Conducteur

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Zie het artikel Voor het Belgische diploma burgerlijk conducteur, zie aldaar.
Een conducteur van de Nederlandse Spoorwegen.

Een conducteur is in Nederland een functionaris op de trein bij personenvervoerders op het spoor, vroeger ook in bus en tram.
In Nederlandstalig België spreken de meeste mensen ook van conducteur, maar de officiële benaming die de NMBS gebruikt, is treinbegeleider, een letterlijke vertaling uit het Frans. In België kent men ook de term treinwachter en een tramconducteur heette vroeger een ontvanger (vertaling van het Franse "receveur").

Bij een trein zonder conducteur spreekt men van eenmansbediening. De machinist kijkt zelf of de deuren kunnen worden gesloten om te vertrekken, en kaartcontrole vindt bijvoorbeeld steekproefsgewijs plaats met mobiele teams. Dit komt voor bij korte lichtgewichttreinen.

Terminologie[bewerken]

Conducteur is via het Frans uit het Latijn ontleend. In het huidige Frans betekent conducteur bestuurder, de functie die in Nederland machinist heet. De oudste vermeldingen in het Nederlands dateren uit 1567, waar het begeleiders, toezichthouders betekende, en 1570, waar het stond voor leidsman, gids. In het openbaar vervoer is de term sinds 1829 bekend voor alle het vervoer begeleidende beambten, later in de negentiende eeuw werd de betekenis beperkter, ging het staan voor slechts een van de beambten.[1] In Nederland loopt de conducteur rond op de trein, in Vlaanderen spreekt de NMBS van "treinbegeleider", in Wallonië van "accompagnateur de train". Andere, minder gebruikte termen voor conducteur zijn treinwachter of kaartjesknipper. Bij NS International, die de treinen Thalys, ICE, de intercity naar Brussel en Intercity Direct bedient, wordt de conducteur "Train Manager" genoemd.

Nederland[bewerken]

NS Reizigers[bewerken]

In 2012 had de NS rond de 2800 hoofdconducteurs in dienst.
Bij NS Reizigers is de conducteur officieel hoofdconducteur. Dat wordt intern afgekort als hc en hij wordt door zijn collega's meestal met "hc (hacee)" aangesproken. De hoofdconducteur die de trein op de langste afstand op hetzelfde traject begeleidt is tevens chef van de trein (ctr), indien de afstand gelijk is, is de dienstoudste chef van de trein. In principe is er 1 hc indien er 7 rijtuigen zijn en 2 hc's bij 12 rijtuigen, 3 hc's bij meer dan 12 bakken opdat gecontroleerd kan worden of alle deuren veilig gesloten zijn.

De hoofdconducteur heeft tot taak de trein veilig en op tijd te laten vertrekken, reizigers te informeren en vervoerbewijzen te controleren. Voor de controle van de OV-chipkaart heeft hij een mobiele kaartlezer (handscanner). Een reiziger moet een vervoerbewijs (soms een combinatie van een aantal bewijzen, zoals een pasje en een kaartje; bij onder meer een e-ticket ook een identiteitsbewijs) hebben dat gezien alle factoren zoals dag, tijd, locatie, rijrichting, leeftijd, begeleiding en klasse geldig is. Voor de OV-chipkaart zie onder.

Bij zwartrijden brengt de hoofdconducteur door invullen van een formulier de ritprijs en een aanvullend bedrag van 35 euro in rekening (tot oktober 2005 konden reizigers tegen een hoger treintarief alsnog een kaartje kopen); voor deze bedragen kan Uitstel van Betaling (UvB) worden verleend.

Tevens is de hoofdconducteur een gediplomeerd EHBO'er en zal hij zorgen voor eerste hulp bij ongelukken. De hoofdconducteur is bij een aanrijding met een persoon of voertuig (TIS 3), degene die als eerste naar de slachtoffers moet. Ook zorgt hij voor het toedekken van overledenen.

In 2009 kwam de functie van conducteur weer terug. Daarvoor heette deze functie vertrekassistent. De conducteur was ondergeschikt aan de hoofdconducteur, had geen opsporingsbevoegdheden en had als hoofdtaak het assisteren bij de vertrekprocedure. Later werden deze medewerkers gewoon hoofdconducteur genoemd, maar waren in zo'n geval geen chef trein. Deze voorziet de chef van een extra paar ogen bij het sluiten van de deuren of, als het station in een bocht ligt, van zicht op het voor de chef onzichtbare deel. De assistent fluit als eerste, zwaait naar de chef, waarop de chef zijn sleutel draait. De assistent heeft, omdat deze ook kaartjes controleert (samen met de chef of in een apart treinstel), opsporingsbevoegdheden (dit hebben alle hoofdconducteurs) en controlebevoegdheid.

