Interne consistentie (statistiek)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Interne consistentie is een begrip uit de statistiek. Het geeft aan in hoeverre verschillende items in een meetinstrument (zoals een test of vragenlijst) die eenzelfde kenmerk beogen te meten, dat ook daadwerkelijk doen.

Sociaal wetenschappers gebruiken in vragenlijsten vaak meerdere vragen om één kenmerk te meten. Er kan bijvoorbeeld zowel een vraag naar de leeftijd van de respondent zijn opgenomen, als een vraag naar diens geboortedatum. Deze methode wordt vaak toegepast om concepten te meten die niet eenduidig gedefinieerd kunnen worden, zoals gevoelens van angst in bepaalde situaties. Psychologische tests maken veelvuldig gebruik van deze techniek.

De interne consistentie van het meetinstrument is groot, als alle met dit doel opgenomen vragen hetzelfde kenmerk meten. Om dit vast te stellen wordt meestal gebruikgemaakt van Cronbachs alfa. Wanneer Cronbachs alfa uitwijst dat de interne consistentie laag is, kan dat soms worden verholpen door een item dat afwijkende resultaten oplevert te verwijderen. Wanneer dat niet mogelijk is, moet geconcludeerd worden dat het meetinstrument of de opzet van het onderzoek niet deugdelijk was.