Lijst van Unicode-subbereiken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een lijst van de groepen karakters in de Unicode-standaard 4.1.

De karakters zijn verdeeld over 17 planes, genummerd 0 t/m 16 (soms ook hexadecimaal 0 t/m 10):

Nr. Van t/m Omschrijving
0 0000 FFFF Basic Multilingual Plane
1 10000 1FFFF Supplementary Multilingual Plane
2 20000 2FFFF Plane 2, de Supplementary Ideographic Plane (SIP), wordt gebruikt voor ongeveer 40.000 weinig voorkomende Chinese karakters, waarvan de meeste historisch, maar sommige ook modern zijn.
3 30000 3FFFF
4 40000 4FFFF
5 50000 5FFFF
6 60000 6FFFF
7 70000 7FFFF
8 80000 8FFFF
9 90000 9FFFF
10 A0000 AFFFF
11 B0000 BFFFF
12 C0000 CFFFF
13 D0000 DFFFF
14 E0000 EFFFF Plane 14, de Supplementary Special-purpose Plane (SSP), bevat momenteel een paar niet-aanbevolen language tag characters en enkele variation selection characters.
15 F0000 FFFFF Compleet gereserveerd voor privé-gebruik.
16 100000 10FFFF Compleet gereserveerd voor privé-gebruik.

Basic Multilingual Plane[bewerken]

In het eerste plane (Engels voor vlak) (plane 0), het Basic Multilingual Plane, zijn de meeste karakters benoemd, tot nu toe. De BMP bevat karakters voor bijna elke moderne taal en bevat tevens een groot aantal speciale karakters. De meeste karakters in het BMP zijn Chinese, Japanse en Koreaanse (CJK) karakters.

Verdeling Unicode-subbereiken in de BMP
Kleurcodes in de afbeelding en in de tabel
Soort karakters
Latijnse schriften en symbolen
Andere Europese schriften
Taalkundige schriften
Midden-Oosterse en Zuidwest-Aziatische schriften
Afrikaanse schriften
Zuid-Aziatische schriften
Zuidoost-Aziatische schriften
Oost-Aziatische schriften
Unihan (Unified CJK Han, Chinees, Japans en Koreaans)
Aboriginalschriften
Symbolen
Diakritische tekens
UTF-16-plaatsvervangers en privé-gebruik
Gevarieerde karakters
Ongebruikt