Bevoegdheden[bewerken]

Verder is de hoofdconducteur belast met het handhaven van de orde, rust en veiligheid in de trein. Daarom is de hoofdconducteur ook een door Justitie beëdigd buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) en heeft daarvoor landelijke bevoegdheid. Daardoor kan een hoofdconducteur ook een proces-verbaal uitdelen, zoals die voor het niet hebben van een vervoerbewijs (maar ook andere boetes), en niet-meewerkende reizigers overdragen aan de politie. Tot 2007 hebben de hc's een geweldbevoegdheid gehad. Deze bevoegdheid is nu gekoppeld aan een jaarlijks examen. Tegenwoordig is deze bevoegdheid binnen de NS alleen aanwezig bij de Veiligheid- en Service) hebben. De Veiligheid- en Serviceteams hebben een geweldbevoegdheid en een bevoegdheid tot fouilleren.

Vertrek van de trein[bewerken]

Als de conducteur de deuren gaat sluiten geeft deze met een fluitsignaal aan de reizigers aan dat er niet meer in- of uitgestapt mag worden. Hierna worden de deuren vanaf een balkon met een driehoeksleutel gesloten. In de meeste treinen klinkt er ook een automatisch fluit-, of piepsignaal (met uitzondering van DD-AR en Mat '64, om te waarschuwen dat de conducteur bezig is met de vertrekprocedure en dat de deuren binnen enkele seconden zullen sluiten. De conducteur voorkomt hiermee dat mensen beklemd raken tussen de deuren van de trein en hierdoor meegesleept kunnen worden. De machinist hoort in de cabine een belletje zodra de deuren in beweging komen en een als de conducteur zijn of haar sleutel weer terugdraait. Daarna kan hij of zij aan een signaallamp zien dat de deuren gesloten zijn. Dit fungeert als het vertrekbevel van de conducteur.

In treinstellen SGMm is er een fout in de geleiding van dit lampje, waardoor deze kan gaan branden als de deuren nog open staan. Hierdoor kan de machinist per abuis gaan rijden, en is dus een veiligheidsfout. Om dit te voorkomen, mag een machinist enkel vertrekken indien het sluiten van de deuren is bevestigd door de chef trein. Dit is in de vorm van het treindienstnummer van die rit, gevolgd door akkoord of deuren zijn gesloten. Een trein van Breda naar Den Haag om 14:12 zou dus resulteren in 5048, deuren gesloten.

De conducteur voert deze procedure uit nadat het sein veilig is; zo nodig is er een vertreklicht op het perron zodat hij dit kan zien. Nadat de machinist zich hier ook van heeft vergewist vertrekt hij.

Voorheen werd het vertrekbevel buitenom met "pannenkoek" of "spiegelei" en 's nachts met een groene lamp gegeven, terwijl conducteur en machinist op het perron stonden, waarna de conducteur snel moest instappen. Destijds moest de conducteur ook nog met de hand alle deuren sluiten, wat bij lange treinen nogal wat tijd vergde. Later kregen alleen het Mat 54 en plan W automatische deursluiting. Wel bleef het mogelijk bij Mat 54 de deuren tijdens het rijden te openen. Dat kon tot gevaarlijke situatie leiden, waarbij passagiers de deuren soms al openden voordat de trein stilstond en van een rijdende trein sprongen. Bij hedendaags materiaal (sedert Mat '64) wordt het vertreksein elektronisch gegeven: tegelijk met het sluiten van de deuren gaat er een groene lamp branden op het paneel van de machinist. De machinist kan dus op zijn plaats blijven zitten. Bij een deel van het getrokken materieel (ICL- en ICK-materieel) (tot 2009) gebeurde het nog op de oude manier.

Tot 1 december 2004 hield de conducteur nog een deur open terwijl de trein begon te rijden, waardoor de conducteur tot het laatste moment overzicht kon houden. Mede omdat sommige reizigers hiervan misbruik maakten door op het laatste moment in te stappen - en na een ernstig ongeval - is dit niet meer toegestaan en mag de machinist pas vertrekken als alle deuren zijn gesloten. Een uitzondering op het bovenstaande is van toepassing op getrokken materieel dat niet van automatische deuren is voorzien. Hier wordt het vertrekbevel nog buitenom gegeven met de pannenkoek of lamp.

