Endergone reactie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Endergoon)
Ga naar: navigatie, zoeken

Een chemische reactie is endergoon als deze niet spontaan verloopt, maar energie toegevoerd moet worden voor het aflopen van de reactie. Bij dit type reactie neemt de vrije energie toe. Hierbij wordt ook de enthalpie betrokken. Als alleen de enthalpie in ogenschouw wordt genomen, wordt van een endotherme reactie gesproken.

Als bij een reactie ook de enthalpie wordt betrokken, is de volgende vergelijking van Gibbs-Helmholtz nodig:

\Delta G = \Delta H- T \cdot \Delta S

T = Temperatuur in Kelvin (K)
ΔG = Verandering van de vrije enthalpie
ΔS = Entropieverandering (bij 298 K) volgens ΔS = Σ{S(Reactieproduct)} - Σ{S(Reactant)}
ΔH = Enthalpieverandering (bij 298 K) volgens ΔH = Σ{H(Reactieproduct)} - Σ{H(Reactant)}

Een chemische reactie verloopt endergoon als de vrije reactie-enthalpie ΔG positief is. In biologische systemen komt deze energie door de hydrolyse van adenosinetrifosfaat (ATP).

Bij exergone reacties is ΔG negatief.