Internationaal hof

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het internationaal recht kent verschillende gerechtelijke organen die met de term hof aangeduid worden. De term tribunaal (een anglicisme) wordt vaak gebruikt om aan te geven dat het betreffende hof ad hoc is ingesteld en een tijdelijk karakter heeft.

Internationale hoven worden door een verdrag tussen landen opgericht.

Voorbeelden van (huidige of voormalige) internationale hoven:

Internationale hof Zetel in Organisatie
Benelux-Gerechtshof Brussel, België instelling van de Benelux
Europees Hof voor de Rechten van de Mens Straatsburg, Frankrijk instelling van de Raad van Europa
Hof van Justitie van de Europese Unie Luxemburg, Luxemburg instelling van de Europese Unie
Internationaal Gerechtshof (ook wel: Internationaal Hof van Justitie) Den Haag (Vredespaleis), Nederland instelling van de Verenigde Naties
Internationaal Militair Tribunaal Neurenberg, Duitsland
Internationaal Strafhof Den Haag, Nederland
Joegoslavië-tribunaal Den Haag, Nederland
Rwanda-tribunaal Arusha, Tanzania
Sierra Leone-tribunaal Freetown, Sierra Leone
Internationaal Zeerechttribunaal Hamburg, Duitsland