Omroep[bewerken]

Omroepinstallatie en EHBO-hulpmiddelen in de conducteursruimte

Sinds Mat '64 zijn de treinen voorzien van een omroepinstallatie. De hoofdconducteur roept bij aankomst op een knooppuntstation de naam van het station en de aansluitingen om. Andere stations (waarbij alleen de naam van het station hoeft te worden genoemd) worden door de machinist omgeroepen. In sommige treinen, zoals SGMm en de SLT is een automatisch omroepsysteem, en hoeft het treinpersoneel deze informatie dus niet om te roepen.

De omroepinstallatie wordt ook gebruikt voor verdere informatie, wat vooral bij calamiteiten nuttig is. Tegenwoordig is het de regel dat reizigers niet alleen informatie krijgen over de manier waarop ze hun bestemming kunnen bereiken, maar ook over de oorzaak van een vertraging.

De hoofdconducteur spreekt in een telefoonhoorn in zijn cabine (zie hieronder) of in een kastje op een balkon.

Ruimte in de trein[bewerken]

In oudere treinen bevindt zich meestal een cabine voor de conducteur. Hier bevindt zich een schrijftafeltje voor het bijhouden van de administratie en natuurlijk een microfoon voor de omroep. Tevens bevindt zich hier een EHBO-koffer. Ook kan de conducteur op deze plek de koersrollen bedienen waarmee de bestemming van de trein wordt aangegeven.

De conducteur heeft in steeds minder materieelsoorten een eigen plek in de trein. In de meeste typen kan de conducteur plaatsnemen in de ongebruikte machinistencabine achterop de trein of ergens tussen de reizigers.

Uniform[bewerken]

De NS-conducteur had tot 2003 een grijs uniform. Vanaf 2003 werd dit een blauw-lichtgeel pak. In de loop van 2004 is er een nieuw uniform geïntroduceerd en is de conducteur in een donkerblauw driedelig pak met rode accenten de trein op gegaan. (Een rode streep was vroeger het herkenningsteken van de hc) De verschillende functies worden nu weergeven met een functiebordje op het uniform. Hoofdconducteurs (ook wel "Train Managers" genoemd) in dienst van NS International dragen momenteel een donkerblauw driedelig pak met blauwe accenten. Bij de introductie van de hogesnelheidstrein Fyra in september 2009 werden nieuwe, door Erny van Reimersdal ontworpen uniformen met de roze/rode kleuren van NS Hispeed in gebruik genomen[2].

Overige treinvervoerders[bewerken]

Connexxion heeft geen conducteurs, wel controleurs die af en toe opstappen. Bij de Merwede-Lingelijn van Arriva is er wel een conducteur.

GVB (Amsterdam)[bewerken]

De conducteurs op de Amsterdamse gelede trams werden in 1969-70 afgeschaft, omdat men daarvan economische voordelen verwachtte en ervan uitging dat reizigers genoeg verantwoordelijkheidsgevoel hadden om zichzelf van een geldig plaatsbewijs te voorzien. Op de drieassige motorwagens van lijn 27 werd de conducteur al in 1967 afgeschaft. De overige drieassige motorwagens verloren de conducteur in 1971-74. Op de bijbehorende bijwagens bleef de conducteur echter gehandhaafd tot en met de laatste ritten in 1983.

Later leidden de ervaringen met zwartrijden en onveiligheid ertoe dat men in 1985 een proef begon met wagenbegeleiders op een aantal tramlijnen waarbij werkloze jongeren als lopende conducteur fungeerde. In 1991 nam men een proef met een vaste zittende conducteur op een tramlijn waarbij de conducteurs gefinancierd werden uit de Melkertgelden. Omdat de werving van nieuwe conducteurs moeizaam verliep en het verloop groot was, duurde het tot 2003 voordat de conducteur terugkeerde op alle trams uitgezonderd de tramlijnen 5, 16 en 24 waarvan het materieel zich er niet toe leent. Bij de achterdeur (oudere trams) of de een-na-laatste deur (Combino) zit een conducteur. Deze verkoopt vervoersbewijzen en controleert of men incheckt. In de oudere trams riep de conducteur ook de haltes en andere informatie om. In de moderne Combino doet een opgenomen stem (van GVB-medewerker Marc Klardie) dat automatisch. Dit systeem is in 2004-05 ook in alle oudere trams geïnstalleerd. De conducteur kan echter de automatische omroep overrulen of aanvullen.

