Internationale Soefi Beweging

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Internationale Soefi Beweging is in 1917 bij statuut opgericht te Londen op initiatief van de Indiase muzikant en mysticus Hazrat Inayat Khan (1882-1927) teneinde de denkbeelden van het Universeel Soefisme uit te dragen. Hij wordt gezien als een vernieuwer van het eeuwenoude soefisme.

Soefi beweging Nederland[bewerken]

Soefi secretariaat in Den Haag

In 1921 bezocht Inayat voor de eerste keer Nederland, waar inmiddels een kleine groep met belangstellenden was ontstaan. De Soefi Beweging Nederland had al sinds 1915 haar secretariaat in Den Haag, in een voormalig stationsgebouw van de stoomtram. Het hoofdkwartier bevindt zich nog altijd op de Anna Palownastraat, het bestuur van de stichting Soefi Beweging Nederland zetelt sinds 1983 ook in Den Haag.

Tijdens zijn verblijf in Nederland ontmoette Inayat onder meer Hubertus Paulus baron van Tuyll van Serooskerken. Van Tuyll maakte zich sterk voor een officiële vertegenwoordiging in Nederland. Binnen een paar jaar werd er een vereniging opgericht met vier afdelingen te weten Den Haag, Arnhem, Amsterdam en Haarlem.

De activiteiten die de stichting onderneemt variëren van het geven van lezingen/concerten in de Universel Murad Hassil te Katwijk, het uitgeven van publicaties en werken van Hazrat Inayat Khan en het organiseren van bijeenkomsten zoals de zomerscholen. Ter gedenking van zijn 125ste geboortedag werd in 2007 een soefidag in Katwijk georganiseerd. Er zijn thans nog 20 soeficentra in Nederland.

Organisatie[bewerken]

Er zijn binnen de Soefi Beweging drie takken van werkzaamheid te onderscheiden:

  • De hoofdtak van de Soefi-orde is die van de esoterische school. In het soefisme wordt dit nagestreefd door middel van inwijding door een murshid. Een ingewijde heet vanaf dan een mureed.
  • De tweede tak van de beweging omvat die van het exoterische aanzicht en komt tot uiting in de universele eredienst. Deze dienst is puur symbolisch bedoeld. Tijdens deze eredienst worden zeven kaarsen aangestoken uit eerbied voor de verschillende godsdiensten. Voor elke van deze kaars ligt het heilige boek van de desbetreffende godsdienst. De intentie van de universele eredienst is te laten zien dat alle geschreven en ongeschreven godsdiensten in essentie hetzelfde zijn.
  • De derde tak is die van de wereld broeder- en zusterschap en heeft tot taak het ideaal van broederschap te bevorderen. Doel van dit broeder- en zusterschap is de (godsdienstige) kloof tussen oost en west te verenigen door elkaars levensovertuiging en/of geloof te respecteren.

Afsplitsing binnen de Internationale Soefibeweging[bewerken]

Toen Inayat Khan in 1927 overleed was de Soefi Beweging bestuurlijk bezien niet goed georganiseerd. De beweging was door Inayat Khan hiërarchisch opgezet waarbij hijzelf de initiatiefnemer was. Er ontstonden problemen nadat Inayat Khan in zijn uitdrukkelijke wilsbeschikking had bepaald dat er na zijn dood geen andere Pir-o-Murshid (Pir = oprichter orde/de eerste/spiritueel leider, o = en, Murshid is Arabisch voor leider) zou komen om hem op te volgen.

Deze toestand leidde tot een internationale scheuring binnen de Soefi Beweging. Eén partij wenste wel een nieuwe leider en streefde er naar dit bij meerderheid van stemmen te bereiken en zo een (nieuwe) Pir-o-Murshid aan te stellen voor de orde. Zij noemde zichzelf inmiddels de Internationale Soefi Orde en kondigde dit ook zo aan in haar publicaties en bij de verspreiding van leerstukken van Inayat Khan. Deze beweging werd vanaf 1957 geleid door Vilayat Inayat Khan ondanks het gegeven dat Hazrat Inayat Khan hem noch bij leven noch bij uiterste wilsbeschikking als opvolger had aangewezen. Vilayat leidde, zoals hij zelf stelde, de beweging in de geest van zijn vader.

De anderen bleven “trouw” aan de oprichter en beschouwen Inayat Khan als de eerste en de enige Pir-o-Murshid van de Soefi Beweging. Zij noemden zichzelf inmiddels de Internationale Soefi Beweging en houden zich aan de leer van Inayat Khan. Haar hoofdkwartier bevindt zich thans in Nederland en staat onder leiding van de jongste zoon van Inayat, Hidayat Khan.

Afsplitsing binnen de Nederlandse Soefi Beweging[bewerken]

In Nederland zijn door de jaren heen veel verschillende soefi centra ontstaan waar men bijeenkomsten kan bijwonen. Echter, na het overlijden van Hazrat Inayat Khan is ook in Nederland een breuk ontstaan. De ene groep die Pir-o-Murshid Inayat Khan als het enige hoofd der Soefi Beweging erkent, bevindt zich nog steeds in Den Haag. De aanhangers van Pir Vilayat Inayat Khan en Zia Inayat Khan hebben zich verenigd in de Soefi Orde Nederland.

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen is eind jaren zestig op initiatief van twee leerlingen van Inayat Khan de afdeling in Haarlem zelfstandig verder gegaan. Hieruit is in 1974 de Vereniging Soefi-Contact ontstaan. Later hebben er zich in Alkmaar en Bussum nog twee afdelingen van deze vereniging gevestigd. De afdeling in Bussum is ook gesplitst en bestaat thans uit twee vertegenwoordigers. Het hoofdkwartier van Soefi-Contact is gevestigd in het 'Soefi-Huis' aan de Burgwal te Haarlem.

Herstel van de onderlinge internationale betrekkingen[bewerken]

In 1997 is de Federation of the Sufi Message opgericht om de verschillende bewegingen als een paraplu onder zich te scharen. Deze federatie bestaat ondertussen uit Internationale Soefi-Beweging, de Sufi Ruhaniat International, de Vereniging Soefi-Contact en de Internationale Soefi-Orde.

Externe links[bewerken]

Bronnen[bewerken]

  • Soefi Serie nr. 1 “Boodschap en Boodschapper”, augustus 1932 (Uitgave Soefi Beweging Nederland).
  • Biography of Pir-O-Murshid Inayat Khan, East West Publications London And The Hague, 1979, ISBN 0856920118 /126 /134