Korps Nationale Reserve

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Korps Nationale Reserve
Baretembleem van het Korps Nationale Reserve sinds 1982
Baretembleem van het Korps Nationale Reserve sinds 1982
Oprichting 1948
Land Vlag van Nederland Nederland
Krijgsmachtonderdeel Koninklijke Landmacht
Organisatie 3 bataljons; 17 compagnieën
Onderdeel van Commando Landstrijdkrachten
Type Korps
Aantal 3000 militairen
Bijnaam NATRES

Het Korps Nationale Reserve maakt sinds 1948 deel uit van de Nederlandse Koninklijke Landmacht als een onderdeel van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS).[1] en zet de tradities voort van de Vrijwillige Landstorm Korpsen die op 4 augustus 1914 zijn opgericht om de grote stroom vrijwilligers die zich meldden voor de mobilisatie te organiseren. Deze landstormkorpsen zijn tot 1940 actief geweest en vele vrijwilligers hiervan hebben deelgenomen aan de gevechten in de meidagen van 1940. De bezetter heeft deze organisatie na de capitulatie ontmanteld en opgeheven.

Algemeen[bewerken]

Natresmilitairen zijn reservisten. Zij volgen hun opleiding en verrichten hun diensten op basis van vrijwilligheid en ontvangen een financiële vergoeding voor de uren dat zij voor training of andere redenen actief in dienst zijn. Een reservist wordt aangesteld met een verplichting van 120 opleidings- en trainingsuren per jaar. Daarnaast moet hij of zij voldoen aan eisen van fysieke inzetbaarheid en conditie.

Het Korps Nationale Reserve wordt vooral ingezet voor bewaking- en beveiligingstaken en bij crisis- en rampenbestrijding. Daadwerkelijke inzet in Nederland heeft onder andere plaatsgevonden bij de bestrijding van de watersnood in 1995 en 2011, de veterinaire crises (MKZ en varkenspest), de vuurwerkramp in Enschede, het bezoek van President Bush in 2005, en de Nuclear Security Summit in 2014. Een andere aansprekende en langdurige inzet was in 2003, in de aanloop naar de Irakoorlog. Daarbij verleende het Korps enkele maanden, militaire bijstand[2] aan het Amerikaanse leger dat grote hoeveelheden materieel via de Rotterdamse haven naar het oorlogsgebied verscheepte. Dit gebeurde in het kader van de zogenaamde Host Nation Support dat in het verleden een apart onderdeel van de Nationale Reserve was, bedoeld voor de logistieke ondersteuning van buitenlandse troepen en materieel verplaatsingen over Nederlands grondgebied. De commissie van onderzoek besluitvorming Irak, de zogeheten Commissie-Davids besteedt uitvoerig aandacht aan deze militaire inzet.[3]

Vanwege het puur binnenlandse karakter van alle Natres-taken, de korte perioden van actieve dienst en de beperkte militaire basisopleiding worden natresmilitairen normaal gesproken niet naar het buitenland uitgezonden. Tijdens de SFIR-missies 3 t/m 5 is echter bij uitzondering een zeer beperkt aantal reservisten van het Korps Nationale Reserve naar Irak uitgezonden. Tijdens de missie in Afghanistan zijn ook weer natresmilitairen uitgezonden, ook toen geheel op vrijwillige basis.

Opleiden en trainen[bewerken]

De natresmilitairen doorlopen een initiële algemene militaire opleiding van 2 weken bij de reguliere schoolbataljons Noord te Assen of Zuid te Oirschot. Nieuw opgeleide vrijwilligers stromen in bij de compagnieën. Vervolgens moeten ze binnen een jaar de AMO+ opleiding volgen (een aanvullende bijscholing om het bestaande niveau te kunnen volgen). Deze opleiding is zowel gericht op militaire basisbegrippen waaronder militair recht, als op taakgerichte kennis en vaardigheden zoals geweldsinstructies, bewaken en beveiligen.

Het opleidingsprogramma kent een cyclus van 4 jaar. In de cyclus worden de militaire basisvaardigheden aangeleerd en wordt met training support packages de basistechnieken getraind die specifiek zijn voor natresbataljons. Afhankelijk van rang en functie kan het aantal minimaal verplichte opleidings- en trainingsuren van 120 u per jaar oplopen. Rechtspositioneel is vastgelegd dat het aantal uren in werkelijke dienst niet meer dan 720 (90 dagen) per jaar mag zijn. Een syllabusjaar bestaat globaal uit ongeveer 13 oefenavonden, 10 oefenzaterdagen, 2 meerdaagse oefeningen en 3 schietoefeningweekenden.

