Kamer van Koophandel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Kamer van koophandel)
Ga naar: navigatie, zoeken
Kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel in Tilburg
Kamer van Koophandel in Tilburg
Opgericht 1803
Werkgebied Nederland, België
Website

De Kamer van Koophandel (afkorting: KvK) is een belangenorganisatie van het bedrijfsleven. Zowel België als Nederland kent Kamers van Koophandel.

Geschiedenis[bewerken]

Al voor 1800 bestonden er colleges en comités die de gezamenlijke belangen van de kooplieden en fabrikanten behartigden. Deze kwamen voort uit de middeleeuwse gilden.

Begin 19e eeuw werd in het door Napoleon bezette deel van Europa het patentrecht ingesteld. In 1803 werd in Rotterdam, onder druk van het Franse bestuur, de eerste Kamer van Koophandel geopend.

In 1815 legde Koning Willem I de positie van de Kamers van koophandel en fabryken vast in een Koninklijk Besluit. Deze kamers van koophandel hadden oorspronkelijk slechts een adviserende taak en waren financieel afhankelijk van de gemeenten.

In Nederland werden de Kamers in 1920 onafhankelijk van de gemeenten en werden ze georganiseerd in 36 regionale kamers. In 1921 kregen ze hun belangrijke openbare administratieve taak, toen de Handelsregisterwet werd ingevoerd.

Door fusies is het aantal Kamers van Koophandel in Nederland per 1 januari 2008 teruggebracht tot 12. Dit fusieproces werd ingezet door de toenmalige staatssecretaris Van Gennip.

In de loop van 2008 trad een nieuwe Handelsregisterwet in werking. Dit had tot gevolg dat de tot dan toe niet inschrijvingsplichtige "ondernemers" alsnog werden ingeschreven. Dit zal resulteren in een bestandsgroei van ± 13%. Denk hierbij aan maatschappen, tandartsen, agrariërs en ook overheidsinstanties. Dit zorgt volgens het ministerie van economische zaken voor een volledig register en meer rechtszekerheid voor ondernemers.

Per 1 januari 2013 is de verplichte heffing die bedrijven moeten betalen afgeschaft. De Kamers van Koophandel zijn op 1 januari 2014 gefuseerd tot één organisatie.

Situatie in België[bewerken]

De Kamers van Koophandel in België zijn verenigingen van werkgevers, waar de meeste ondernemers bij zijn aangesloten. Er zijn 8 Vlaamse, 1 Brusselse en 6 Waalse Kamers van Koophandel. Al deze Kamers zijn geaccrediteerd door en lid van de Nationale Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid van België (FKHNB). Daarnaast is er nog een groot aantal Belgische Kamers van Koophandel in het buitenland, waarvan er 28 zijn geaccrediteerd door de FKHNB.

De acht Vlaamse Kamers van Koophandel en het Vlaams Economisch Verbond (VEV) zijn verenigd in het Vlaams netwerk van ondernemingen, Voka.

De acht Kamers van Koophandel in Vlaanderen zijn:

 1. West-Vlaanderen[1]
 2. Oost-Vlaanderen[2]
 3. Antwerpen-Waasland[3]
 4. Kempen[4]
 5. Mechelen[5]
 6. Halle-Vilvoorde[6]
 7. Arrondissement Leuven[7]
 8. Limburg[8]

De zes Chambres de Commerce et d'Industrie in Wallonië zijn:

 1. Brabant wallon[9]
 2. Wallonie Picarde[10]
 3. Hainaut[11]
 4. Luxembourg belge[12]
 5. Liège-Verviers Namur[13] (CCI Connect)
 6. Eupen-Malmedy-Sankt Vith[14]

De Kamer van Koophandel in Brussel ging in 2006 een verregaande alliantie aan met het Verbond van Ondernemingen te Brussel. Zij werken sinds 2008 samen onder de gemeenschappelijke naam Brussels Enterprises Commerce and Industry.[15]

Doel en activiteiten[bewerken]

De Kamers van Koophandel houden zich bezig met advisering en belangenbehartiging voor ondernemers. Zij adviseren ook de overheid en zetten zich daarbij in voor een goed ondernemersklimaat, denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van bedrijfsterreinen.

