Landmark Education

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Landmark Education
Warner Erhardt, oprichter in 2010
Warner Erhardt, oprichter in 2010
Oprichting januari 1991
Sleutelfiguren Harry Rosenberg, directeur; Mick Leavitt, president-directeur
Hoofdkantoor San Francisco
Werknemers 525
Omzet 70 miljoen (2009)
Website Landmark's website
Portaal  Portaalicoon   Economie

Landmark Education is een van oorsprong Amerikaans bedrijf dat groepstrainingen aanbiedt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het hoofdkwartier is gevestigd te San Francisco in Californië.

Geschiedenis[bewerken]

In 1971 startte de Amerikaan Werner Erhard (alias John Paul Rosenberg) het bedrijf Erhard Seminars Training waarmee hij "EST"-cursussen aanbood. Erhard ontleende ook denkbeelden aan de Scientology-beweging en combineerde de methoden die hij daar had geleerd met elementen van de zelfhulp-massapsychologie uit de jaren zestig van de twintigste eeuw. Deze methoden kenmerkten zich door een rigide opzet, waarbij ingepraat werd op langdurig opgesloten groepen deelnemers. De effecten van deze trainingen op sommige deelnemers bleken bijzonder negatief. Diverse processen waren het gevolg, waardoor het bedrijf een slechte naam kreeg.

In 1991 verkocht Erhard daarom de "technologie" achter de seminars aan enkele van zijn werknemers, waaronder zijn broer Harry Rosenberg, die het bedrijf Landmark Education oprichtte[1]. Zij zetten op basis van het EST-materiaal de trainingen voort in een minder rigide vorm.

De trainingsfilosofie van Landmark Education (en voorganger est) heeft grote invloed gehad op de ontwikkelingsgeschiedenis van coaching, de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.[2]

Werkwijze[bewerken]

Landmark Education werkt volgens het "Large Group Awareness Training"-concept, waarbij grote groepen mensen gedurende een groot aantal uren per dag in meerdaagse cursussen in intensief contact staan met hun trainer/coach en met elkaar. Hierbij wordt onder leiding van de trainer gewerkt aan het opbouwen van geloof in de eigen kansen, talenten en middelen om nieuwe wegen in te slaan. De nadruk wordt gelegd op bewustwording van nieuwe levensmogelijkheden, het loslaten van belemmerende patronen en het losmaken van emoties. Er wordt in dat verband ook gewerkt met individuele bekentenissen voor de groep. De organisatie stelt dat het doel is om de deelnemers in staat te stellen hun leven te verbeteren en te verrijken, zodat het in alle opzichten succesvoller wordt zowel in het werkzame leven als het privéleven.

Voor de cursussen wordt gebruikgemaakt van mond-tot-mondreclame: deelnemers worden aangespoord om vrienden, bekenden en collega's mee te nemen. Aangezien de deelnemers gestimuleerd worden vervolgcursussen te doen waarbij een hecht groepsgevoel wordt gecreëerd, heeft de organisatie volgens sommigen sektarische trekjes. In bepaalde landen wordt het bedrijf door de overheid dan ook geclassificeerd als sekte, in andere landen als godsdienst. Ook zijn er cursussen voor kinderen (zonder ouders) en tieners. Wie tevreden is over het gebodene, kan uiteindelijk ook zelf als vrijwilliger groepen gaan trainen.

In cursussen van Landmark wordt een eigen vaktaal gebruikt, aangevuld met elementen uit onder meer het existentialisme, boeddhisme, christendom, de griekse filosofie en de Freudiaanse psychologie. Enkele basisbegrippen zijn "Transformation" en "Enrollment". Cursisten maken een "transformatie" door, die het gevolg is van op een andere manier naar jezelf en de wereld kijken. Een nieuw concept volgens Landmark: "We verkopen iets dat mensen niet begrijpen." Enrollment is niet het percentage inschrijving op een nieuwe cursus maar een geesteshouding waarbij je volledig vanuit je overtuiging werkt. Cursusleiders kunnen hun effectiviteit afmeten aan het percentage inschrijvingen per avond[bron?]. Landmark beschouwt 20 procent inschrijvingen als een "satisfactory performance". 25 Procent van 150 aanwezigen geldt als "outstanding performance". Bij de vrijwillige cursusleiders wordt het halen van deze percentages gebruikt voor de beoordeling of ze geschikt zijn om programma's te gaan leiden voor meer gevorderden.