Ook het Amsterdams busnet heeft conducteurs gekend, maar alleen op proeflijn 14 in 1908 en later op twee gelede bussen vanaf 1957. In 1970 werd de conducteursplaats achterin verwijderd, net als bij de gelede trams.

Tot slot heeft ook het Amsterdams veerbedrijf conducteurs gekend, voor het laatst op IJveer IV tot zijn opheffing op 31 december 1970. Destijds gold op de IJveren III en IV het normale GVB-tarief, thans zijn ze gratis.

RET (Rotterdam)[bewerken]

In Rotterdam verdween de conducteur zeer geleidelijk vanaf het begin van de jaren 1970. Een deel van het materieel (de resterende Allanstellen) was ongeschikt om te worden verbouwd voor eenmansbediening en daarom bleef de (lopende) conducteur gehandhaafd tot juli 1983, afgezien van een mislukte proef op de motorwagens begin 1974.

Rotterdam had dezelfde ervaringen als Amsterdam en besloot dus ook tot herinvoering van de conducteur, maar men heeft het werk uitbesteed aan een particuliere firma. Sinds maandag 24 november 2003 rijdt op alle Rotterdamse tramlijnen een lopende conducteur mee van het beveiligingsbedrijf Group 4 Securicor, sinds 2010 van Securitas. Er is dus niet, zoals in Amsterdam, gekozen voor een conducteurszitplaats die alle reizigers moeten passeren.

Ook het Rotterdamse busnet heeft conducteurs gehad, tussen 1953 en 1962 onder meer op de voorwagens en aanhangers van de Maastunnelexpress lijn 52.

HTM (Den Haag)[bewerken]

In Den Haag verdween de laatste tramconducteur in 1965 bij het volledig overschakelen op eenmanexploitatie met PCC-cars. Op het Haagse busnet verdwenen de conducteurs in de jaren 1949-52. In tegenstelling tot de situatie in Amsterdam en Rotterdam is de conducteur op de Haagse tram niet teruggekeerd.

Conductrice bij de Gelderse Tramwegen

Interlokale tram[bewerken]

Op de vroegere interlokale tramlijnen reden altijd een of meerdere conducteurs mee. Dit vond voor het laatst in 1966 plaats bij de RTM op de Zuid-Hollandse Eilanden. Bij de Blauwe Tram van de NZH was de officiële benaming "conducteur-treingeleider". Op de huidige regionale Utrechtse sneltramlijn van Utrecht naar Nieuwegein en IJsselstein hebben nooit conducteurs meegereden.

Bus[bewerken]

Ook stadsbussen in de grote steden en streekbussen hebben (lopende) conducteurs en conductrices gekend. Dat was ook niet anders mogelijk doordat bij veel bussen, zoals de befaamde Crossleys, alleen in het midden kon worden ingestapt en de chauffeur in een afgesloten cabine zat. Bij de Gelderse Tramwegen (tram en bus) moest de conductrice niet alleen kaartjes verkopen, maar ook pakketten in- en uitladen. Vooral op lange lijnen met een ingewikkelde tariefstructuur als Haarlem-Den Haag (NZH) en Utrecht-Arnhem (NBM) werd nog lang met conducteur gereden. Voor het laatst was deze functionaris aanwezig op Tensen- / NBM-lijn 17 (Baarn-Soesterberg-Utrecht) in 1968, DAM-lijn 1 (Appingedam / Delfzijl-Groningen) in 1970 en Westnederland (ex-Citosa)-lijn 5 (Bodegraven-Utrecht) in 1971. Bij de DAM was de conducteur tevens bevoegd als chauffeur en kon hij bij grote drukte een tweede bus besturen. Voor al deze lijnen gold dat de rijtijd aanzienlijk moest worden verlengd nadat de eenmansbediening was ingevoerd.

OV-chipkaart[bewerken]

Bij een OV-chipkaart worden geautomatiseerd afhankelijk van producten op de kaart en soms de dag en/of de tijd de kosten van een reis bepaald en afgerekend. De conducteur of controleur hoeft slechts te controleren dat is of wordt ingecheckt, en bij kaartlezers in het voertuig, dat niet te vroeg wordt uitgecheckt, en in het andere geval dat niet naar het incheckpunt toe wordt gereisd, en verder eventueel dat men niet in de 1e klas reist terwijl men betaalt voor de 2e klas. Het maakt voor de controle niet uit of er korting geldt en zo ja hoeveel. Het betekent ook dat de conducteur en ander personeel vaak zelfs niet weet of een bepaald kortingsabonnement geldig is, en dit verwart met de vraag of een check-in geldig is.

