Dijkgraaf (waterschap)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De dijkgraaf is de benaming voor de voorzitter van een waterschap, in Vlaanderen polder genoemd.

Een dijkgraaf is vergelijkbaar met de functie van burgemeester. Een dijkgraaf maakt geen deel uit van het algemeen bestuur en heeft daarin ook geen stemrecht. In het dagelijks bestuur van een waterschap heeft hij wel zitting en stemrecht. Het dagelijks bestuur van een waterschap wordt college van dijkgraaf en heemraden genoemd. Een dijkgraaf wordt voor een periode van zes jaar door de Kroon benoemd. In het verleden werden bij voorkeur mensen benoemd die zelf aanzienlijke bezittingen hadden in het te beschermen gebied. De gedachte hierachter was dat het eigenbelang van de dijkgraaf hem motiveerde om de veiligheid van het gebied tegen overstromingen te waarborgen. Hoewel de titel 'dijkgraaf' geen adellijke titel is, kwamen in de praktijk dijkgraven door dit beleid vaak uit adellijke families.

Alternatieve benamingen[bewerken]

Bij waterschappen die geen dijken in beheer hebben (zoals waterschap De Dommel en waterschap Vechtstromen) heet deze functie watergraaf.

In Groningen kwam de benaming voor 1995 niet voor. Hier werd de term voorzitter gebruikt. Het dagelijks bestuur werd aangeduid met Voorzitter en gecommitteerden en soms alleen gecommitteerden.

Lijst van dijkgraven[bewerken]

Bert Middel Waterschap Noorderzijlvest
Paul van Erkelens Wetterskip Fryslân
Alfred van Hall Waterschap Hunze en Aa's
Marga Kool Waterschap Reest en Wieden
Stefan Kuks Waterschap Vechtstromen
Herman Dijk Waterschap Groot Salland
Tanja Klip-Martin Waterschap Vallei en Veluwe
Hein Pieper Waterschap Rijn en IJssel
Patrick Poelmann Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Gerhard van den Top Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Luc Kohsiek Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Gerard Doornbos Hoogheemraadschap van Rijnland
Michael van Haersma Buma Hoogheemraadschap van Delfland
Hans Oosters Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Roelof Bleker Waterschap Rivierenland
Jan Geluk Waterschap Hollandse Delta
Toine Poppelaars Waterschap Scheldestromen
Carla Moonen Waterschap Brabantse Delta
Peter Glas Waterschap De Dommel
Lambert Verheijen Waterschap Aa en Maas
Toine Gresel Waterschap Peel en Maasvallei
Jan Schrijen Waterschap Roer en Overmaas
Hetty Klavers Waterschap Zuiderzeeland
E.J. Stienstra Waterschap Blija Buitendijks