Hiëronymus Lauweryn

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Hieronymus Lauweryn)
Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronymus Lauwerein, ridder, (Brugge, ca. 1450 - Den Haag, 1509) was heer van Watervliet en Poortvliet en diende de regeringen van drie vorsten over de Nederlanden, keizer Maximiliaan I, diens zoon Filips de Schone en diens dochter Margaretha van Oostenrijk.

Familie[bewerken]

Hiëronymus werd circa 1450 te Brugge geboren als natuurlijke zoon van Bavo en Barbara Roels. Bavo was klerk voor de algemeen-ontvanger van Vlaanderen, een functie die zijn zoon ook zou beoefenen. Bavo was niet getrouwd met Barbara en pas een handvol jaren later werd Jeronimus gewettigd. Jeronimus' eerste vrouw, Jacoba Peyaert, was de dochter van de belangrijke Gentenaar Matthijs Peyaert. Na haar dood hertrouwde hij met Maria Strabant.

Carrière[bewerken]

Hij begon zijn carrière in 1477 als klerk van de algemeen-ontvanger van Vlaanderen, net als zijn vader. In 1486 werd hij kasselrij-ontvanger van Brugge. Deze functie kostte hem bijna het leven, toen hij twee jaar later werd gearresteerd door de opstandige Bruggelingen. Zij hadden keizer Maximiliaan van Oostenrijk gevangengezet op de Markt en hadden de rekenplichtige ambtenaren ter verantwoording geroepen. Verschillende Bourgondische notabelen lieten toen het leven, waaronder Pieter Lanchals te Brugge en Matthijs Peyaert, schoonvader van Lauwerein, te Gent.

In 1499 werd hij trezorier generaal van de domeinen en financiën, waarmee hij de hoogste top van de financiële ambtenarij had bereikt. Vier jaar later, in 1503, werd hij geridderd door Filips de Schone.

Hij was ook raadsheer en hofmeester van Maximiliaan van Oostenrijk en ook gouverneur van de kinderen van Filips de Schone (waaronder Keizer Karel V).

Investeringen[bewerken]

Als investeerder richtte hij zich op landwinningen in Vlaanderen. Tussen 1497 en 1506 stichtte hij de Sint-Christoffelpolder, de Jeronimuspolder, de Sint-Annapolder, Sint-Barbarapolder, Laurijnepolder en de Philippinepolder; allen gelegen in het Scheldegebied. Deze polders bedragen in totaal net geen 3.000 hectare. Volgens een legende kwam Lauwerein op de Westerschelde met zijn schip in een storm terecht. In zijn angst te zullen vergaan beloofde hij een kerk te bouwen ter ere van Onze Lieve Vrouw daar waar hij veilig zou landen. Hij liet vanaf 1497 polder na polder indijken en stichtte in 1504 de stad Watervliet waar hij de kerk en een linnenmolen liet bouwen. Hij richtte nog twee vlakbij gelegen heerlijkheden op: Waterland en Waterdijk, beiden afhankelijk van Watervliet. Hij wou van Watervliet een grote havenstad maken, maar later zag hij in dat de ligging van Philippine beter was. Twee jaar later stichtte hij de stad Philippine in de gelijknamige polder, genoemd naar Filips de Schone en ook afhankelijk van Watervliet. Dit is nooit meer dan een vissershaventje geworden, o.a. omdat de schepen een grotere diepgang nodig hadden (Amerika was net ontdekt) en door de 80-jarige oorlog.

In 1508, tijdens het bestuur van Margaretha van Oostenrijk, die zijn stadspaleis in Mechelen als residentie had overgenomen, trok hij zich vanwege zijn gezondheid terug. Een jaar later stierf hij in Den Haag. Zijn grafsteen staat in de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk van Watervliet.

Liedboek[bewerken]

Hieronymus blijft niet alleen bekend als zakenman maar ook als muziekliefhebber. Hij legde een verzameling aan van chansons en motetten voor gebruik in gezinsverband. Het "chansonnier" werd vermoedelijk tussen 1495 en 1507 vervaardigd. Het wordt in Londen bewaard als Handschrift Add. 35.087 van de British Library en bevat voornamelijk wereldlijke werken (slechts 13 % van de stukken zijn motetten). Het grootste deel van het liedboek wordt ingenomen door 63 Franse chansons. Daarnaast bevat het 25 wereldlijke Nederlandse polyfone liederen, meestal driestemmig en nergens anders terug te vinden. Zo'n grote hoeveelheid Nederlandstalige liederen in zulk een collectie was vrij opmerkelijk toen, vermoedelijk wou Hiëronymus liederen uit zijn geboortestreek bewaren voor het nageslacht.

Het chansonnier bevat onder andere werken van Alexander Agricola, Loyset Compère, Jean Mouton, Benedictus Appenzeller en zelfs Josquin des Prez. De meeste liederen zijn in het Frans of Nederlands, verder zijn er nog enkele in het Latijn en 2 in het Italiaans. Bij één lied is in het liedboek de naam van een zekere Laurentius opgenomen, waarvan is gesuggereerd dat misschien Lauwerein van Watervliet zelf de componist is geweest.

Bronnen, noten en/of referenties
  • Haemers, Jelle en Tim Soens, "Lauwerein Jeronimus", In : Nationaal Biografisch Woordenboek
  • Dumalin, Nico, De inventarisatie van het conglomeraatarchief Waterdijk, bewaard in het Rijksarchief te Gent. Van de infeodatie in 1504 tot de bestuurlijke hervorming in 1795, onuitgegeven masterthesis VUB, 2011
  • Dumalin, Nico, "Het testament van Jeronimus Lauwerein (21 juli 1509). Ambities en verwezenlijkingen van een parvenu", In: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 2011, nr. LXV
  • Soens, Tim, Spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580), Gent 2009
  • Peter de Groot in het inlegboekje van The Songbook of Hieronymus Lauweryn van Watervliet (ca. 1500), door Egidius Kwartet & Consort, ET'CETERA, 2006