MKZ-crisis (2001)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht MKZ-epidemie 2001 groen = 1-10; geel = 10-50; oranje = 50-100; rood =100-893 uitbraken.
kinderboerderij tijdens de MKZ-crisis 2001
Minister Brinkhorst, D66 (foto uit 1980)
Barricade te Kootwijkerbroek

De MKZ-crisis (2001) was een uitbraak van de veeziekte mond-en-klauwzeer, die in Nederland indirect honderdduizenden dieren het leven kostte. MKZ is in slechts 1 à 2% van de gevallen een dodelijke ziekte. Het vee herstelt zich na enkele weken, vergelijkbaar met griep bij de mens. Omdat het vlees en de melk van besmette dieren niet verkocht mochten worden, werden veel evenhoevige dieren in de omgeving van de uitbraak gedood. Men vermoedt dat de zelfmoord van tussen de 10 en de 17 van de 120 boeren van wie het vee werd gedood, op zijn minst mede is veroorzaakt door deze crisis.[1] De financiële schade was 2,8 miljard gulden.[2] Het eerste bedrijf betrof een veehouderij aan de Veluwsedijk in Oene. Geografisch bezien heerste de ziekte in de driehoek ApeldoornZwolleDeventer, er waren twee gevallen in Ee (Friesland), één omstreden geval in Kootwijkerbroek, en één twijfelgeval in Kamperveen.

Europa[bewerken]

De epidemie trof het Verenigd Koninkrijk het hardst;[3] ze begon in februari in Heddon-on-the-Wall in de provincie Northumberland en trof het graafschap Cumbria het zwaarst. In totaal waren er 2000 zieke dieren, werden er tien miljoen dieren afgemaakt, en was de financiële schade 8 miljard pond. In oktober 2001 was de epidemie op de Britse eilanden voorbij. Nederland was de op een na ernstigst getroffene. Nederland was ook het land met de meeste gedode dieren per geval van MKZ. Ook Frankrijk (2 gevallen, 13 en 23 maart) en Ierland (één geval) haddden enkele gevallen. Verder leidde vals alarm tot ruimingen in een aantal buurlanden, België, Duitsland, Luxemburg en Spanje, loos alarm was er verder in Finland, Zweden, Denemarken en Italië. De epidemie werd veroorzaakt door de virusstam "Pan-Asia type 0", die waarschijnlijk door besmet vlees in varkensvoer terecht was gekomen.

MKZ-crisis[bewerken]

Op 20 februari 2001 werd er in Groot-Brittannië bij 20 varkens mond-en-klauwzeer (MKZ) of tongblaar ontdekt, waarschijnlijk was de met vleesresten verontreinigde varkensslobber die de beesten te eten hadden gekregen, de oorzaak. Een maand later werden de eerste gevallen in Nederland vastgesteld. Begin 2002 was de MKZ-crisis in Groot Brittannnië officieel voorbij. Het virus is vermoedelijk naar Nederland gebracht via kalveren uit Ierland, die tijdens een tussenstop te Mayenne in Frankrijk besmet waren geraakt door contact met schapen uit het Verenigd Koninkrijk. Sommigen twijfelen hieraan, omdat er ook dieren met bestemming Beesd en Sprang-Capelle op de rustplaats waren, en bij hen MKZ uitbleef. In Nederland werden 26 bedrijven getroffen. Er werd besloten om, in overeenstemming met de EU-afspraken, op grote schaal preventief te ruimen. Dat betekende dat de dieren op het getroffen bedrijf en op nabij gelegen bedrijven werden gedood, afgevoerd en vernietigd. Op ongeveer 2600 bedrijven werden in totaal 270.000 evenhoevigen preventief afgemaakt, waarvan bijna 200.000 na vaccinatie. In de weilanden van de driehoek Apeldoorn-Zwolle-Deventer, rond Kootwijkerbroek en rond Ee stonden alleen nog paarden, alle evenhoevigen waren geruimd.[4] Het verdriet van de melkveehouders en de hobbyboeren, en de afschuwelijke taferelen op de boerderijen, leidden tot grote maatschappelijke ophef en verzet in boerengemeenschappen, waarbij vooral de onrust in Kootwijkerbroek grote vormen aannam, omdat men niet geloofde dat het enige verdachte kalf (van boer Teunissen) daadwerkelijk besmet was.[5] Argumenten tegen de diagnose MKZ zijn:

 • Er is maar één dier in het dorp beticht van MKZ
 • Dit dier had niet de verschijnselen van MKZ
 • De stalgenoten waren niet besmet wat je wel zou verwachten;
 • De enige positieve test was negatief bij herhaling.
 • De protocollen van het laboratorium zijn niet nageleefd; het is bijvoorbeeld niet onmogelijk dat de monsters van twee verschillende dieren elkaar hebben besmet.

