Gemengd huwelijk

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een gemengd huwelijk is een huwelijk dat gesloten wordt tussen twee partners met een andere religieuze achtergrond. In bredere context wordt bij een gemengd huwelijk ook wel gedacht aan verschillen tussen de partners in etnische herkomst of nationaliteit, of een verschillend economisch of cultureel milieu. Ook wel wordt een leeftijdsverschil gezien als vorm van een gemengd huwelijk. De term 'gemengd' wordt bij huwelijken dus anders gebruikt dan bij 'gemengde scholen' en 'gemengd zwemmen', want voor de introductie van het homohuwelijk was een huwelijk per definitie tussen personen van verschillend geslacht.

Struikelblokken[bewerken]

Een groot struikelblok bij gemengde huwelijken is acceptatie van de omgeving. Bij religieus gemengde huwelijken is het mogelijk dat niet in de kerk getrouwd kan worden of dat het huwelijk niet erkend wordt. De familie of vrienden kunnen afwijzend of zelfs vijandig reageren.

Verschillen in de cultuur en religie kunnen eveneens tot problemen leiden. De partner zal bij de schoonfamilie sneller een faux pas kunne begaan wegens onbekendheid met de cultuur. Ook tussen partners onderling kunnen cultuurverschillen tot misverstanden leiden. Verder kunnen partners moeite hebben met de gebruiken van de ander wat tot irritaties kan leiden. Ook taalproblemen kunnen tot misverstanden leiden.

Verder zal zich altijd de vraag voordoen hoe eventuele kinderen moeten worden opgevoed.

Gemengde huwelijken hebben dan ook een grotere kans op echtscheiding, zoals blijkt uit een onderzoek uit 2003. Overigens zijn er tal van andere factoren die dit kunnen beinvloeden zoals inkomen en leeftijdsverschil.

Religieus gemengde huwelijken[bewerken]

Voorbeelden van gemengde huwelijken op basis van religie zijn:

In sommige religies zijn gemengde huwelijken verboden. Zo is volgens het katholieke Wetboek van het canoniek recht uit 1983 het huwelijk tussen een gedoopte en een niet-gedoopte persoon ongeldig. Een huwelijk tussen twee gedoopten, waarvan de één katholiek is en de andere niet, is wel toegestaan. Maar er moet wel om kerkelijke toestemming gevraagd worden. Ook wordt in veel gevallen verwacht dat een van de partners zich bekeert.

Cultureel en etnisch gemengde huwelijken[bewerken]

Hoewel cultureel gemengde huwelijken voorkwamen in etnisch gemengde gebieden, werd dit toch vaak slechts geaccepteerd indien een van de partners zich schikte naar de 'dominante' cultuur, en werden de kinderen ook in die cultuur opgevoed. Wanneer beide partners van een verschillend ras waren, werd de acceptatie nog verder bemoeilijkt.

Etnische groeperingen leefden veeleer zelfs in gemengde gebieden naast elkaar maar vaak volledig gescheiden. Vaak kon men ook spreken van een zeker 'standverschil', zoals bij de Volksduitsers die in Oost-Europa een bevoorrechte positie innamen. Gemengd trouwen gold daarom dan ook als 'trouwen beneden je stand'. In de Verenigde Staten bestaat in veel gebieden nog steeds een raciale scheiding en bestaan ook verschillen in gemiddeld inkomen tussen de verschillende rassen. Interraciale huwelijken hier nog steeds vaak niet door de omgeving geaccepteerd. Illustratief hiervoor is het vrijwel ontbreken van gemengde koppels in Amerikaanse TV-series. Toch komen gemengde huwelijken ook in de Verenigde Staten meer en meer voor.

Met de kolonisatie leidden gemengde huwelijken met name in de Spaanse en Portugese kolonien tot vele 'mestiezen', die nadien een groot deel van de bevolking zouden uitmaken. In andere landen kwam dit op minder grote schaal voor. Gemengde Nederlands-Indonesische huwelijken leidden tot het ontstaan van de Indo's en in Duitsland werden de nakomelingen van gemengd raciale huwelijken aangeduid als Rijnlandbastaarden.

Met de toenemende globalisering nemen ook de contacten tussen personen van verschillende culturen en daarmee het aantal liefdesrelaties en huwelijken toe. Men leert elkaar kennen op vakantie, bij een buitenlandse studie of op een zakenreis.

Een recenter verschijnsel is de postorderbruid of -bruidegom waarbij men opzettelijk een partner in het buitenland zoekt. Rusland, Thailand en de Filippijnen zijn de bekendste 'leveranciers' van bruiden. Dergelijke huwelijken gelden als controversieel omdat niet slechts de kans op echtscheiding groter is, maar ook vaak verondersteld wordt dat er andere motieven dan liefde achter een dergelijk huwelijk zouden zitten (een jongere seksueel onderdanige vrouw, een verblijfsvergunning, een rijke echtgenoot, etc.). Een andere controverse vormt de slechte behandeling die sommige bruiden ten deel zou vallen; hierop hebben de VS hun regelgeving aangescherpt en staan de Filippijnen huwelijksbemiddeling in het geheel niet meer toe.

Trivia[bewerken]

  • Dat gemengde huwelijken vooral vroeger, onwenselijk werden geacht, blijkt uit het spreekwoord: Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Als variant hierop wordt wel gebruikt Twee culturen op één kussen.
  • In de Tweede Wereldoorlog betekende het feit dat iemand gemengd gehuwd was (waarmee bedoeld werd een jood met een niet-jood) vaak de redding van deportatie.

Externe links[bewerken]