Lijst van inheemse bomen en struiken in de Lage Landen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Inheemse bomen en struiken zijn houtige plantensoorten die inheems of autochtoon zijn in de Lage Landen. De cultivars die in de Lage Landen gevonden worden, vallen hier dus niet onder, maar mogelijk wel de oorspronkelijke wilde soort.

Omdat het belang van de inheemse planten steeds meer wordt erkend, zijn er nu kwekerijen die planten kweken van een autochtone herkomst, met name van reeds lang bestaande populaties. Deze planten worden bij voorkeur in natuurontwikkelingsprojecten gebruikt.

In Nederland is de Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst Bomen op grond van de Zaaizaad- en Plantgoedwet ingesteld en beveelt in de eens per vijf jaar verschijnende Rassenlijst Bomen de voor Nederland officieel erkende autochtone herkomsten aan. Deze herkomsten zijn voor het eerst opgenomen in de 7e Rassenlijst Bomen editie 2002.

(Bomen worden aangegeven door een "#"; struiken worden aangegeven door een "%")

Nederlanse naam Botanische naam Boom of struik
aalbes Ribes rubrum  %
amandelwilg Salix triandra #
Amerikaanse zwarte populier Populus deltoides #
berijpte viltroos Rosa sherardii  %
berijpte wilg Salix daphnoides #
beuk Fagus sylvatica #
bittere wilg Salix purpurea #
boswilg Salix caprea #
Chinese wilg Salix matsudana #
duindoorn Hippophae rhamnoides  %
Duitse dot Salix dasyclados #
egelantier Rosa rubiginosa  %
es Fraxinus excelsior #
gelderse roos Viburnum opulus  %
gele kornoelje Cornus mas #
geoorde wilg Salix aurita #
gewone peer Pyrus communis #
gewone vlier Sambucus nigra  %
gewone vogelkers Prunus padus  %
gladde iep Ulmus carpinifolia #
grauwe wilg Salix cinerea #
haagbeuk Carpinus betulus #
hazelaar Corylus avellana  %
heggenroos Rosa corymbifera' ' %
hondsroos Rosa canina  %
hulst Ilex aquifolium #
jeneverbes Juniperus communis  %
katwilg Salix viminalis #
bosroos of kraagroos Rosa arvensis  %
kraakwilg Salix fragilis #
kronkelwilg Salix babylonica #
kruisbes Ribes uva-crispa  %
laurierwilg Salix pentandra #
liguster ligustrum vulgare  %
mispel Mespilus germanica #
rood peperboompje Daphne mezereum  %
ratelpopulier Populus tremula #
rode kamperfoelie Lonicera xylosteum  %
rode kornoelje Cornus sanguinea #
viltroos Rosa tomentosa  %
ruwe berk Betula verrucosa #
ruwe iep Ulmus glabra #
schietwilg Salix alba #
sleedoorn Prunus spinosa  %
sporkehout of vuilboom Rhamnus frangula #
fladderiep of steeliep Ulmus laevis #
venijnboom Taxus baccata #
tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata  %
spaanse aak of veldesdoorn Acer campestre #
gewone vogelkers Prunus padus #
wegedoorn Rhamnus catharticus #
wigbladige roos Rosa elliptica  %
wilde appel Malus sylvestris #
wilde gagel Myrica gale  %
wilde peer Pyrus pyraster #
wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus  %
wilde liguster Ligustrum vulgare  %
wilde lijsterbes Sorbus aucuparia #
Salix aegyptiaca #
Salix americana #
Salix aquatica #
Salix fluviatilis #
Salix salviaefolia #
Salix schwerinii #
Salix syrticola #
wintereik Quercus petraea #
winterlinde of kleinbladige linde Tilia cordata #
witte els Alnus indica #
zachte berk Betula pubescens #
zoete kers Prunus avium #
zomereik Quercus robur #
zomerlinde of grootbladige linde Tilia platyphyllos #
zomerlinde Tilia platyphyllos #
zuurbes Berberis vulgaris  %
zwarte bes Ribes nigrum  %
zwarte els Alnus glutinosa #
zwarte populier of Italiaanse populier Populus nigra #
zwarte wilg Salix nigricans #

Externe link[bewerken]

Genenbank inheemse bomen en struiken