Er zijn (2015) nog steeds veel mensen die er stellig van overtuigd zijn dat in Kootwijkerbroek geen MKZ is geweest; er lopen nog procedures. Ook over in twijfel getrokken gevallen in Kamperveen bij Zwolle wordt al 14 jaar geprocedeerd.

Vaccinatie afgeschaft[bewerken]

Tot 1991 werden runderen in Nederland preventief gevaccineerd. Met de val van het ijzeren gordijn kwam er meer contact met landen waar MKZ voorkomt. De meeste dieren zijn met vaccinatie te beschermen, maar varkens niet afdoende. Daardoor loopt men bij algehele vaccinatie het risico dat de veestapel een slechte naam krijgt in het buitenland, wat met name de varkensexport zou schaden. Daarom besloot de Europese Unie in 1991 niet meer te vaccineren, maar eventueel in cirkels rond een uitbraak de dieren die MKZ kunnen krijgen (vrijwel alle vee behalve paarden) te doden. Tijdens de crisis is in Nederland wel ingeënt, maar werden alle ingeënte dieren alsnog gedood, om de export niet te belemmeren,

Moeite met ruimen[bewerken]

Per ziektegeval (dat waren er 31) zijn in Nederland meer dieren gedood (260.000; dus 8400 per ziektegeval) dan in andere landen (Verenigd Koninkrijk: 10 miljoen dode dieren op 2000 gevallen; 1:5000). Mond- en klauwzeer is bij de meeste dieren te voorkomen en niet gevaarlijk voor mensen. Voor velen was het onbegrijpelijk dat de overheid er toe overging om op grote schaal melkkoeien, dieren op de kinderboerderij, herten van het hertenkamp (men overwoog zelfs al het wild op de Veluwe) uit te roeien, terwijl de ziekte te voorkomen is. Daarover dachten de varkenshouders, die vooral in Noord-Brabant en Drenthe gevestigd zijn anders; ze hebben over het algemeen een minder emotionele band met hun dieren en zijn sterk afhankelijk van de export. Bovendien hadden dezen in 1997-1998 een varkenspestepidemie meegemaakt, waarbij was afgezien van vaccinatie en op grote schaal geruimd was. Minister Brinkhorst (D66) (minister van landbouw 1999-2002) gaf later toe dat hij niet altijd even tactvol was geweest: hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat boeren geen krokodillentranen moesten huilen en maakte opmerkingen over het geloof van de getroffen boeren uit Kootwijkerbroek.[6] Brinkhorst legde aanvankelijk strafkortingen tot 30% van de financiële compensatie op aan boeren die administratieve fouten maakten. De Tweede Kamer maakte dit ongedaan. De boeren in Kootwijkerbroek die zich gedeeltelijk tot een scherpe confrontatie met de ME aan toe verzetten tegen het naar hun mening onnodige uitroeien van hun vee, riskeerden daarmee zelfs dat ze geen compensatie zouden krijgen. Ongevoeliger nog dan de minister was de indruk die de Noord-Ierse Eurocommissaris Byrne wekte bij zijn bezoek aan de Veluwe. Voor Byrne (Gezondheid en Consumentenzaken) was "stamping out", letterlijk uitroeien, de beste oplossing tegen MKZ. Minister Brinkhorst leverde openlijk kritiek op Byrne, en op zijn ongevoeligheid.[7] Het bezoek van koningin Beatrix kwam wel goed over.

Nieuw begin[bewerken]

26 juni 2001 was in Nederland de crisis ten einde. Melkveebedrijven kregen weer vee in de wei en ook bijvoorbeeld de schaapherder op de Renderklippen kreeg een nieuwe kudde, waar kinderen van een basisschool een bijdrage aan leverden.[8]

Vaccinatie opnieuw besproken[bewerken]

Na de gebeurtenissen in 2001 heeft de -nieuwe- Nederlandse regering zich geschaard achter de roep om inenten mogelijk te maken. In 2003 heeft de EU noodvaccinatie mogelijk gemaakt; gevaccineerde gezonde dieren hoeven niet meer gedood te worden. Vaccin werkt echter pas na een week. In Wageningen wordt gewerkt aan een methode om antistoffen te kunnen toedienen, wat veel sneller bescherming biedt.[9] Gevaccineerde, gezonde dieren mogen gewoon in leven blijven. Door nieuwe DNA-technieken (in dit geval RNA-technieken) zal veel eerder zekerheid verkregen worden. Ruimen zou nodig blijven maar op kleinere schaal. Ook is het sinds 2003 verboden om varkens vleesresten te voeren.

