Kamer van Volksvertegenwoordigers (samenstelling 2003-2007)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De lijst van leden van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers van 2003 tot 2007, na de Belgische federale verkiezingen 2003. De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 leden. Het federale kiesstelsel is gebaseerd op algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle Belgen van 18 jaar en ouder, volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging op basis van de Methode-D'Hondt, gecombineerd met een districtenstelsel en met een kiesdrempel van 5 %.

Basisgegevens[bewerken]

De officiële uitslag van de verkiezingen voor de 51ste legislatuur van de kamer van volksvertegenwoordigers vindt u hier.

Het totale aantal kiesgerechtigde personen in deze verkiezing was 7.570.637. Het totale aantal uitgebrachte stemmen was 6.936.801. Hiervan waren 6.572.189 stemmen, geldig uitgebrachte stemmen, en 364.612 stemmen, ongeldig uitgebrachte of blanco stemmen.

Van de 6.572.189 geldige uitgebrachte stemmen (100,00 %) waren er 6.316.467 stemmen (95,57 %)uitgebracht op partijen met verkozenen in de kamer en 255.722 stemmen (4,43 %) uitgebracht op partijen zonder verkozenen in de kamer. Agalev is hierop de enige uitzondering. Deze partij behaalde 162.205 stemmen (2,47 %) en geen enkele zetel, terwijl FN met 130.012 stemmen (1,98 %) wel een zetel haalde. Alle overige partijen scoorden dermate laag dat ze sowieso niet in aanmerking kwamen voor een zetel.

Het stemmenaantal is een eerste bepalende factor voor de zetelverdeling. Het kiesstelsel is een tweede bepalende factor voor de zetelverdeling. Het kiesstelsel voorziet geen verhoudingsgewijze zetelverdeling op basis van de totale stemmenaantal binnen één nationale kiesomschrijving, waarbij elke uitgebrachte stem een gelijke waarde heeft in de bepaling van de zetel-sterkte van de deelnemende kieslijsten. Dit gebeurt via een getrapt systeem van regionale kieskringen of kiesarrondissementen. Deze kieskringen krijgen elk een te verdelen aantal zetels toebedeeld, op basis van de bevolkingsdichtheid. Zo zijn er momenteel 11 kieskringen voor federale parlementsverkiezingen (kamer). Voor de verkiezingen van 2003 was de verdeling als volgt:

Op de provincie Vlaams-Brabant en het extra provinciale gebied bestaande uit Brussel en de 18 omringende gemeenten na, lopen de grenzen van de kiesarrondissementen voor de kamer gelijk met die van de provincies. Daardoor zijn enkel Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven aparte kieskringen:

Zetelverdeling 19 mei 2003[bewerken]

Zetelverdeling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 19 mei 2003.

De officiële zetelverdeling, volgens het actuele kiesstelsel vanaf 19 mei 2003 was als volgt:

Overzicht
Partij Zetels
VLD 25
PS 25
MR 24
sp.a-Spirit 23
CD&V 21
VB 18
cdH 8
Ecolo 4
FN 1
N-VA 1

Zetelverdeling 21 april 2005[bewerken]

Een verkozene van het cdH wisselde van fractie en ging naar de MR over. Daardoor heeft de kamer sinds 21 april 2005 de volgende samenstelling:

Overzicht
Partij 2003 2005 Verschil
VLD 25 25 -
PS 25 25 -
MR 24 25 +1
sp.a-Spirit 23 23 -
CD&V 21 21 -
VB 18 18 -
cdH 8 7 -1
Ecolo 4 4 -
FN 1 1 -
N-VA 1 1 -
De huidige zetelverdeling in de kamer.

Parti Socialiste[bewerken]

 1. Tabia Belhouari
 2. Mohammed Boukourna
 3. Colette Burgeon
 4. Jacques Chabot
 5. Marie Arena wordt vervangen door Alisson De Clercq
 6. Jean-Marc Delizée
 7. Valérie Déom
 8. Camille Dieu
 9. André Frédéric
 10. André Flahaut wordt vervangen door Véronique Ghenne
 11. José Happart wordt vervangen door Thierry Giet (Fractievoorzitter)
 12. Yvon Harmegnies
 13. Jean-Pol Henry
 14. Karine Lalieux
 15. Marie-Claire Lambert
 16. Jean-Claude Maene
 17. Eric Massin
 18. Anne-Marie Lizin wordt vervangen door Alain Mathot
 19. Yvan Mayeur
 20. Patrick Moriau
 21. Sophie Pécriaux
 22. André Perpète
 23. Annick Saudoyer
 24. Rudy Demotte wordt vervangen door Bruno Van Grootenbrulle
 25. Michel Daerden wordt vervangen door Danielle Van Lombeek-Jacobs

Vlaamse Liberalen en Democraten[bewerken]

