Exergone reactie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een chemische reactie is exergoon als deze spontaan verloopt. Bij dit type reactie neemt de vrije energie af. Hierbij wordt ook de enthalpie betrokken. Als de enthalpie niet in ogenschouw wordt genomen, dan wordt van een exotherme reactie gesproken.

Als bij een reactie ook de enthalpie wordt betrokken, is de volgende vergelijking van Gibbs-Helmholtz nodig:

\Delta G = \Delta H- T \cdot \Delta S

T = Temperatuur in Kelvin (K)
ΔG = Verandering van de vrije enthalpie
ΔS = Entropieverandering (bij 298 K) volgens ΔS = Σ{S(Reactieproduct)} - Σ{S(Reactant)}
ΔH = Enthalpieverandering (bij 298 K) volgens ΔH = Σ{H(Reactieproduct)} - Σ{H(Reactant)}

Een chemische reactie verloopt alleen spontaan als de vrije reactie-enthalpie ΔG negatief is.

Bij exergone reacties is ΔG negatief, bij endergone reacties is ΔG positief.

Bij een endergone reactie moet daarentegen energie toegevoerd worden. In biologische systemen komt de energie door de hydrolyse van adenosinetrifosfaat (ATP).