Kharidjisme

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Kharidjieten)
Ga naar: navigatie, zoeken

Het kharidjisme (of khawarij) zijn een islamitische afsplitsing die ontstond in het jaar 657 in Irak. Belangrijke kenmerken van de leer zijn de nadruk op daden in plaats van dogma's en het hebben van een goede inborst als geloofsrechtvaardiging. Zij verwerpen ritualisme en corrupt leiderschap, wat in het verre verleden leidde tot meerdere opstanden tegen het heersende gezag. Ze bestreden zowel de soennieten als de sjiieten in het verleden. Ze kwamen in opstand tegen de kaliefen Othman en Ali en vermoordden hen ook. De kharidjieten werden vervolgd en waren daardoor gedwongen het Arabisch Schiereiland te ontvluchten.

Enkele opvattingen van de kharidjieten in het kort:

  • Alleen Allah mag een oordeel vellen.
  • Moslims die grote zonden plegen zijn afvallig. Indien ze hiervoor geen vergiffenis vragen, komen ze voor eeuwig en altijd in de hel terecht.
  • Voor het leiderschap van een moslimgemeenschap hoeft men niet af te stammen van de Qoeraisj. Iedereen die rechtvaardig is, de nodige intelligentie, kennis en competentie heeft, begaafd is, kan deze opdracht uitvoeren.
  • De kharidjieten geloven net als de sjiieten dat de moslims in het hiernamaals Allah niet kunnen zien. Soennieten geloven dat gelovigen gezegend zullen zijn met het Aanzicht van Allah in het Hiernamaals, zoals vermeld staat in de Koran: “Op die Dag zullen gezichten (van de gelovigen) schitteren, kijkend naar hun Heer.”
  • De kharidjieten verwerpen net als de soennieten de onfeilbaarheid van een leider in tegenstelling tot de sjiieten die Ali en de 12 imams als zondeloos en onfeilbaar zien.

Stromingen[bewerken]

Vrijwel alle sektes zijn uitgestorven, op een na: de hedendaagse ibadieten, die als het minst radicaal wordt beschouwd.

  • Azraqisme - deze mensen kwamen in opstand tegen kalief Abdelmalik.
  • Haruriyya - de eerste sekte binnen de khawarij. Deze sekte is genoemd naar hun leider Habib al-Haruri uit Irak. De moordenaar van kalief Ali was van een aanhanger van haruriyya.
  • Ibadisme - de tolerantste vorm binnen de khawarij. Het is de staatsgodsdienst van Oman. Ook groepen Berbers in de Maghreblanden zijn aanhangers van deze stroming.
  • Najdatisme - volgers van Najda ibn Aamir al-Hanifi, verschenen in tijd tussen de strijd van kalief Yazid en Abdullah ibn az-Zubair.
  • Sufrisme - een sekte uit de 7e en 8e eeuw die de authenticiteit van soera Jozef uit de Koran in twijfel trekt. Niet te verwarren met de Soefi.