Eerste Kamerverkiezingen 2007

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Eerste Kamerverkiezingen 2007 vonden plaats op dinsdag 29 mei 2007. Bij deze verkiezingen kozen de leden van de twaalf Nederlandse Provinciale Staten de 75 leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De nieuwe Eerste Kamer werd op 12 juni 2007 geïnstalleerd.

Deelnemende partijen[bewerken]

Nederlandse politiek
Wapen van Nederland
Grondwet · Statuut
Nederlandse regering
Staten-Generaal
Hoge Raad
Overige Hoge Colleges van Staat
Decentrale overheden
Buitenlands beleid

Portaal  Portaalicoon  Politiek
Portaal  Portaalicoon  Nederland
Lijstnr. Partij Lijsttrekker Bijzonderheden
1. Christen-Democratisch Appèl Jos Werner Lijstverbinding met CU en SGP
2. Partij van de Arbeid Han Noten
3. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Uri Rosenthal Lijstverbinding met D66 en OSF
4. GroenLinks Tof Thissen Lijstverbinding met PvdD
5. Socialistische Partij Tiny Kox
6. Democraten 66 Gerard Schouw Lijstverbinding met VVD en OSF
7. ChristenUnie Egbert Schuurman Lijstverbinding met CDA en SGP
8. Staatkundig Gereformeerde Partij Gerrit Holdijk Lijstverbinding met CDA en CU
9. Onafhankelijke Senaatsfractie Henk ten Hoeve Lijstverbinding met VVD en D66
10. Partij voor de Dieren Niko Koffeman Lijstverbinding met GroenLinks

Het CDA, de PvdA, de VVD, GroenLinks en de SP hadden kandidatenlijsten in alle twaalf provincies ingeleverd. De ChristenUnie in elf provincies, de Partij voor de Dieren en de OSF in acht, D66 in zeven en de SGP in zes provincies. Statenleden kunnen enkel op de partijen stemmen die in hun provincie een lijst hebben ingediend. De nummering is vastgesteld op basis van de behaalde stemmen bij de Eerste Kamerverkiezingen 2003.

De Nederlandse Klokkenluiders Partij had eveneens in alle provincies een lijst ingeleverd. Aangezien de lijst niet zoals voorgeschreven persoonlijk werd overhandigd maar via e-mail en fax, werd deze door de Kiesraad ongeldig verklaard.

GroenLinks wilde een lijstverbinding met de PvdA en de SP. Nadat bleek dat zowel de PvdA als de SP bezwaren hadden tegen een lijstverbinding met elkaar, besloot GroenLinks een verbinding met de Partij voor de Dieren aan te gaan.

Kiezen en gekozen worden[bewerken]

Iedereen die over de Nederlandse nationaliteit beschikt, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht heeft het recht om gekozen te worden in de Eerste Kamer. In tegenstelling tot de gemeenteraadsverkiezingen is ingezetenenschap niet vereist. Net als bij de Tweede Kamerverkiezingen kunnen ook buiten Nederland wonende Nederlanders zich dus verkiesbaar stellen.

De leden van Provinciale Staten, zoals gekozen bij de Provinciale Statenverkiezingen 2007, kiezen de leden van de Eerste Kamer. Ze kwamen daartoe op 29 mei 2007 per provincie in vergadering bijeen. De stemming was geheim. De leden van de Provinciale Staten brengen een gewogen stem uit, om recht te doen aan het aantal inwoners dat ze vertegenwoordigen. De waarde van een stem wordt berekend door het inwonertal van een provincie te delen door het aantal leden van de Provinciale Staten van de betreffende provincie. De uitkomst hiervan wordt gedeeld door 100 en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. Het inwonertal is het aantal inwoners van een provincie per 1 januari 2007, zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Provincie Statenleden Inwoners Stemwaarde
Zuid-Holland 55 3.453.756 628
Noord-Holland 55 2.613.992 475
Noord-Brabant 55 2.418.698 440
Gelderland 53 1.978.688 373
Utrecht 47 1.190.721 253
Limburg 47 1.127.637 240
Overijssel 47 1.116.402 238
Friesland 43 642.169 149
Groningen 43 573.923 133
Drenthe 41 485.986 119
Zeeland 39 380.548 98
Flevoland 39 374.394 96

Uitslag[bewerken]

De officiële uitslag werd op donderdag 31 mei 2007 in een openbare zitting door de Kiesraad vastgesteld en bekendgemaakt.

Uitslag Eerste Kamerverkiezingen 2007
Partij 2003 2007 verschil
stemmen perc. zetels stemmen perc. zetels ppt. zetels
Christen-Democratisch Appèl 46.848 29,0 23 43.501 26,7 21 -2,2 -2
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 31.026 19,2 15 31.360 19,2 14 0,0 -1
Partij van de Arbeid 40.613 25,1 19 31.032 19,0 14 -6,1 -5
Socialistische Partij 8.551 5,3 4 25.231 15,5 12 10,2 +8
ChristenUnie 4.960 3,1 2 9.706 6,0 4 2,9 +2
GroenLinks 10.866 6,7 5 9.074 5,6 4 -1,1 -1
Staatkundig Gereformeerde Partij 4.695 2,9 2 3.690 2,3 2 -0,6 0
Democraten 66 7.087 4,4 3 3.270 2,0 2 -2,4 -1
Partij voor de Dieren 0 0 0 3.366 2,1 1 2,1 +1
Onafhankelijke Senaatsfractie 2.874 1,8 1 2.857 1,8 1 0,0 0
Lijst Pim Fortuyn 4.124 2,6 1 0 0 0 -2,6 -1
Totaal 161.642 100,0 75 163.087 100,0 75 0,0 0

Gekozenen[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie: Samenstelling Eerste Kamer 2007-2011

Voorkeurstemmen[bewerken]

Vijf kandidaten werden dankzij voorkeurstemmen gekozen: Hans Klein Breteler (CDA), Joyce Sylvester (PvdA), Düzgün Yildirim (SP), Jan Laurier (GroenLinks) en Hans Engels (D66). Op Klein Breteler, Sylvester, Yildirim en Laurier werd door hun respectievelijke partij druk uitgeoefend om de zetel op te geven ten faveure van de kandidaat die volgens de lijstvolgorde in de Kamer zou zijn gekomen. CDA'er Klein Breteler kwam met zijn partij overeen om medio 2009 zijn zetel af te staan aan Geart Benedictus. De SP en Yildirim besloten om de positie van de laatste te bespreken op de eerstvolgende partijraad van de SP, te houden op 23 juni 2007. De overige drie werden zonder voorbehoud op 12 juni 2007 beëdigd.

Bronnen, noten en/of referenties
  • Vaststelling kandidatenlijsten, Website Kiesraad, 3 mei 2007.
  • Statistische gegevens Eerste Kamerverkiezingen, 29 mei 2007, p. 20, Website Kiesraad
  • Berekening stemwaarden, Website Kiesraad, 29 maart 2007.
  • Eerste Kamer: Statenleden soms klem tussen discipline en regionale loyaliteit, Algemeen Dagblad, 29 mei 2007.