Conservatoir beslag

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In het Nederlands recht is conservatoir beslag een beslaglegging die gedaan wordt nog voor dat er een vonnis is uitgesproken. De bedoeling van het beslag is om voordat een dure procedure wordt gevoerd zekerheid te verkrijgen dat er ook iets te halen valt bij de wederpartij. Een schuldeiser kan via een advocaat bij de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank hiertoe een verzoekschrift indienen. In dit verzoekschrift dient de vordering te worden omschreven waarvoor het beslag wordt gelegd en het goed waarop het beslag zal worden gelegd. Het verzoek wordt bijna altijd gehonoreerd zonder dat de schuldenaar wordt gehoord.

Als een conservatoir loonbeslag wordt gelegd zal de schuldenaar wel worden gehoord. Bij de beoordeling van de rechter of een conservatoir beslag is toegestaan wordt dan gekeken naar het inkomen en vermogen van de schuldenaar en de beslagvrije voet. Het leggen van een conservatoir beslag dient wel te worden gevolgd door een procedure waarin over de vordering wordt geoordeeld.

Hoewel het eenvoudig is om een conservatoir beslag te leggen is het niet zonder risico. Als de vordering waarvoor het beslag is gelegd uiteindelijk wordt afgewezen is de beslaglegger aansprakelijk voor de schade die de wederpartij heeft geleden. Na het opleggen van een conservatoir beslag dient over het algemeen binnen veertien dagen een procedure tegen de schuldenaar te worden opgestart.[1] De schuldenaar zal dan moeten voorkomen bij de (kanton)rechter, welke uiteindelijk vonnis wijst.

Conservatoir beslag wordt mede gebruikt als pressiemiddel in civiele conflicten. Men kan via het beslaan van bankrekeningen een onderneming zeer effectief lamleggen. De beslagen partij zal dan geen keus hebben dan het beslag via een kort geding aan te vechten. Op dit kort geding zal er vervolgens door de eiser op een schikking worden aangestuurd. Deze praktijk wordt door rechters oogluikend toegestaan.

Let wel: in geval van beslag op een betaalrekening, legt men alleen beslag op het saldo van die dag. Daarna is de rekening weer te gebruiken als altijd. Het is dus zaak bij zulk beslag te weten wanneer het saldo het hoogste is, na de storting van het loon bijvoorbeeld.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Zie de beslagsyllabus, te raadplegen via rechtspraak.nl