Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.
Een verpleegkundige zet een inenting

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) is een in 1994 door natuurgeneeskundigen[1] en bezorgde ouders[2] opgerichte Nederlandse vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft het verstrekken van informatie over vaccinatie om een ieder in staat te stellen zelf een overwogen keuze te maken.[2] De vereniging vertegenwoordigt een minderheidsstandpunt. Organisaties zoals het RIVM en de VtdK verwijten de NVKP onjuiste informatie te verstrekken.

Standpunten en werkzaamheden[bewerken]

De NVKP pleit niet voor of tegen vaccineren.[3] Ze wil benadrukken dat vaccineren geen verplichting is; informeert over alternatieven voor vaccinatie; pleit voor het verstrekken van een bijsluiter bij de oproep tot (dan wel bij het zetten van de) vaccinatie;[3] strijdt voor maatschappelijke erkenning voor haar opvatting dat er meer vaccinatieschade voorkomt dan bekend is; en informeert over behandelingsmogelijkheden van vaccinatieschade.[4] De informatieverstrekking vindt plaats via folders, een website, aanwezigheid op beurzen, een telefonische infolijn en het boek "Ziekten en vaccins nader bekeken".[3] Voorts pleit de NVKP voor meer wetenschappelijk onderzoek omtrent vaccinatie, bijvoorbeeld naar de veiligheid van de combinatievaccins en naar een eventueel verband tussen wiegendood en het tijdstip van vaccinatie.[3] Ook wil zij graag alternatieven om infectieziekten te bestrijden beter onderzocht zien.[3] Hoewel zij niet geassocieerd wenst te worden met alternatieve geneeswijzen,[2] is zij van mening dat homeopathie en natuurgeneeskunde als alternatief kunnen worden aanbevolen.[3] De NVKP stelt dat allerlei infectieziekten reeds vóór het begin van vaccinatiecampagnes op de terugtocht waren. De organisatie verdenkt het RIVM van belangenverstrengeling omdat ze zowel vaccins produceert, als deze (eigen vaccins) onderzoekt.[1] Verder beweert de NVKP dat ook in Nederland economische motieven een rol spelen bij het invoeren van inentingen, net zoals in de Verenigde Staten, waar het waterpokkenvaccin is ingevoerd omdat het ziekteverzuim het bedrijfsleven te veel geld kostte.[1] Sommige vaccins, zoals het griepvaccin, zijn volgens de NVKP volstrekt niet effectief.[3]

Organisatie[bewerken]

Het eerste bestuur had een aanzienlijk aantal leden met een achtergrond in de klassieke homeopathie of antroposofie[5] De NVKP stelt inmiddels "los van welke levensbeschouwelijke richting dan ook" te zijn.[4] In 1999, vijf jaar na oprichting had de vereniging circa 500 leden die volgens opgaaf van de NVKP een dwarsdoorsnede van de maatschappij zijn.[1] In 2006 bedroeg het ledental circa 1200.[2]

Critici[bewerken]

Uit een meta-analyse van 1.000 studies blijkt dat vaccins gepaard gaan met erg weinig bijwerkingen.[6][7] Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komen ernstige bijwerking zeer zelden voor en zijn eventuele bijwerkingen meestal mild (zoals verschijnselen rond de prikplek, koorts en hangerigheid).[8] Volgens het RIVM weegt dit ruimschoots op tegen de risico's die ongevaccineerde mensen lopen. Volgens H.C. Rümke van het RIVM erkent de RIVM de grondslagen van de NVKP niet en werkt ze negatief voor de acceptatie van en het vertrouwen in vaccinaties.[1] Inzake het HPV-vaccin, liet het RIVM in 2009 weten "dat de informatie die de vereniging verspreidt via de media en internet aantoonbaar onjuist is en niet gestoeld is op wetenschappelijke kennis."[9]

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) noemt de publicaties van de vereniging pseudowetenschap en ziet verbanden tussen het hoge ledendeel dat homeopaat is en de activiteiten van de vereniging[5] Volgens de VtdK bouwt de vereniging voort op misvattingen en foutieve veronderstellingen[5] en haalt ze onderzoekers aan die selectief citeren uit de wetenschappelijke publicaties.[10] Ook bestuursleden zouden zich hier schuldig aan maken.[5] In oktober 2009 ontving NVKP de Meester Kackadorisprijs van de VtdK.[11] De prijs was gebaseerd op de informatiecampagne tégen de HPV-vaccinatie. De NVKP vond dat het vaccin te kort en op te kleine schaal was getest. Daarbij was aldus de NVKP geen wetenschappelijke bewijs gevonden dat het vaccin inderdaad cervixkanker kan voorkomen en verder onschadelijk was.

Externe link[bewerken]

Referenties
 1. a b c d e Weseman, P., Bang voor de naald: De nieuwe paniek rond inenten. Skepter, dd. (Eerder verschenen in het Utrechts Nieuwsblad van 9 april 1999.)
 2. a b c d Blume, SS en Kastelijn, BW Twijfelaars en tegenstanders: Vaccinatietrouw in een veranderende wereld. Bio-Wetenschappen en Maatschappij - Gezond voor een prikje. 2/2006. p25
 3. a b c d e f g (en) Bruins-Maathuis M. De NVKP: Kritisch over prikken. HM. 2013;124(4).
 4. a b NVKP.nl – Over de NVKP
 5. a b c d Nienhuys, J.W., Kritisch Prikken homeopathische mantelorganisatie:Met magnetiseuse als voorzitter. Kwakzalverij.nl, 27 maart 2009
 6. (en) Stratton, K., Ford, A., Rusch, E., & Clayton, E. W. (Eds.), Adverse effects of vaccines: evidence and causality. National Academies Press, 2012.
 7. (en) Chan, Amanda, Vaccines Generally Safe And Side Effects Are Rare, Institute Of Medicine Says. The Huffington Post, 25 augustus 2011.
 8. RIVM, Rijksvaccinatieprogramma: Bijwerkingen. Bekeken op 4 november 2013.
 9. Berendsen, M., Vaccinatie HPV. Brief RIVM aan NVKP, 9 maart 2009.
 10. Smagt, C.P. van der, Kritisch prikken. Kwakzalverij.nl, 29 mei 2001.
 11. NOS.nl, Kritisch Prikken is kwakzalver nummer 1, 10 oktober 2009