Mannenbroeders[bewerken]

In 2011 verscheen de film Mannenbroeders van Kootjebroek van documentairemaker Geertjan Lassche. De televisiedocumentaire maakt duidelijk hoe onbegrepen de boeren van Kootwijkerbroek, dat in het hart van de Bijbelgordel ligt, zich tijdens de MKZ-crisis gevoeld hebben. Een aantal van hen was meer dan tien jaar later nog aan het procederen tegen het overheidsingrijpen. Lassche's documentaire won de Gouden Greep 2011.

Verloop van de MKZ-crisis[bewerken]

 • 22 februari 2001: In Engeland is MKZ geconstateerd bij varkens in een slachthuis; Nederland neemt maatregelen tegen vee en vlees dat de laatste weken in Nederland vanuit het Verenigd Koninkrijk is ingevoerd. Dezelfde dag vertrekt een transport kalveren, bestemd voor Nederland, uit Ierland.
 • 23 februari 2001: Bovengenoemde kalveren maken een tussenstop in Mayenne, waar ook Britse schapen zijn die later MKZ blijken te hebben. In Nederland de eerste ruimingen: het betreft uit het Verenigd Koninkrijk geïmporteerde runderen.
 • 24 februari 2001: De kalveren verblijven tijdelijk op een boerderij te Oene, bij Epe, Veluwe.
 • 7 maart 2001: Minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) verbiedt alle evenementen waar pluimvee of evenhoevigen (eigenlijk alle vee behalve paarden) bij betrokken zijn.
 • 13 maart 2001: Vervoersverbod voor alle MKZ-gevoelige dieren vanwege een uitbraak in Frankrijk in Mayenne (waar de kalveren verbleven).
 • 15 maart 2001: Op een boerderij in Oene, waar kalveren van het bovengenoemde transport zijn, zijn verschijnselen van MKZ, maar de laboratoriumtesten laten geen conclusie toe.
 • 17 maart 2001: Preventieve ruiming van het vee van deze boerderij.
 • 18 maart 2001: Vervoersverbod naar slachthuizen opgeheven.
 • 20 maart 2001: Verdenking MKZ op een bedrijf in Oene.
 • 21 maart 2001: MKZ op een bedrijf in Olst en diezelfde dag ook in het nabijgelegen Welsum.[10] De 60 koeien en 20 schapen worden geruimd, dat wil zeggen: gedood en afgevoerd. Omdat het bedrijf in Oene binnen tien kilometer ligt, wordt dit als besmet beschouwd en ook geruimd. Twee zogenaamde contactbedrijven worden geruimd. Bedrijven binnen een kilometer van de besmette bedrijven worden eveneens geruimd. In heel het land wordt vervoer van vee verboden, en in besmet verklaarde gebieden van alle dierlijke producten. Er wordt alleen ingeënt wanneer het niet lukt alle dieren te ruimen. Ingeënte dieren worden later alsnog gedood.
 • 21 t/m 28 maart 2001: 7 uitbraken van MKZ; alle in het vaccinatiegebied Oene.
 • 29 maart 2001: MKZ wordt vastgesteld buiten het gebied rond Oene, namelijk in Kootwijkerbroek. Er wordt door betrokkenen heftig geprotesteerd, omdat de ene test die dit uit zou moeten wijzen niet vertrouwd wordt. Herhaling van de test wordt geweigerd; tien jaar later komt aan het licht dat deze test wel degelijk herhaald is en toen negatief uitviel. De ME wordt gestuurd om de orde te herstellen. De eigenaar van het kalfje verlaat Kootwijkerbroek.[11]
 • 29 maart tot 10 april 2001: twaalf MKZ-uitbraken in vaccinatiegebied Oene.
 • 11 april 2001: Nederland is opgedeeld in zes compartimenten. Bijvoorbeeld veewagens van het ene gebied mogen niet in het andere komen.
 • 11 april 2001: Tweede uitbraak buiten gebied Oene: in gebied Ee.
 • 11/12 april 2001: Drie uitbraken in gebied Oene; en een tweede in gebied Ee.
 • 20 april 2001: Vanwege de heersende MKZ moeten alle evenhoevigen in de vaccinatiegebieden Noord-Veluwe en Kootwijkerbroek worden “geruimd”. De dieren worden ingeënt, en moeten daarna binnen twee weken worden gedood. Vervoer van vee het gebied uit wordt verboden, militairen zetten wachtposten op bij de toegangswegen tot de driehoek Apeldoorn-Zwolle-Deventer.
 • 22 april 2001: Laatste uitbraak in gebied Oene.
 • 18 mei 2001: Minister Brinkhorst trekt een aantal maatregelen in.
 • 26 juni 2001: Officieel einde van de MKZ-crisis. Boerderijen opnieuw bevolkt.