Een andere belangrijke taak is de geschillenbeslechting voor handelsconflicten tussen bedrijven. De Kamers van Koophandel zijn daartoe actief in arbitrage op handelsgebied.

Situatie in Nederland[bewerken]

Europese deel van Nederland[bewerken]

Kantoor van de Kamer van Koophandel in Arnhem.

Het Europese deel van Nederland kent sinds 2014 één Kamer van Koophandel. Het is een zelfstandig bestuursorgaan, geregeld in de Wet op de Kamer van Koophandel.

Sinds 1 juni 2008 is ondernemer Frans Lavooij voorzitter van KvK Nederland. Daarnaast zijn er internationale kamers van koophandel, die het internationaal handelsverkeer of de belangen van Nederlandse ondernemingen in het buitenland bevorderen.

Het instituut Kamer van Koophandel wordt ondersteund door de Handelsregisterwet 2007.

De algemene activiteiten worden betaald uit de verplichte bijdragen voor inschrijving in het handelsregister.[16] Voor rechtstreeks verleende diensten worden de kosten in rekening gebracht.

De Sociaal-Economische Raad bepaalt welke regionale ondernemers-, werkgevers- en werknemersorganisaties de bestuursleden van een regionale Kamer van Koophandel mogen benoemen.

Het Ministerie van Economische Zaken houdt toezicht op de uitvoering van de taken van de Kamer van Koophandel.

Doel en activiteiten[bewerken]

De Kamer van Koophandel in Nederland heeft als missie ondernemers verder te helpen met ondernemen en heeft de volgende wettelijke verplichte taken:

 • Het beheren van de wettelijke registers van bedrijven en instellingen met rechtspersoonlijkheid (het handelsregister).
 • Het geven van voorlichting, op het gebied van starten, internationaal ondernemen, nieuwe regelgeving en bedrijfsoverdracht.
 • Het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven in brede zin, bijvoorbeeld, door het adviseren van de overheid en het uitvoeren van projecten op het gebied van regiostimulering.

Ieder in Nederland gevestigde rechtspersoon moet ingeschreven zijn in het handelsregister. Uitgezonderd zijn ondernemingen die toebehoren aan een publiekrechtelijk lichaam, zoals overheidsinstellingen, ondernemingen die alleen werkzaam zijn in de landbouw of de visserij, ondernemingen waar alleen maar straathandel wordt uitgevoerd zoals venters. Sinds het in werking treden van de nieuwe Handelsregisterwet in 2008 geldt het ook voor mensen met een vrij beroep. Volgens het ministerie van Economische Zaken leidt dit tot een vollediger register en meer rechtszekerheid voor ondernemers. Er is een eenmalige inschrijfvergoeding van € 50 verschuldigd, de jaarlijkse bijdrage is afgeschaft.

De Nederlandse wet verplicht alle besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen ieder boekjaar een financieel verslag, een jaarrekening, te deponeren bij de Kamer. Ongeveer 700.000 bedrijven moeten jaarlijks verplicht hun financiële gegevens bij de Kamers inleveren.

BES-eilanden[bewerken]

Op de BES-eilanden stelt de "Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES" twee Kamers van Koophandel vast. Eén op Bonaire en één op Sint Eustatius voor Sint Eustatius en Saba gezamenlijk. De "Handelsregisterwet 2009 BES" bepaalt dat de KvK's belast zijn met het beheer van het handelsregister.

Organisatie[bewerken]