Van t/m Officiële naam Nederlandse vertaling Voorbeeld
0000 007F Basic Latin Latijn (Basis) A B C a b c
0080 00FF Latin-1 Supplement Latijn-1 - Toevoeging ¥ § « ¾ É ñ
0100 017F Latin Extended-A Latijn - Uitgebreid-A Ě Ķ
0180 024F Latin Extended-B Latijn - Uitgebreid-B ƌ Ƹ DŽ Ⱦ
0250 02AF IPA Extensions International Phonetic Alphabet - Uitbreidingen ɣ ɮ ʎ
02B0 02FF Spacing Modifier Letters  ?? ː ˖ ˽
0300 036F Combining Diacritical Marks Diakritische tekens (voor combinatie met letters) ̓ ̝
0370 03FF Greek and Coptic Grieks en Koptisch ͽ Έ Θ ώ
0400 04FF Cyrillic Cyrillisch Ё Д Ю љ ҉ Ҿ
0500 052F Cyrillic Supplement Cyrillisch - Toevoeging Ӽ Ԓ
0530 058F Armenian Armeens Ը Խ Ք
0590 05FF Hebrew Hebreeuws ע ש ף
0600 06FF Arabic Arabisch ؎ ؤ ئ
0700 074F Syriac Syrisch ܓ ܗ ܭ
0750 077F Arabic Supplement Arabisch - Toevoeging ݓ ݘ ݪ
0780 07BF Thaana ބ ޏ ޱ
07C0 07FF ߇ ߐ ߹
0900 097F Devanagari Devanagari ऋ ओ
0980 09FF Bengali Bengaals উ জ
0A00 0A7F Gurmukhi Gurmukhi ਏ ਟ
0A80 0AFF Gujarati Gujarati આ ગ
0B00 0B7F Oriya Oriya ଌ ଐ ଼
0B80 0BFF Tamil Tamil ஔ ஊ ஷ
0C00 0C7F Telugu Telugu ౻ ౸
0C80 0CFF Kannada Kannada ಂ ಝ
0D00 0D7F Malayalam Malayalam ഐ ഞ ൌ
0D80 0DFF Sinhala Singalees ඍ ඣ ඳ
0E00 0E7F Thai Thais ฌ ฟ ฿
0E80 0EFF Lao ຊ ຜ ົ
0F00 0FFF Tibetan Tibetaans ༕ ༤ ང
1000 109F Myanmar Birmaans
10A0 10FF Georgian Georgisch Ⴀ Ⴌ
1100 11FF Hangul Jamo Hangul Jamo ᄛ ᄟ ᄹ ᅯ
1200 137F Ethiopic Amhaars ሎ ሜ ቅ ጠ
1380 139F Ethiopic Supplement Amhaars - Toevoeging ᎉ ᎍ
13A0 13FF Cherokee Ꭼ Ꮂ Ꮝ
1400 167F Unified Canadian Aboriginal Syllabics ᐏ ᐖ ᐴ ᑧ ᓧ ᖫ
1680 169F Ogham Ogham ᚅ ᚎ
16A0 16FF Runic Runen ᚡ ᚺ
1700 171F Tagalog
1720 173F Hanunoo
1740 175F Buhid
1760 177F Tagbanwa
1780 17FF Khmer Khmer ឃ ឍ ៅ
1800 18AF Mongolian ᠔ ᠲ ᡡ ᢎ
1900 194F Limbu
1950 197F Tai Le ᥚ ᥫ
1980 19DF New Tai Lue ᦊ ᦐ
19E0 19FF Khmer Symbols Khmer - symbolen ᧬ ᧼
1A00 1A1F Buginese
1B00 1B7F  ?
1D00 1D7F Phonetic Extensions Fonetische uitbreidingen
1D80 1DBF Phonetic Extensions Supplement Fonetische uitbreidingen - Toevoeging ᴆ ᴔ
1DC0 1DFF Combining Diacritical Marks Supplement Diakritische tekens - Toevoeging (voor combinatie met letters)
1E00 1EFF Latin Extended Additional Latijn Uitgebreid - Toevoeging Ḇ Ḏ ṙ
1F00 1FFF Greek Extended Grieks Uitgebreid Ἒ ἢ Ὢ
2000 206F General Punctuation Algemene leestekens ‒ ‖ • ‱ ⁋
2070 209F Superscripts and Subscripts Superscripts en subscripts ₂ ⁸
20A0 20CF Currency Symbols Munteenheidsymbolen ₡ ₩
20D0 20FF Combining Diacritical Marks for Symbols ⃖ ⃰
2100 214F Letterlike Symbols Letterachtige symbolen ℋ ℃ ℛ ℻
2150 218F Number Forms Getalsvormen ⅗ Ⅷ ↀ
2190 21FF Arrows Pijlen ↓ ↟ ↠ ⇦
2200 22FF Mathematical Operators Wiskundige operatoren ∀ ∃ ∜ ∫ ≳
2300 23FF Miscellaneous Technical Allerlei - Technisch ⌆ ⌨ ⌫
2400 243F Control Pictures ␢ ␣
? 2440 245F Optical Character Recognition OCR
2460 24FF Enclosed Alphanumerics Omsloten alfanumerieke tekens ① ⒖ Ⓚ ⓳
2500 257F Box Drawing Lijntjes ┍ ┋ ┪ ╤
2580 259F Block Elements Blokelementen ▇ ▎▜
25A0 25FF Geometric Shapes Geometrische figuren ▲ ◈ ◢
2600 26FF Miscellaneous Symbols Allerlei symbolen ☀ ☎ ☘ ☧ ☭ ☵ ♂ ♓ ♞ ♠ ♬
2700 27BF Dingbats ✂ ✠ ✼ ❼ ➫
27C0 27EF Miscellaneous Mathematical Symbols-A Diverse wiskundige symbolen ⟠ ⟫
27F0 27FF Supplemental Arrows-A Meer pijlen ⟻ ⟾
2800 28FF Braille Patterns Brailletekens ⠃ ⠌
2900 297F Supplemental Arrows-B Meer pijlen ⤋ ⥀
2980 29FF Miscellaneous Mathematical Symbols-B Diverse wiskundige symbolen ⦿ ⧓ ⧫
2A00 2AFF Supplemental Mathematical Operators Meer wiskundige operatoren ⨂ ⨕ ⪉
2B00 2BFF Miscellaneous Symbols and Arrows Diverse symbolen en pijlen ⬉ ⬐ ⬣
2C00 2C5F Glagolitic
2C80 2CFF Coptic Koptisch Ᵽ Ⱪ
2D00 2D2F Georgian Supplement Georgisch - supplement
2D30 2D7F Tifinagh ⴵ ⴿ ⵖ
2D80 2DDF Ethiopic Extended ⶍ ⶠ
2E00 2E7F Supplemental Punctuation
2E80 2EFF CJK Radicals Supplement ⺁ ⺕ ⺼
2F00 2FDF Kangxi Radicals
2FF0 2FFF Ideographic Description Characters ⿷ ⿺
3000 303F CJK Symbols and Punctuation
3040 309F Hiragana
30A0 30FF Katakana
3100 312F Bopomofo
3130 318F Hangul Compatibility Jamo
3190 319F Kanbun
31A0 31BF Bopomofo Extended
31C0 31EF CJK Strokes
31F0 31FF Katakana Phonetic Extensions Katakana - fonetische uitbreidingen
3200 32FF Enclosed CJK Letters and Months Omsloten letters en maanden in CJK
3300 33FF CJK Compatibility Compatibiliteit met CJK
3400 4DB5 CJK Unified Ideographs Extension A
4DC0 4DFF Yijing Hexagram Symbols
4E00 9FBB CJK Unified Ideographs
A000 A48F Yi Syllables Lettergrepen in Yi
A490 A4CF Yi Radicals
A700 A71F Modifier Tone Letters
A800 A82F Syloti Nagri
AC00 D7A3 Hangul Syllables Lettergrepen in Hangul
D800 DB7F High Surrogates
DB80 DBFF High Private Use Surrogates (plane 15 & 16)
DC00 DFFF Low Surrogates
E000 F8FF Private Use Area
F900 FAFF CJK Compatibility Ideographs
FB00 FB4F Alphabetic Presentation Forms
FB50 FDFF Arabic Presentation Forms-A
FE00 FE0F Variation Selectors
FE10 FE1F Vertical forms
FE20 FE2F Combining Half Marks Combinerende halfmarkeringen
FE30 FE4F CJK Compatibility Forms
FE50 FE6F Small Form Variants
FE70 FEFF Arabic Presentation Forms-B
FF00 FFEF Halfwidth and Fullwidth Forms
FFF0 FFFF Specials