België[bewerken]

NMBS[bewerken]

De treinbegeleider van de NMBS heeft verschillende taken: hij moet de deuren sluiten (bij gesleept materieel ook deuren openen), vervoersbewijzen controleren en waar nodig aanmaken, reizigers informatie verstrekken en helpen, de haltes omroepen, aankondigingen doen bij verstoord verkeer, erover waken dat de trein op tijd rijdt, zonder vertragingen op te lopen, enzovoort.

Belgische treinen kunnen meerdere treinbegeleiders tegelijkertijd aan boord hebben, waarvan er slechts één de boordchef is, de anderen zijn op dat ogenblik controlebediendes en ondergeschikt aan de boordchef. Behalve indien zij deel uitmaken van de zogenaamde "Ticket Control Teams (TICO)". Deze bediendes werken onafhankelijk van de boordchef, onder leiding van een eerste treinbegeleider, meestal in groepjes van drie personen. Zij voeren doorgedreven controles uit op de vervoersbewijzen met het oogmerk fraude en zwartrijders op te sporen. Deze speciale controle is een belangrijk element in de strijd tegen agressie jegens het boordpersoneel.

De vertrekprocedure van een passagierstrein wordt ingeleid als de treinbegeleider de mededeling "verrichtingen gedaan" geeft aan de treinbestuurder. Dit kan door middel van de AVG (aanwijzer verrichtingen gedaan), een installatie-eigen-aan-het-materieel (afhankelijk van het type materieel) of door het geven van een enkel lang fluitsignaal gecombineerd met een beweging van de arm van beneden naar boven; bij nacht of bij slechte zichtbaarheid in combinatie met een opgestoken witte lamp.

De wijze van het overmaken van de mededeling "verrichtingen gedaan" wordt bepaald door de aard en de samenstelling van het materieel enerzijds en de seininrichting aanwezig op een specifiek perron anderzijds.

De mededeling "verrichtingen gedaan" is geen vertrekbevel. Het vertrek wordt uiteindelijk bepaald door de "open" toestand van het vertreksein of een overschrijdingsbevel (toestemming om voorbij een rood sein te rijden) van dat sein.

De treinbegeleider heeft als belangrijkste taak te waken over de veiligheid en orde aan boord van de trein en op de perrons. Daarbij is het van groot belang dat een trein niet vertrekt zonder dat alle instapdeuren volledig gesloten zijn. De bediening van de AVG is een risicovol element in de vertrekprocedure. Op het ogenblik dat hij de AVG bedient is de treinbegeleider fysiek van de trein gescheiden en kan hij de noodrem niet bedienen, mocht er zich aan de trein een veiligheidsincident voordoen.

De treinbegeleider is bij wet verplicht[bron?] vanuit de laatste openstaande deur toezicht te houden over het perron tot wanneer de trein aanzet. Hij sluit die deur binnen de 30 meter. In die fase van het vertrek kunnen zich ongevallen voordoen mochten laattijdige reizigers alsnog proberen bij die deur in te stappen in de aanzettende trein. Een incident dat zich vaak voordoet, omdat reizigers de zin van die procedure niet begrijpen.

Om die reden streven de treinbegeleiders ernaar het reglement te doen veranderen, zodat de trein met alle deuren gesloten zou vertrekken. Om technische redenen is het echter nog niet bij elk type materieel mogelijk de gesloten toestand van de deuren aan de bestuurder te melden.

Tram[bewerken]

In België werd de (lopende) conducteur meestal "ontvanger" genoemd. In Antwerpen was deze functionaris tot ongeveer 1970 ook op de PCC-cars aanwezig maar dan zittend voorin in plaats van achterin de wagen. Tegenwoordig komt de naam "conducteur" in België nog voor als synoniem van trambestuurder. In de spreektaal wordt het ook vaak gebruikt als synoniem voor 'treinbegeleider'.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Etymologisch wwordenboek van get Nederlands, redactie Marlies Philippa, 1e druk 2003
  2. Persbericht met video op LVT PR: Erny van Reijmersdal kleedt treinpersoneel Fyra