Activiteiten in Europa en controverses[bewerken]

De regeringen van Frankrijk (in 1995) en Oostenrijk (in 2006) hebben Landmark Education als sekte geclassificeerd. De regering van Zweden heeft de organisatie als "actieve religieuze groep" ingedeeld. In Nederland heeft de rechter uitgesproken dat de benaming sekte te ver voert (en daarmee onrechtmatig is) en de organisatie enkel sekte-achtige componenten bevat.[3]In vele landen waar het bedrijf actief is zijn artikelen in de pers en vakbladen verschenen over de werkwijze en de risico's voor sommige deelnemers. Kritiek is er op de structuur van de cursus, de gebruikte massapsychologie, de wervingsmethoden, het afhankelijk maken van cursisten en het gebrek aan gekwalificeerde docenten. Ook beoordelen sommige deskundigen desgevraagd dat de opzet om een dramatische verandering in korte tijd te bewerkstelligen, gebruik makend van dubieuze psychologische technieken om gedragswijziging te bewerkstelligen, niet als positief te benoemen is. Volgens psychiater Peter Hanneman van het Amsterdamse Riagg is het bijwonen van Landmark-sessies 'niet zonder risico's'. Landmark kende in de jaren negentig een opkomende populariteit in Nederland maar deze is, mede onder invloed van de publicaties en aandacht van de pers teruggelopen.

Het bedrijf was op haar hoogtepunt actief in 21 landen, maar dat is inmiddels teruggelopen naar 16. Het betreft hier 44 kantoren waarvan meer dan de helft in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft zich in 2004 teruggetrokken uit Frankrijk nadat een televisieprogramma de praktijken van de organisatie had onthuld.

Op 6 juni 2004 werden ook alle activiteiten in Zweden beëindigd. Ook in dat land waren de oorzaken een sterk teruggelopen interesse voor de cursussen en was er een samenhang met zeer kritische artikelen in de pers en items in televisieprogramma's, onder meer de daar op 28 oktober 2003 en 15 maart 2004 uitgezonden documentaires in het programma "Lyckka till salu" (Geluk te Koop). op de Zweedse zender TV4[4].

De organisatie stond in Nederland bloot aan kritiek vanuit journalistieke hoek. Dit leidde tot het agressief benaderen via juridische procedures en dreigbrieven van advocatenkantoren aan betrokkenen.[5]. Op zondag 18 februari 2007 zond in Nederland het televisieprogramma Zembla een documentaire uit waarin de opzet van Landmark en een methode, bekend als CSA-Coaching, kritisch onder de loep werden genomen. Wat naar voren kwam in het programma waren de nadelige effecten van de gekozen opzet op sommige deelnemers: een viertal deelnemers kregen na het doen van de cursus een psychose. Hoewel dit veel meer is dan statistisch te verwachten, is echter niet met zekerheid vastgesteld dat deze psychoses veroorzaakt zijn door het doen van het Landmark Forum.[6] In Nederland schreven in de hoogtijdagen van het bedrijf jaarlijks een paar duizend mensen in voor cursussen. Op het hoogtepunt van de bedrijfsactiviteiten werkten er acht betaalde krachten en een paar honderd vrijwilligers, merendeels ex-cursisten en werden er vele cursussen gegeven. In 2009 sloot het kantoor van Landmark Education in Amsterdam haar deuren in verband met de sterk teruggelopen belangstelling mede door de negatieve publiciteit. Met ingang van 2014 worden er echter opnieuw cursussen georganiseerd in Nederland.

Andere activiteiten[bewerken]

Het bedrijf richt zich met vergelijkbare cursussen en methoden, maar onder andere namen als Barbados Group en Vanto Group, ook op bedrijven en organisaties. In dit opzicht heeft de organisatie eenzelfde weg gekozen als de organisatie Scientology, die ook onder diverse andere bedrijfsnamen programma's aanbiedt.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. New York Times, You’re O.K., but I’m Not. Let’s Share. van 26 november 2010
  2. Leni Wildflower & Diane Brennan, The Handbook of Knowledge-Based Coaching: From Theory to Practice, Wiley. 2011, hfdst. 20, 'The Self-Help and Human Potential Movements': "Of the many disciplines that have influenced the development of coaching, aside from humanistic psychology, the teachings found in est and later Landmark Education (...) may be the most influential. These programs are based on the premise that transforming one's life is possible and that what is crucial for this transformation is to take responsibility for one's life."
  3. Vonnis van de Rechtbank Haarlem van 4 mei 1999
  4. Kalla Fakta
  5. Aroud Marseille - Landmark pakt journalisten hard aan, artikel in maandblad De Journalist nummer 17 1999
  6. Overzichtsartikel over Landmark in Nederland tussen 1996 en 2008 op website Stichting SIMPOS