Corps Flaminea Leuven

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Corps Flaminea Leuven
Flaminea
Corps Flaminea Leuven
Type Kösener Corps (KSCV)
Plaats Flag of Leuven.svg Leuven
Instelling Katholieke Universiteit Leuven
Locatie Brabançonnestraat 34
B-3000 Leuven
Oprichting 1989
Aansluiting Kösener Senioren-Convents-Verband
Ledental ca. 60
Clubkleuren Farben BE Corps Flaminea Leuven.svg
Schachtenkleuren Fuxenfarben BE Corps Flaminea Leuven.svg
Motto In Fidelitate Honor (Noster Iacet)!
Website http://www.facebook.com/corps.flaminea?fref=ts
Zirkel
Zirkel

Corps Flaminea Leuven, afgekort Flaminea, is een academische, verplicht mensuurvechtende en kleurdragende corporatie naast de Katholieke Universiteit Leuven. Flaminea is sedert 2001 geässocieerd met het Kösener Senioren-Convents-Verband via een zgn. 'Vorstellungsverhältnis' en is het enige Vlaamse Corps volgens de Centraal-Europese traditie. Deze traditie (de zgn. 'Corpsidee') omvat de principes Academia (verplichting tot afstuderen), Tolerantia (levensbeschouwelijke neutraliteit), Levensbond (levenslang lidmaatschap) en het Mensuurvechten.

Oprichting[bewerken]

Het Corps werd opgericht te Leuven op 18 november 1989 door een tiental in tradities geïnteresseerde studenten uit verschillende faculteiten. Bijna allen waren ze lid van andere Leuvense studentenverenigingen (in de meeste gevallen een streekclub van het Seniorenkonvent) maar stoorden zich daar aan het gebrek aan stijl, inhoud en engagement. Als officiële initiatiefnemers (en dus stichters) gelden Axel Vandam (Lennik) en Jan Plas (Grimbergen). Geïnspireerd door enkele reizen naar Duitsland (Heidelberg) rees de idee om in Leuven een traditionele academische vereniging op te richten die via de Levensbond-idee de middelen zou verzamelen voor een eigen Huis. Inderdaad zijn in zowat alle Duitse universiteitssteden op deze manier verworven eigen huizen van studentencorporaties te vinden, dit in tegenstelling tot de situatie aan Vlaamse universiteiten. Deze verenigingshuizen (zie bij Korporationshaus) kunnen zeer luxueus of eerder bescheiden zijn, maar dragen allemaal bij tot een sterk gemeenschapsgevoel tussen oudere en jongere leden en tot een degelijke studentenwerking. Toen de eerste generatie van Corps Flaminea deze idee verder concretiseerde, kwam ze als vanzelf in contact met de meest traditionele en succesvolle Duitse academische corporaties, de Corps. Al vroeg in de geschiedenis van Flaminea (m.b. in de zomer van 1994) besloot men deze verenigingsvorm in Leuven te introduceren. De daaropvolgende jaren werden contacten gelegd met tientallen Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse Corps, waarbij Flaminea bewees met deze organisaties op gelijke voet te kunnen omgaan. Flaminea sloot dan in 2001 een vriendschapsverdrag ('Verhältnis') met het Kösener Senioren-Convents-Verband dat voornamelijk actief is in Centraal-Europa. Het Kösener SC-Verband, dat werd opgericht in 1848 groepeert 101 Corps in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, en heeft verdragen met Corps in Hongarije, de Baltische Staten en België. Sedert 2008 heeft Flaminea ook een speciaal vriendschapsverdrag met Corps Nassovia Würzburg.

Principes[bewerken]

Flaminea volgt het principe van de Levensbond. Leden die hun academische vorming afronden, treden automatisch toe tot het Filisterium (oud-studentenbond met eigen bestuur) en worden Oude Heren genoemd. Het lidmaatschap van het Filisterium loopt -als het lid voorheen niet uittreedt- tot het overlijden van de Oude Heer.

Bij de oprichting werden de kleuren Pruisisch blauw, wit en Napelsgeel gekozen. Blauw en wit zijn de kleuren van de Katholieke Universiteit Leuven, het geel is de representatieve kleur voor Vlaanderen. Het corps beoefent de mensuur, een vorm van academisch schermen. Deze vechtsport onderscheidt zich van het bekendere sportschermen door een meer statische basishouding, de zwaardere wapens, de streng gereglementeerde bewegingen en de bescherming. Voor de studerende Corpsleden gelden twee verplichte partiën (schermwedstrijden), m.b. een schachtenpartie en een actievenpartie. Meermaals per week wordt er gepaukt (geoefend) onder begeleiding van een ouderejaars, een Oude Heer of een professionele vechtmeester (mensuurtrainer).

Flaminea is een Corporatie met verschillende categorieën van leden: kandidaat-leden worden bieten genoemd, en de pas opgenomen leden heten schachten en dragen tweekleurige linten. Na de eerste partie, een academische lezing en een schachtenexamen wordt de schacht ontgroend, krijgt hij een lint in de drie corpskleuren en wordt hij voortaan actieve genoemd. Hij vecht dan nog een partie voor hij afstudeert, waarna hij oude heer wordt. Er zijn ook verblijfsgasten (leden van andere Corps die op het Flamineahuis verblijven), inactieven (nog studerende leden die vrijgesteld zijn van de meeste verplichtingen) en ereleden (verdienstelijke personen die na hun studies in het Corps worden opgenomen).

Toetreden is enkel mogelijk voor mannelijke studenten die een masterdiploma beogen en die de statuten van Flaminea onderschrijven. Het Corps neemt als vereniging geen religieuze of politieke standpunten in en huldigt een verregaand tolerantieprincipe. Er waren tot op heden een tiental verschillende nationaliteiten actief.

Het Corpshuis[bewerken]

Flaminea heeft sinds 1995 haar Corpshuis in de Brabançonnestraat nr. 34 te Leuven, waar ook de meeste activiteiten plaatsvinden. Als enige academische vereniging in België beschikt het Corps hiermee over een huis met woongelegenheid voor zeven studenten, een bar en salon met bibliotheek, en een cantus- en schermzaal. Alle leden van Corps Flaminea, zowel jong als oud, zijn er in gelijke mate welkom (zie ook bij Korporationshaus).