 1. Filip Anthuenis
 2. Yolande Avontroodt
 3. Marleen Vanderpoorten wordt vervangen door Alfons Borginon (Fractievoorzitter)
 4. Marc Verwilghen wordt vervangen door Miguel Chevalier
 5. Willy Cortois
 6. Rik Daems
 7. Maggie De Block
 8. Herman De Croo
 9. Guido De Padt
 10. Hilde Dierickx
 11. Stef Goris
 12. Karel De Gucht wordt vervangen door Guy Hove
 13. Sabien Lahaye-Battheu
 14. Pierre Lano
 15. Karel Pinxten wordt vervangen door Georges Lenssen
 16. Claude Marinower
 17. Fientje Moerman wordt vervangen door Ingrid Meeus
 18. Patrick Dewael wordt vervangen door Jacques Germeaux
 19. Margriet Hermans wordt vervangen door Martine Taelman
 20. Bart Tommelein
 21. Bart Somers wordt vervangen door Annemie Turtelboom
 22. Luk Van Biesen
 23. Ludo Van Campenhout
 24. Hilde Vautmans
 25. Guy Verhofstadt wordt vervangen door Geert Versnick

Mouvement Réformateur[bewerken]

 1. Daniel Bacquelaine (Fractievoorzitter)
 2. Anne Barzin
 3. François Bellot
 4. Pierrette Cahay-André
 5. Olivier Chastel
 6. Philippe Collard
 7. Martine Payfa wordt vervangen door Alain Courtois
 8. Valérie de Bue
 9. François-Xavier de Donnea
 10. Robert Denis
 11. Corinne De Permentier
 12. Daniel Ducarme
 13. Chantal Bertouille wordt vervangen door Denis Ducarme
 14. Richard Fournaux
 15. Jacqueline Galant
 16. Luc Gustin
 17. Hervé Hasquin
 18. Josée Lejeune
 19. Jacques Simonet wordt vervangen door Eric Libert
 20. Olivier Maingain
 21. Jean-Pierre Malmendier
 22. Marie-Christine Marghem
 23. Charles Michel
 24. Philippe Monfils
 25. Dominique Tilmans

sp.a-spirit[bewerken]

 1. Saïd El Khadraoui wordt vervangen door Stijn Bex
 2. Frank Vandenbroucke wordt vervangen door Hans Bonte
 3. Freya Van den Bossche wordt vervangen door Dylan Casaer
 4. Daan Schalck wordt vervangen door Cemal Çardavli
 5. Hilde Claes
 6. Philippe De Coene
 7. Magda De Meyer
 8. Kathleen Van Brempt wordt vervangen door Maya Detiège
 9. Dalila Douifi
 10. Patrick Janssens wordt vervangen door David Geerts
 11. Peter Vanvelthoven wordt vervangen door Anne-Marie Hiemeliers-Baeke die vervangen werd door Magda Ramaekers
 12. Karine Jiroflée wordt vervangen door Yvette Mues
 13. Renaat Landuyt wordt vervangen door Geert Lambert
 14. Johan Vande Lanotte wordt vervangen door Patrick Lansens
 15. Bert Anciaux wordt vervangen door Walter Muls
 16. Jan Peeters
 17. Steve Stevaert wordt vervangen door Annemie Roppe
 18. Paul Van Grembergen wordt vervangen door Annelies Storms
 19. Guy Swennen
 20. Anissa Temsamani wordt vervangen door Koen T'Sijen
 21. Dirk Van der Maelen (Fractievoorzitter)
 22. Greet van Gool
 23. Els Van Weert wordt vervangen door Inga Verhaert die vervangen werd door Monica De Coninck

Christen-Democratisch en Vlaams[bewerken]

 1. Stefaan De Clerck wordt vervangen door Hendrik Bogaert
 2. Simonne Blondé-Creyf
 3. Dirk Claes
 4. Pieter De Crem (Fractievoorzitter)
 5. Roel Deseyn
 6. Carl Devlies
 7. Greta D'hondt
 8. Luc Goutry
 9. Theo Kelchtermans
 10. Nahima Lanjri
 11. Yves Leterme wordt vervangen door Nathalie Muylle
 12. Trees Pieters
 13. Jos Ansoms wordt vervangen door Katrien Schryvers
 14. Paul Tant
 15. Inge Vervotte wordt opgevolgd door Jef Van den Bergh
 16. Liesbeth Van der Auwera
 17. Jo Vandeurzen
 18. Tony Van Parys
 19. Herman Van Rompuy
 20. Mark Verhaegen
 21. Servais Verherstraeten

Vlaams Belang[bewerken]

