De geschiedenis van de stichting hangt nauw samen met die van het Israël Producten Centrum.

Opvattingen[bewerken]

De stichting keert zich tegen de vervangingstheologie (ook wel vervangingsleer of substitutietheologie) die ze beschouwt als bestanddeel van sommige kerken en die behelst dat de geestelijke plaats van het jodendom niet alleen is vervuld in maar zelfs vervangen door die van het christendom. Zowel binnen het protestantisme als het rooms-katholicisme wordt de substitutietheologie door de hoofdstroom niet meer aangehangen, het verschil van inzicht spitst zich wel toe op de vraag of en hoe een nationale staat kan samenvallen met het Jodendom als godsdienst. Christenen voor Israël verzetten zich tegen iedere vorm van antizionisme dat ze vereenzelvigen met antisemitisme, ofschoon ook onder gelovige joden een joodse staat niet onomstreden is.[1] Christenen voor Israël gelooft daarentegen dat Gods beloften aan het Israëlitische volk zoals die in het Oude Testament zouden staan weergegeven, nog steeds gelden en dat in het verlengde daarvan het Joodse volk en de staat Israël 'Gods oogappel' zijn. Deze opvatting wordt ook wel getypeerd als Israëltheologie en vindt zijn oorsprong onder meer in het chiliasme.

Activiteiten[bewerken]

Christenen voor Israël is een zogeheten algemeen nut beogende instelling en leeft van schenkingen. Ze organiseert regelmatig reizen naar Israël, inclusief verblijf in door haar gesteunde nederzettingen als Ariël op de Westelijke Jordaanoever, en bijeenkomsten in haar Israëlcentrum, gelegen in Nijkerk.[2] Tevens zet ze zich in voor de terugkeer van Joden uit de gehele wereld naar Israël. Daartoe is in 1996 het project 'Breng de Joden Thuis' gestart. Hiermee probeert Christenen voor Israël letterlijk invulling te geven aan de profetieën in de bijbelboeken Jesaja, Jeremia en Ezechiël, die zeggen dat de Joden uit onder meer 'het noorderland' (volgens sommigen gaat het hier om Rusland, Oekraïne e.o.) zullen terugkeren naar Israël. Sinds 1996 zijn er met behulp van de stichting duizenden joden naar Israël teruggekeerd. De doelstelling om in 2010 de 100.000 te halen, een getal dat eerder al voor 2008 werd nagestreefd, is volgens Christenen voor Israël inderdaad gehaald.[3] In 2001 begon CvI zogeheten solidariteitsreizen te organiseren naar Israël waar de nadruk ligt op het ontmoeten van de Israëlische bevolking. De boekingen worden door partner Krukziener Reisburo in Amsterdam verzorgd.

Met behulp van een donatie van de stichting is de Montefioremolen in Jeruzalem gerestaureerd.

Israël-Aktueel is een maandblad van CvI dat in maart 1985 voor het eerst verscheen en verstuurd wordt aan 50.000 adressen. In het blad staat voornamelijk pro-Israël nieuws en commentaar. Andere uitgaven van de stichting zijn Profetisch Perspectief, Israël en de Kerk en Tov!.

Voorzitter van de Nederlandse organisatie is ChristenUnie-politicus Dick Schutte. Voorzitter van de internationale organisatie is predikant Willem Glashouwer jr..

Externe links[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Yakov M. Rabkin, In naam van de Thora. De geschiedenis van de antizionistische joden, Antwerpen/Amsterdam 2006, passim.
  2. Nederlandse christenen steunen nederzettingen van Israël IP/MO*, 27 juli 2010
  3. CvI brengt 100.000 Joden naar Israël, Reformatorisch Dagblad, 17 maart 2010