Op 2000 werknemers hebben de 12 Kamers van Koophandel 288 bestuurders. Zij vertegenwoordigen als bestuurder de organisatie waardoor ze zijn benoemd en komen hiervoor enkele malen per jaar bij elkaar (de algemeen bestuursvergadering). Uit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur van enkele personen gekozen die wekelijks met de directie van de individuele KvK's contact onderhoudt. De Kamers van Koophandel worden voor 60% gefinancierd door de jaarlijkse bijdrage van ondernemers. Afhankelijk van de grootte en rechtsvorm betalen zij een wettelijk vastgestelde heffing. De overige inkomsten van de Kamers zijn afkomstig uit de verkoop van uittreksels en andere informatieproducten. Op 1 januari 2013 werd deze wettelijk vastgestelde heffing afgeschaft. Op 1 januari 2014 fuseren de 12 Kamers van Koophandel samen de organisatie Syntens tot een nieuwe organisatie. Deze nieuwe organisatie kreeg na enige discussie toch de naam: "Kamer van Koophandel". De nieuwe organisatie zal echter sterk verschillen van de oude Kamer van Koophandel. Veel van de bestaande dienstverlening wordt digitaal en zal worden aangeboden via het digitaal ondernemersplein, de nieuwe website van de organisatie. Omdat er minder face to face contact is met de ondernemers wordt het aantal kantoren sterk verminderd, evenals het aantal medewerkers. Er komen vijf regio's: Zuid-West, Noord-West, Noord, Oost en Zuid.

Andere Kamers van Koophandel in Nederland[bewerken]

Naast de regionale kamers van koophandel komen in Nederland en België ook de zogenaamde bilaterale Kamers van Koophandel voor. Dit zijn verenigingen waar bedrijven zijn aangesloten die zaken doen met een bepaald land. Bijvoorbeeld de Nederlands-Franse Kamer van Koophandel en de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel. In tegenstelling tot de regionale kamer van koophandel waar bedrijven verplicht zijn ingeschreven in het handelsregister, is er bij de bilaterale kamers sprake van een betaald lidmaatschap. De bilaterale kamers richten zich merendeels op handelsbevordering. Men organiseert handelsmissies, geeft seminars over zakendoen met bijvoorbeeld Duitsland of doet individuele marktonderzoeken.

Naast de bilaterale kamers bestaan er ook kamers van koophandel die zijn opgericht door een bepaald land, ter promotie van dat land. Een voorbeeld is de American Chamber of Commerce in the Netherlands.

Bedrijfsmilieudienst[bewerken]

Een initiatief van de Kamer van Koophandel is de bedrijfsmilieudienst; een advies- en ingenieursonderneming om het bedrijfsleven van dienst te zijn met praktisch toegepaste milieukennis. Er werden in de 90er jaren een groot aantal stichtingen opgericht vanuit de behoefte aan maatwerk ondersteuning op destijds actuele onderwerpen als bodemverontreiniging, de gevolgen van de Hinderwet en de afvalproblematiek. Medio 1995 bestonden er 20 vestigingen. De primaire doelstelling was destijds het bieden van eerstelijns ondersteuning op milieugebied aan het MKB. Anno 2012 zijn er 6 grotere vestigingen, te weten:

 • BMD Advies Oost
 • BMD Advies Noord
 • BMD Advies Centraal Nederland
 • BMD Advies Rijndelta
 • BMD Advies Den Haag eo
 • BMD Advies Zuid

Kamers van Koophandel elders[bewerken]

Buiten Nederland en België zijn ook kamers van koophandel actief. Deze kamers hebben een ander karakter dan de Nederlandse regionale Kamers van Koophandel. Met name in de VS en het Britse Gemenebest zijn de KvK's (chambers of commerce) meer verenigingen waarbij ondernemers zich aansluiten om de regio die wordt vertegenwoordigd te promoten en economisch te stimuleren. Deze kamers van koophandel hebben geen handelsregister en het lidmaatschap is vrijwillig. Bedrijven staan in het buitenland vaak ingeschreven bij aparte instellingen, zoals het Companies House in Cardiff, Groot-Brittannië. Frankrijk kent de Chambre de commerce et d'industrie; Duitsland de Handelskammer.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]

Referenties[bewerken]

 1. West-Vlaanderen
 2. Oost-Vlaanderen
 3. Antwerpen-Waasland
 4. Kempen
 5. Mechelen
 6. Halle-Vilvoorde
 7. Leuven
 8. Limburg
 9. Brabant wallon
 10. Wallonie Picarde
 11. Hainaut
 12. Luxembourg belge
 13. Liège-Verviers Namur
 14. Eupen-Malmedy-Sankt Vith
 15. BECI - Brussels Enterprises Commerce and Industry
 16. Heffing Kamer van Koophandel verdwijnt Rijksoverheid, Nieuwsbericht, 6 september 2011