Supplementary Multilingual Plane[bewerken]

Plane 1, de Supplementary Multilingual Plane (SMP), is vooral gebruikt voor historische schriften zoals Lineair B, maar is ook voor muzikale en wiskundige symbolen.

Van t/m Officiële naam Nederlandse vertaling
10000 1007F Linear B Syllabary  ??
10080 100FF Linear B Ideograms Linear B-ideogrammen
10100 1013F Aegean Numbers Aegeïsche nummers (zie Egeïsche Zee)
10140 1018F Ancient Greek Numbers  ??
10300 1032F Old Italic  ??
10330 1034F Gothic  ??
10380 1039F Ugaritic  ??
103A0 103DF Old Persian Oud-perzisch
10400 1044F Deseret  ??
10450 1047F Shavian  ??
10480 104AF Osmanya  ??
10800 1083F Cypriot Syllabary  ??
10A00 10A5F Kharoshthi  ??
1D000 1D0FF Byzantine Musical Symbols  ??
1D100 1D1FF Musical Symbols  ??
1D200 1D24F Ancient Greek Musical Notation  ??
1D300 1D35F Tai Xuan Jing Symbols  ??
1D400 1D7FF Mathematical Alphanumeric Symbols  ??
1FF80 1FFFF Unassigned Niet toegewezen

Andere planes[bewerken]

Van tot en met Officiële naam Nederlandse vertaling
20000 2A6D6 CJK Unified Ideographs Extension B  ??
2F800 2FA1F CJK Compatibility Ideographs Supplement  ??
2FF80 2FFFF Unassigned Niet toegewezen
3FF80 3FFFF Unassigned Niet toegewezen
4FF80 4FFFF Unassigned Niet toegewezen
5FF80 5FFFF Unassigned Niet toegewezen
6FF80 6FFFF Unassigned Niet toegewezen
7FF80 7FFFF Unassigned Niet toegewezen
8FF80 8FFFF Unassigned Niet toegewezen
9FF80 9FFFF Unassigned Niet toegewezen
AFF80 AFFFF Unassigned Niet toegewezen
BFF80 BFFFF Unassigned Niet toegewezen
CFF80 CFFFF Unassigned Niet toegewezen
DFF80 DFFFF Unassigned Niet toegewezen
E0000 E007F Tags  ??
E0100 E01EF Variation Selectors Supplement  ??
EFF80 EFFFF Unassigned Niet toegewezen
FFF80 FFFFF Supplementary Private Use Area-A  ??
10FF80 10FFFF Supplementary Private Use Area-B  ??
Bronnen, noten en/of referenties