 1. Gerolf Annemans (Fractievoorzitter)
 2. Koen Bultinck
 3. Nancy Caslo
 4. Alexandra Colen
 5. Filip De Man
 6. Gerda Van Steenberge wordt vervangen door Ortwin Depoortere
 7. Guy D'haeseleer
 8. Marleen Govaerts
 9. Hagen Goyvaerts
 10. Bart Laeremans
 11. Guido Tastenhoye wordt opgevolgd door Paul Meeus
 12. Jan Mortelmans
 13. Staf Neel
 14. Bert Schoofs
 15. Filip Dewinter wordt opgevolgd door Luc Sevenhans
 16. Jaak Van den Broeck
 17. Francis Van den Eynde
 18. Frank Vanhecke wordt vervangen door Frieda Van Themsche

Centre Démocrate Humaniste[bewerken]

 1. Joseph Arens
 2. Louis Smal wordt vervangen door Benoît Drèze
 3. Anne-Marie Corbisier-Hagon wordt vervangen door David Lavaux
 4. Joëlle Milquet
 5. Jean-Jacques Viseur
 6. Melchior Wathelet (Fractievoorzitter)
 7. Raymond Langendries wordt vervangen door Brigitte Wiaux

Ecolo[bewerken]

 1. Olivier Deleuze wordt vervangen door Zoé Genot
 2. Muriel Gerkens
 3. Marie Nagy (Fractievoorzitter)
 4. Jean-Marc Nollet

Front National[bewerken]

 1. Daniel Féret wordt vervangen door Patrick Cocriamont (Fractievoorzitter)

Nieuw-Vlaamse Alliantie[bewerken]

 1. Geert Bourgeois wordt vervangen door Patrick De Groote (Fractievoorzitter)

Kritiek op zetelverdeling[bewerken]

Van de 6.280.467 geldig uitgebrachte stemmen (100,00 %) op partijen met verkozenen, inclusief Agalev, in 2003, werden:

 • 3.984.733 stemmen (63,44 %) uitgebracht op lijsten van partijen die behoren tot de Nederlandse taalgroep in de kamer.
 • 2.295.734 stemmen (36,55 %) uitgebracht op lijsten van partijen die behoren tot de Franse taalgroep in de kamer.

De verhoudingen liggen echter anders, als men naar de zetelverdeling kijkt. Dan zijn de verhoudingen als volgt:

 • lijsten die behoren tot de Nederlandse taalgroep: 88 van de 150 verkozenen (58,67 %) zetels)
 • lijsten die behoren tot de Franse taalgroep: 62 van de 150 verkozenen (41,33 %)

Hieruit blijkt dat het gemiddeld aantal stemmen die nodig zijn om een zetel in de wacht te slepen verschillend is naargelang de lijst waarop gestemd wordt behoort tot de Nederlandse of Franse taalgroep. In de verkiezing van 2003 werden er:

 • 88 personen verkozen door 3.984.733 kiezers, op lijsten die behoren tot de Nederlandse taalgroep, wat een gemiddelde betekent van 45.281 stemmen per verkozene.
 • 62 personen verkozen door 2.295.734 kiezers, op lijsten die behoren tot de Franse taalgroep, wat een gemiddelde betekent van 37.028 stemmen per verkozene.

Dit is een verschil van gemiddeld 8.252 stemmen (18,02 %) voor het behalen van een zetel tussen de twee taalgroepen in de kamer. Wanneer de twee taalgroepen evenredig zouden vertegenwoordigd worden volgens het aantal stemmen zouden de Vlamingen geen 88 maar wel 95 zetels en de Franstaligen geen 62 maar wel 55 zetels in de kamer hebben.

Deze verschillen leiden ertoe dat een Vlaamse stem minder waarde heeft dan een Franstalige stem voor de zetelverdeling in de kamer, naargelang de kieskring partijen kent die behoren tot de Nederlandse taalgroep, of de Franse taalgroep. Dit verschil is enkel te verklaren vanuit de grote onevenredigheden die bestaan tussen enerzijds de bevolkingsdichtheid van de 11 verschillende kiesarrondissementen, en het aantal zetels die deze arrondissementen ter stemming werden toebedeeld. De kieskringen waar Franstalige partijen opkomen hebben meer zetels in verhouding tot de bevolkingsdichtheid van deze kieskringen. En de zetelverdeling heeft een rechtstreekse invloed op de machtsverhoudingen in de kamer. Dit verschil bestaat niet alleen voor de federale verkiezingen voor de kamer, maar ook voor de senaat en de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Onderstaande zetelverdeling is een simulatie, waarbij de zetelverdeling gebeurde op basis van 6.316.467 geldig uitgebrachte stemmen op partijen die vertegenwoordigd zijn in de kamer, en Agalev, op basis van verdeling van de verkiesbare zetels per kieskring op basis van bevolkingsdichtheid.

Overzicht
Partij Zetels Simulatie Verschil
VLD 25 24 -1
PS 25 20 -5
MR 24 19 -5
sp.a-Spirit 23 23 -
CD&V 21 21 -
VB 18 18 -
cdH 8 9 1
Ecolo 4 4 -
FN 1 3 2
N-VA 1 5 4
Agalev 0 4 4

Externe link[bewerken]