Europass (mobiliteitsinstrument)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Geplaatst:
07-04-2015

Genomineerd wegens reclame   Deze pagina is genomineerd voor verwijdering  

Omdat de pagina volgens minstens één medewerker voornamelijk reclame of propaganda bevat of bevatte is deze op de lijst met te beoordelen pagina's gezet.
De reden die hiervoor opgegeven is: Subsidiair NE.

Het kan zijn dat het onderwerp wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in deze vorm. Wikipedia is geen medium voor werving en promotie, maar een encyclopedie met neutraal standpunt.

Pas als het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, kan dit sjabloon verwijderd worden. Geef dit aan op de lijst door het toevoegen van de reden. (/)

Europass is een initiatief van de Europese Commissie om mobiliteit bij werken en leren binnen Europa te vergemakkelijken. Europass bestaat uit vijf documenten, waarmee burgers van de Europese Unie hun kennis en vaardigheden op uniforme wijze kunnen vastleggen. De Europese Commissie wil hiermee de mobiliteit van studenten en werknemers binnen de Europese Unie vergroten. In elke lidstaat is een Nationaal Europass Centrum (NEC) gevestigd dat de activiteiten rondom Europass coördineert en in eigen land promoot.

Nederland[bewerken]

In Nederland is een consortium van organisaties samengesteld op het gebied van onderwijs en werk. Het consortium bestaat uit UWV WERKbedrijf, Nuffic, S-BB, MBO Raad, Europees Platform, NA Leonardo da Vinci, VSNU en HBO-raad. De Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen is voorzitter van het NEC Nederland.

België[bewerken]

België heeft een Nationaal Europass Centrum per taalgemeenschap (Nederlandstalig, Franstalig en Duitstalig). In Vlaanderen maakt het NEC deel uit van het Leven Lang Leren Agentschap, Epos vzw en wordt er nauw samengewerkt met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

Europass-documenten[bewerken]

De volgende vijf documenten zijn onderdeel van de Europass:

  • Europass CV

Het Europass Curriculum Vitae is een Europees standaardmodel CV. Het is beschikbaar in alle Europese talen, waardoor het geschikt is voor sollicitaties in alle landen van de Europese Unie.

  • Europass Taalpaspoort

Het Europass Taalpaspoort is een document waarin werknemers en studenten een inschatting geven van hun kennis van verschillende (Europese) talen. Het Taalpaspoort is gebaseerd op het Europese Referentiekader voor Talen (CEFR), dat door taleninstituten veel gebruikt wordt.

  • Europass Mobiliteit

De Europass Mobiliteit is een verslag van een periode die iemand in een ander Europees land doorbrengt met het doel er te leren of te werken. Dit document kan als bijlage toegevoegd worden aan het Europass CV. In Nederland wordt Europass mobiliteit ook gebruikt door vrijwilligers die in Nederland werkzaam zijn. Zij kunnen met dit document opgedane werkervaring in de vrijwilligerssector aantonen.

  • Europass Certificaatsupplement

Het Europass Certificaatsupplement is een algemene inhoudelijke beschrijving in het Engels of Nederlands van een gevolgde opleiding op mbo-niveau. Met dit supplement kunnen buitenlandse werkgevers of onderwijsinstellingen nagaan op welk niveau de opleiding is gevolgd en wat de inhoud ervan is. Het bevat een gedetailleerde beschrijving van de vaardigheden en competenties die de houder van een beroepscertificaat heeft verworven. In Vlaanderen wordt het Europass Certificaatsupplement als bijlage bij het Ervaringsbewijs gevoegd. Dit is een certificaat dat iemand kan halen wanneer hij/zij met succes een test aflegt en toont dat hij/zij over bepaalde vaardigheden en competenties beschikt.

  • Europass Diplomasupplement

Het Europass Diplomasupplement is een standaardbeschrijving van de inhoud en het verloop van een studie op hbo- of op universitair niveau en is vergelijkbaar met het certificaatsupplement. Het diplomasupplement is samen met de Raad van Europa en de UNESCO ontwikkeld. Zowel in Nederland als Vlaanderen wordt dit supplement verstrekt door de onderwijsinstelling.

Externe links[bewerken]