Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
HAN University of Applied Sciences
Arnhem Business School.jpg
Afkorting HAN
Locatie Arnhem en Nijmegen, Nederland
Opgericht 1 februari 1996
Type Algemeen bijzonder, hbo
Rector Kees Boele
Studenten 31.000 [1]
Staf 3.100 [1]
Lid van HBO-raad
Website
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, meestal aangeduid als de HAN, is met 31.000 studenten een van de grotere hogescholen van Nederland en verzorgt hbo-opleidingen. Internationaal staat de school bekend onder de naam HAN University of Applied Sciences. De HAN is een kennisinstituut voor hoger onderwijs in de Nederlandse provincie Gelderland met vestigingen in Arnhem en Nijmegen en een kenniscentrum in Doetinchem [2].

Bestuur[bewerken]

De HAN bestaat uit een aantal zelfstandige onderdelen.

Organisatie[bewerken]

Er zijn vier HAN-faculteiten en 16 instituten:

 • Faculteit Educatie
 • Faculteit Economie en Management (FEM)
  • Instituut Bedrijfskunde
  • Instituut International Business & Communication
  • Instituut Financieel Management & Recht
 • Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (GGM)
  • Instituut Sociale Studies
  • Instituut Paramedische Studies
  • Afdeling Mondzorgkunde
  • Instituut Verpleegkundige Studies
  • Instituut Sport en Bewegingsstudies
 • Faculteit Techniek
  • Instituut Informatica Communicatie Academie.
  • Instituut Built Environment
  • Instituut Applied Sciences
  • Instituut Engineering
  • Instituut Automotive

De opleidingen, het onderzoek en advies worden vanuit deze faculteiten georganiseerd. Alle ondersteunende diensten zijn ondergebracht in het Service Bedrijf, verdeeld over zeven Service Units.

Bestuurslagen[bewerken]

De organisatie kent drie bestuurslagen:

 • De hogeschool onder leiding van het College van Bestuur
 • De faculteiten onder leiding van de faculteitsdirectie / het Service Bedrijf onder leiding van een directeur
 • De instituten onder leiding van de instituutsdirectie / de Service Units onder leiding van een hoofd

Medezeggenschap[bewerken]

De hogeschool heeft een medezeggenschapsstructuur. Deze bestaat uit:

 • Centrale Medezeggenschapsraad. Deze is lid van het ISO en de VMH, maar maakt ook gebruik van het SOM, gelieerd aan het LSVb.
  • De CMR bestaat uit 8 studenten en 8 medewerkers. Vanuit elke faculteit en Service Bedrijf zitten er vertegenwoordigers in de raad. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 4 leden: Voorzitter, Vicevoorzitter en 2 algemene bestuursleden. De CMR gaat over de strategie van de hogeschool en de algemene beleidslijnen. De CMR vergadert ten minste 2 maal per maand.
 • 4 Faculteitsraden en een deelraad van het Service Bedrijf. Ook deze raden maken gebruik van het SOM.
  • Elke Faculteitsraad bestaat uit 6 studenten en 6 medewerkers. De raad heeft een Dagelijks bestuur van 2 leden: de voorzitter en vicevoorzitter. De faculteitsraden gaan over het tactisch beleid van de hogeschool en volgen de zeggenschap binnen hun eigen faculteit waarin specifiekere punten aan bod komen die gelden voor een heel kennisgebied. De Faculteitsraden vergaderen ten minste 2 keer per maand.
 • Opleidingscommissies bij alle studierichtingen. De opleidingscommissie gaat over het operationele beleid van een opleiding en ondersteunt hierin de opleidingsmanager. Zij krijgt input vanuit de klassenvertegenwoordigers en probeert op deze manier de onderwijskwaliteit te optimaliseren. De opleidingscommissies vergaderen ten minste 2 maal per jaar.
 • De klassenvertegenwoordigers vormen de bodem voor de medezeggenschapsstructuur
 • In 2010-2011 heeft de HAN besloten om niet naar een gedeelde raad te gaan, dat wil zeggen naar een gesplitste Studentenraad en een Ondernemingsraad en dus niet de WOR, maar de WHW (Wet op Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs). Wel is tegelijkertijd besloten dat elk medezeggenschapsorgaan zelf in haar Huishoudelijk Reglement mag bepalen of de studentengeleding en medewerkersgeleding binnen die raad apart mogen vergaderen of niet.

Opleidingen[bewerken]

De HAN biedt zowel bachelor-, master- als post-hbo-opleidingen en cursussen aan in uiteenlopende gebieden, zoals economie, management, onderwijs, gezondheid, ICT en techniek.

Bacheloropleidingen[bewerken]

De HAN biedt rond de 63 bacheloropleidingen aan in de interessegebieden:

 • Economie, Management en Recht
 • Techniek en Life Sciences
 • Informatica, Media en Communicatie
 • Onderwijs en Opleiden
 • Gedrag en Maatschappij
 • Gezondheid
 • Sport en Bewegen

Masterprogramma's en Onderzoek[bewerken]

Masterprogramma's De HAN biedt 19 Masterprogramma's aan in de interessegebieden:

 • Management, Economie en Recht
 • Techniek en Life Sciences
 • Informatica, Media en Communicatie
 • Onderwijs en Opleiden
 • Gedrag en Maatschappij
 • Gezondheid

Onderzoek Voor bedrijven en instellingen levert de HAN via lectoraten in diverse vakgebieden hulp bij innovatie aan. Zij voeren onderzoek uit naar problemen uit de beroepspraktijk en ontwikkelen samen met het werkveld praktische oplossingen. Het gaat om:

 • Lectoraten en kenniskringen (39 lectoraten (met 40 lectoren en 8 associate lectoren))
 • Promotieonderzoek

Post-hbo-opleidingen, Cursussen en Advies[bewerken]

De HAN biedt ruim 150 praktische post-hbo-opleidingen en cursussen aan voor professionals. Daarnaast stages, projecten en afstudeeropdrachten.

Masterclasses[bewerken]

Driemaal per jaar organiseert de HAN Creative Masterclasses. Dit zijn lezingen, masterclasses en seminars rondom het thema economie en creativiteit met internationale sprekers.

Geschiedenis[bewerken]

Omdat er in de jaren '80 volgens de regering te veel hogescholen waren, die te klein waren om financieel efficiënt te werken en hun onderwijs goed te organiseren, werden hogescholen vanaf 1983 met de Beleidsnota Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie (STC) onder druk gezet om te fuseren. De HBO-raad was het hier mee eens, en geleidelijk gingen er in Arnhem en Nijmegen steeds meer hbo-scholen samen in wat bekendstaat als de STC-operatie. De HAN is uiteindelijk op 1 februari 1996 ontstaan door de fusie van de Hogeschool Gelderland (zelf ontstaan uit de fusie van de Hogeschool Arnhem en de Hogeschool Interstudie, die op hun beurt voortkwamen uit 12 kleine hogescholen), Hogeschool Nijmegen (zelf ontstaan uit een fusie van 7 kleine hogescholen) en HEAO-Arnhem (zelfstandig sinds 1968). De HAN werd zo een grote, brede onderwijsinstelling, en sindsdien is het aantal studenten gegroeid, terwijl er veel kosten werden bespaard, in overeenstemming met de doelen van de regering en de HBO-raad.[3]

Bronnen, noten en/of referenties