Onroerendezaakbelasting

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Beluister

(info)

Onroerendezaakbelasting (ozb) is in Nederland een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken.

Belastingplichtig[bewerken]

Tot 2006 werd er zowel een eigenarenbelasting opgelegd als een gebruikersbelasting. Vanaf 2006 is de gebruikersbelasting voor woningen komen te vervallen. Voor niet-woningen, zoals bedrijfspanden, geldt de gebruikersbelasting nog wel.

Belastingplichtig voor de eigenarenbelasting is de genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. Dat is degene die bij het kadaster staat ingeschreven met het meest verstrekkende genotsrecht.

Voor de gebruikersbelasting is belastingplichtig degene die de onroerende zaak gebruikt (bijvoorbeeld een huurder), al dan niet krachtens persoonlijk recht.

Vanaf 2006 is het gebruikersdeel voor woningen vervallen en bestaat de onroerende-zaakbelasting alleen nog maar uit de eigenarenbelasting. Voor niet-woningen, zoals bedrijfspanden, bestaat de gebruikersbelasting dus nog wel.

De ozb is een zogenaamde 'tijdstipbelasting', waarbij uitsluitend de toestand per 1 januari bepalend is. Iedere wijziging nadien heeft geen invloed op de hoogte van de heffing.

Heffingsgrondslag[bewerken]

Als heffingsgrondslag geldt de WOZ-waarde (WOZ staat voor wet waardering onroerende zaken). De WOZ-waarde is een grondslag voor belastingheffing door de gemeenten, de belastingdienst en de waterschappen. De waarde die moet worden bepaald is die welke aan een onroerende zaak dient te worden toegekend wanneer het volle en onbezwaarde eigendom aan de hoogstbiedende zou kunnen worden overgedragen. Voor niet-woningen (met uitzondering van Rijksmonumenten) geldt dat de gecorrigeerde vervangingswaarde de grondslag is indien deze hoger is dan de waarde in het economisch verkeer.

Met ingang van 1 januari 2009 wordt het tarief van de onroerendezaakbelasting berekend naar een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Tot 2009 werd het tarief bepaald per waarde-eenheid van € 2.500,--.

Rekenvoorbeeld:

  • Een woning heeft een WOZ-waarde van € 247.000,–
  • Het ozb-tarief eigenaren woningen in 2008 is vastgesteld op 0,1099 %
  • Hieruit volgt een ozb van € 247.000,- x 0,1099% = € 271,45

Tot 2009 was de methode anders en diende men tot het te betalen ozb-bedrag te komen door WOZ-waarde te delen door € 2500,–, afgerond op hele getallen naar beneden en daarna vermenigvuldigd met het tarief. Het tarief wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Rekenvoorbeeld:

  • Een woning heeft een WOZ-waarde van € 247.000,–
  • Het ozb-tarief eigenaren woningen in 2008 is vastgesteld op € 3,04
  • Hieruit volgt een ozb van € 247.000,- / € 2500,- = 98,8 → 98 x € 3,04 = € 298,-

Belang[bewerken]

Alle gemeenten in Nederland heffen de ozb. Het beslaat zo'n 8% van de totale gemeentelijke inkomsten per jaar.

Geschiedenis[bewerken]

De ozb wordt al sinds 1975 geheven. Tot en met 1991 werd de invordering (en dus ook de verzending van de aanslagbiljetten), verzorgd door de belastingdienst. De belasting werd ingevoerd ter vervanging van de tot dan geldende personele belasting. Bij de invoering werd bepaald dat het niet mocht dienen om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. Iets wat al heel snel werd verlaten en op dit momentals hoofdinkomen wordt toegepast! Sedert 1 januari 2006 is de gebruikersbelasting beperkt tot onroerende zaken die niet tot woning dienen. De gebruikersbelasting voor woningen is daarmee afgeschaft.

Rechtsvergelijking[bewerken]

Het Belgische equivalent van onroerendezaakbelasting is Onroerende voorheffing.