Interreg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Interreg Community Initiative, kortweg Interreg, is een Europees programma dat zich inzet voor grensvervaging in Europa. Interreg, betaald door de Europese Unie, probeert de samenwerking te bevorderen tussen regionale gebieden in verschillende landen. De organisatie wil de economische en cohesie in de hele EU versterken.

Er zijn drie onderdelen in Interreg te onderscheiden:

  • Onderdeel A: Grensoverschrijdende samenwerking
  • Onderdeel B: Transnationale samenwerking
  • Onderdeel C: Interregionale samenwerking

Al naar gelang van regionale herkomst kunnen Nederlandse projecten in het onderdeel A samenwerken met België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Het gaat hier dan steeds om die delen van Nederland die direct aan de grens liggen. Projecten uit het Onderdeel B kunnen samenwerken in het Noord-West-Europa programma of dat van de Noordzee regio (inclusief Noorwegen). Projecten uit Onderdeel C kunnen samenwerken met het gehele territorium van de Europese Unie èn Noorwegen en Zwitserland.

Het karakter van de projecten verschuift over de onderdelen. Bij Onderdeel A zal deze van meer concrete aard zijn, terwijl bij de Onderdelen B en C ook meer aandacht besteed wordt aan beleid en de disseminatie hiervan.

De planning van Interreg wordt aangeduid in fasen met Romeinse cijfers. De eerste fase, Interreg I, bestond van 1990-1994. De tweede fase duurde van 1994-1999 en de derde, Interreg III, van 2000-2006. De vierde fase is gepland voor 2007-2013. Ieder van deze programma's kende een indeling in drie onderdelen zoals hierboven genoemd.

Ter illustratie: voor het INTERREG IV-A programma is in de periode 2007-2013 in totaal € 290 miljoen beschikbaar. Hiervan is ongeveer € 138 miljoen direct afkomstig van de Europese Unie, de rest wordt opgebracht door lokale en regionale overheden, alsmede de partijen die projecten indienen en zelf ook dienen te zorgen voor co-financiering.

Externe links[bewerken]