Nasleep[bewerken]

 • 22-7-2002 nieuwe regering zonder D66; opvolger is de CDA'er Cees Veerman. Deze trekt de strafkorting op de financiële compensatie in.
 • 2003: College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) spreekt uit dat de inspectie destijds terecht tot ruiming overging. Men gaat in beroep bij het Europese hof.
 • 12 juni 2003: Een nieuwe EU-richtlijn wordt van kracht. Voortaan wordt noodvaccinatie toegestaan bij een nieuwe uitbraak. Gevaccineerde dieren mogen in principe blijven leven.
 • 2006 Europese Hof van justitie verwijst terug naar het CBb. Dit oordeelt dat het ruimingsbevel rechtmatig wsa.
 • 6 augustus 2007: In Engeland is opnieuw MKZ uitgebroken; het virus is ontsnapt uit een laboratorium. Er worden maatregelen genomen, onder meer wordt een grote hoeveelheid vaccin aangeschaft. De ziekte slaat niet over naar Nederland.
 • 25 september 2008: Een onderzoek toont aan dat in de in 2001 afgenomen monsters in Kootwijkerbroek wel degelijk het MKZ-virus is aangetroffen. De minister hoopt dat met deze bekendmaking de twijfel hieraan uit de wereld zal zijn. Ook in 2008 spreekt de rechter uit dat het ruimingsbevel destijds niet aan de eisen voldeed en dat er alsnog een ander moet komen. Er blijkt in 2001 wel een tweede test te zijn gedaan en deze was, in tegenstelling tot de eerste, negatief.
 • September 2014 heropent de rechter van het CBb de bodemprocedure; Hij wil dat uitgelegd wordt wanneer een test positief wordt genoemd en wanneer negatief. De geraadpleegde deskundigen zijn hierover niet unaniem.
 • Oktober 2014: een WOB aanvraag wordt toegewezen.[12][13][14]

Monumenten[bewerken]

Externe link[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
 1. MKZ-crisis drijft Nederlandse boeren tot zelfmoord, AP/De Standaard, 17 juli 2001
 2. Schade bij slacht: Omzetverliezen slachterijen door MKZ-crisis, CBS: Index, No. 8 - oktober 2001
 3. Not the Foot and Mouth Report, Private EYe
 4. Tien jaar na MKZ: Statistieken, Omroep Gelderland
 5. "Kootjebroekers maken hun eigen wetten", Reformatorisch Dagblad, 9 april 2001. Via Digibron
 6. Ferme uitspraken Brinkhorst 'nooit bedoeld om te kwetsen', de Volkskrant, 23 augustus 2001
 7. [1]digibron, ontleend aan reformatorisch dagblad 18-4-2001
 8. http://www.omroepgelderland.nl/web/10-jaar-na-MKZ/Tijdlijn.htm Omroep Gelderland
 9. Sinds MKZ-epidemie 2001 is veel verbeterd, Melkvee.nl, 21 maart 2011
 10. Welsum is een dorp in de gemeente Olst-Wijhe, provincie Overijssel, maar gelegen aan de 'Gelderse' westoever van de IJssel. Het is geheel omringd door de Gelderse gemeenten Voorst, Epe en Heerde; wil men naar Olst dan moet men met de pont
 11. Dominee Kootwijkerbroek vindt geen weerklank, Kerknieuws, 11 september 2003
 12. Was er wel MKZ in Kootwijkerbroek ? in Vrij Nederland, 11 juli 2014, geraadpleegd 2 december 2014
 13. [2] Totaallijst op waserwelmkz.nl, geraadpleegd 2 december 2014
 14. 'Einde mkz-kwestie Kootwijkerbroek na zomer' (Barneveldse Krant, 1 juli 2014); 'Doe recht aan onze bedrijven en gezinnen' (Barneveldse Krant, 2 juli 2014); Kootwijkerbroekse veehouder eist ontbrekende mkz-informatie (Barneveldse Krant, 5 augustus 2014) 'Mkz-uitspraak Kootwijkerbroek vertraagd' (Barneveldse Krant, 8 oktober 2014); 'Onderzoek mkz-Kootwijkerbroek heropend' (Barneveldse Krant, 17 oktober 2014)

Een gedeelte van dit artikel is overgenomen van de Engelse tegenhanger.