Internationaal strafrecht

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Internationaal strafrecht betreft strafrecht dat krachtens internationale verdragen rechtstreekse werking heeft tegenover personen die zich schuldig maken aan bepaalde (ernstige) misdaden, ongeacht de nationaliteit van de verdachte, ongeacht de plaats van het delict en met voorbijgaan van de nationale wetgeving die eventueel van toepassing is.

In casu gaat het om misdaden die zich thans --als sluitstuk van een terminologische evolutie-- laten omschrijven als: genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

Het internationaal strafrecht krijgt dus een plaats naast en boven het nationale strafrecht dat ook van toepassing zou kunnen zijn.

Internationaal strafrecht moet voorzien in de lacunes die kunnen ontstaan:

  • doordat nationale wetgeving ontbreekt of buiten werking is gesteld,
  • doordat vervolging achterwege blijft,
  • doordat machthebbers zichzelf en de eigen kring buiten vervolging stellen middels amnestie en/of gratie,
  • doordat een centrale overheid haar gezag niet kan doen gelden.

Het internationaal strafrecht kent eigensoortige complicaties:

  • het kan een groot probleem zijn om verdachten te pakken te krijgen, of uitgeleverd te krijgen,
  • grote afstanden bemoeilijken de procesvoering (bewijsstukken verzamelen, getuigen oproepen),
  • grote kosten,
  • er moet een land bereid worden gevonden om een veroordeling tot gevangenisstraf ten uitvoer te brengen.


Formeel internationaal strafrecht[bewerken]

Op basis van het Statuut van Rome (1998) is in 2002 het Internationaal Strafhof opgericht. In 2005 zijn de eerste verdachten aangeklaagd. In 2006 is de eerste verdachte aan dit hof overgedragen. Artikel 5 van het statuut bepaalt de rechtsmacht van het hof.

Het Internationaal Strafhof is voorafgegaan door twee ad-hoctribunalen: het Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal.

Bij deze drie instanties omvat de rechtsmacht: genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Bij het Joegoslavië-tribunaal omvat de rechtsmacht bovendien: schending van de Verdragen van Genève.

Materieel internationaal strafrecht[bewerken]

Het Statuut van Rome: Artikel 6 geeft een definitie van genocide, Artikel 7 geeft een definitie van misdaden tegen de menselijkheid, Artikel 8 geeft een definitie van oorlogsmisdaden.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]