Er zijn verschillende loopbaanopleidingen. Voor de aspirant onderofficieren is de initiële vorming onderofficieren aan de Koninklijke Militaire School. Deze staat open voor reservisten geschikt voor een leidinggevende functie. De selectie vindt plaats in de pelotons, waarbij de compagniessergeant-majoor (csm) adviseert of een kandidaat wordt voorgedragen aan de aanname adviescommissie. Voor excellerende sergeanten is de primaire vorming onderofficieren. Deze opleiding wordt gevolgd als een senior sergeant opvolgend pelotonscommandant wil worden. Ook de selectie van officieren vindt op deze wijze bij de eenheid plaats. Geselecteerde kandidaten verschijnen voor de Aanname en Adviescommissie en worden bij gebleken geschiktheid aan de KMA [Koninklijke Militaire Academie] opgeleid tot officier. Verdere vorming en begeleiding vindt bij de eenheid plaats.

Organisatie[bewerken]

Het Korps Nationale Reserve is mede in relatie tot de bezuinigingen in 2012 gereorganiseerd en bestaat september 2012 uit 3 natresbataljons (sterkte van circa 750 tot 900 reservisten per bataljon). Daarnaast maken de reservisten die zijn ingedeeld bij de brigadehoofdkwartieren en zich bezighouden met nationale inzet deel uit van het korps. In totaal zijn dit circa 300 reservisten, voornamelijk officieren. Het korps wordt gecompleteerd door de Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) en het korpsbureau, dat de korpscommandant en de korpsadjudant ondersteunt.

De natresbataljons zijn de volgende:

 • 10 Natresbataljon bestaande uit 6 compagnieën onder 43 Gemechaniseerde Brigade te Havelte en verantwoordelijk voor Noord en Oost Nederland
  • Alfa- + Bravocompagnie (Assen)
  • Charliecompagnie (Wezep)
  • Deltacompagnie (Schaarsbergen)
  • Echocompagnie (Stroe)
  • Foxtrotcompagnie (Enschede)
 • 20 Natresbataljon bestaande uit 6 compagnieën onder 11 Luchtmobiele Brigade te Schaarsbergen en verantwoordelijk voor West en Midden Nederland
  • Alfa- + Deltacompagnie (Den Haag)
  • Bravocompagnie (Bergen)
  • Charliecompagnie (Amsterdam)
  • Echo- + Foxtrotcompagnie (Amersfoort)

Een natresbataljon heeft een sterkte ca 900 personen is onderverdeeld in 5 of 6 compagnieën van circa 150 personen, gecommandeerd door een kapitein. Elke compagnie bestaat uit 4 pelotons van ca 35 man, geleid door een luitenant. Elk peloton bestaat uit drie groepen van ca 10 man, geleid door een sergeant.

Omdat het optreden meestal beperkt is tot compagniesniveau heeft een natresbataljon slechts een stafdetachement ter ondersteuning van de bataljonscommandant. De compagnieën zijn verdeeld over hun respectievelijke regio's.

Taken[bewerken]

De taken van de eenheden van het Korps Nationale Reserve zijn:

 • Bewakings- en beveiligingsopdrachten, zoals het bewaken en beveiligen van ontruimde gebieden en vitale installaties zoals energiecentrales en (tijdelijke) militaire gebieden.
 • Steunverlening bij calamiteiten zoals watersnood en besmettelijke (dier-)ziekten, bijvoorbeeld mond-en-klauwzeer en varkenspest
 • Militaire bijstand aan het bevoegd gezag voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid
 • Militaire steunverlening aan militaire transporten die bij grote oefeningen of inzet door Nederland trekken of in Nederland verblijven. De zogenaamde Host Nation Support
 • Militaire steunverlening aan eenheden van de Nederlandse krijgsmacht
 • Militaire steunverlening aan burgeroverheden bij grote evenementen, bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse enz
 • Ceremoniële activiteiten zoals Prinsjesdag, herdenkingen en dergelijke.

Monument[bewerken]

Ter gelegenheid van 100 jaar Korps Nationale Reserve en uit eerbetoon aan de gesneuvelden van de Vrijwillige Landstorm bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog is op 4 augustus 2014 op de Grebbeberg bij Rhenen het monument 'Als 't moet' onthuld. Het beeld toont symbolisch de bereidheid van de burger (man met spade in de grond en geweer op de rug) om bij dreiging de overheid hulp te bieden. De onthulling werd verricht door kolonel Gerard van der Thiel, commandant Korps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht. Het monument is een replica van een in 1923 gemaakt beeld door August Falise. Het beeld werd toen aangeboden aan de voorzitter van de Nationale Landstormcommissie, het lid van de Tweede Kamer Lodewijk Duymaer van Twist. Het originele beeld ging verloren in 1945 tijdens het geallieerde bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag. Het beeldonderschrift luidde: 'Als 't moet'. Deze inscriptie was het credo van de vrijwilliger: naast burger, ook soldaat! De inscriptie op het nieuwe monument luidt: 'Ter herinnering aan de gevallenen van de Vrijwillige Landstorm Meidagen 1940.' Het nieuwe monument op de Grebbeberg zal een vaste plaats gaan innemen in de tradities van het Korps Nationale Reserve[4].

Bronnen, noten en/of referenties