Colloquium

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Colloquium betekent in het algemeen een discussiebijeenkomst of symposium. Het woord is afgeleid uit het Latijn waarin de letterlijke betekenis "samenspraak" is.

Colloquia van Erasmus[bewerken]

Desiderius Erasmus (1466/69-1536) gebruikte de term colloquium als titel gebruikt voor door hem geschreven dialogen. De Colloquia groeide uit van een eenvoudig leerboekje voor studenten Latijn tot een boek vol levenswijsheid. Het boek bevat tal van onderwerpen, zoals: de studie van de schone letteren, de positie van de vrouw, de godsdienst, het probleem van oorlog en vrede. Vanwege de kritische en satirische toon van veel colloquia - allerlei uiterlijke ceremoniën als de biecht en de beeldenverering moesten het ontgelden, de domme en luie geestelijkheid werd bespot - werd het werk op de lijst van verboden boeken (index librorum prohibitorum) geplaatst. Toch heeft het werk vrij veel invloed gehad op het onderwijs in de 16e en 17e eeuw en zijn gedeelten van de Colloquia in het Nederlands vertaald.[1]

Colloquium in de wetenschap[bewerken]

In de wetenschap komt de term colloquium veel voor:

  • Als benaming voor een wetenschappelijk congres, en in die betekenis is hij een synoniem voor symposium;
  • Om het mondelinge deel van de examinatie van een universitaire studie aan te duiden; hier ook wel afstudeercolloquium genoemd;
  • Als een periodieke (meestal wekelijkse) bijeenkomst op een wetenschappelijk instituut waarvoor gasten worden uitgenodigd om een presentatie te geven over hun werk.

Colloquium als onderdeel van een cantus[bewerken]

Het colloquium is een onderdeel van een cantus. Tijdens het colloquium is het iedereen toegestaan om te praten, in tegenstelling tot de momenten waarop silentium vereist is. Tijdens het colloquium wordt er niet gezongen. Bij de meeste clubs is de traditie van het colloquium verloren gegaan.

Aan de Vrije Universiteit Brussel houdt de Folklore Akademie (FA) jaarlijks een colloquium, voor hun overdrachtscantus. Hier wordt er gepraat over allerhande onderwerpen die volgens hen aan het daglicht gesteld moeten worden. Dit kan gaan over het cantusgebeuren, het bekendmaken van nieuwe regels betreffende de klak, aankondiging van het nieuwe bestuur, enz.

Andere betekenissen[bewerken]

"Colloquium" is ook de naam van het algemene programma van het Senioren Konvent Ghendt, dat wordt verdeeld tijdens de wekelijkse Raad der Seniores.

Zie ook[bewerken]

Referenties[bewerken]

  1. Cornelis Crul, O muze, komt nu voort, ed. Van der Heyden, Spectrum van de Nederlandse letterkunde, dl. 6, 1968, p. 27-117).