Onder uw bescherming

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Onder uw bescherming ook wel Onder uw hoede (Grieks: Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν; Latijn: Sub tuum praesidium) is de oudste hymne aan de Theotokos (Heilige Maagd Maria).

Geschiedenis[bewerken]

De vroegste tekst van deze hymne is gevonden in een Koptisch-orthodoxe kerstliturgie uit de derde eeuw. Het is geschreven in het Grieks en dateert uit ongeveer 250. Het wordt tot de dag van vandaag in zowel de Koptische als Byzantijnse, Ambrosiaanse en Roomse liturgie gebruikt,

Hedendaags gebruik[bewerken]

Hoewel de hymne vertaald is in vele moderne talen, worden met name de Griekse, Kerkslavische en Latijnse versie gebruikt. De Latijnse versie is in het Westen vele malen op muziek gezet, onder andere door Antonio Salieri and Wolfgang Amadeus Mozart.

Grieks[bewerken]

Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν,
καταφεύγομεν, Θεοτόκε.
Τὰς ἡμῶν ἱκεσίας,
μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει,
ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς,
μόνη Ἁγνή, μόνη εὐλογημένη.
Hypò tèn sèn eusplanchnían,
Katapheúgomen, Theotóke.
Tàs hemôn ikesías,
mè parídes en peristásei,
All'ek kindýnon lýtrosai hemâs
Móne hagné, móne eulogeméne

Kerkslavisch[bewerken]

De oudste Kerkslavische teksten geven deze als volgt weer:

Подъ твою милость,
прибѣгаемъ богородице дѣво,
молитвъ нашихъ не презри в скорбѣхъ.
но ѿ бѣдъ избави насъ,
едина чистаѧ и благословеннаѧ.

Latijn[bewerken]

In waarschijnlijk de 11e eeuw is de tekst vertaald naar het Latijn, en wijkt enigszins af van het Griekse origineel:

Sub tuum praesidium confugimus,
Sancta Dei Genitrix.
Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta. Amen.

Nederlandse vertaling[bewerken]

De Latijnse versie vertaald naar het Nederlands:

Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht,
heilige moeder van God;
verstoot onze gebeden niet in onze nood,
maar verlos ons altijd van alle gevaren,
o roemrijke en gezegende Maagd.

Orthodoxe Nederlandse vertaling[bewerken]

Onder Uw hoede vluchten wij, Maagd en Moeder van onze God.
Hoor onze smeking in alle noden en verlos ons uit het gevaar.
Gij, die alleen ongeschonden en gezegend zijt.
Alheilige Moeder Gods, red ons.