Hemelvaartsdag

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Onze Lieve Heer hemelvaart)
Ga naar: navigatie, zoeken
Verbeelding van de hemelvaart door Giotto di Bondone.

Op Hemelvaartsdag (Latijn: Ascensio Domini) wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn vader in de hemel, op de veertigste dag van Zijn opstanding. De viering is onderdeel van de paascyclus.

Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, tien dagen vóór Pinksteren. In vele landen, waaronder België, Colombia, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groenland, Haïti, IJsland, Indonesië, Liechtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Namibië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland is Hemelvaartsdag een algemeen erkende feestdag. Veel christenen zullen een kerkdienst of mis bezoeken. In andere landen (bijvoorbeeld Hongarije, Italië, Polen, Portugal en Spanje) viert men de Hemelvaart op de zondag zeven dagen voor Pinksteren.

Hemelvaartsdag is tevens het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. Men herdenkt dan dat in 1891 de pauselijke encycliek over sociale rechtvaardigheid, Rerum Novarum, werd afgekondigd. Vroeger stonden de mensen op Hemelvaartsdag al voor dag en dauw om drie uur 's nachts op. Men ging zingend met blote voeten door het gras lopen, omdat men verwachtte dat dit ritueel een magische of genezende werking zou hebben.[1] Dit werd dauwtrappen genoemd of men hield het heilig water van de kerk met toestemming, waar men het gebruikt om de grond heilig te maken en de regels uit bijbel te gebruiken.

Data[bewerken]

Hemelvaartsdag valt op de 40e dag na eerste Paasdag, en 10 dagen voor Pinksteren. De vroegst mogelijke datum is 30 april[2], de laatst mogelijke 3 juni. Hieronder volgt een tabel van die data.

Data Hemelvaartsdag 2014-2020
Jaar Datum
2014 29 mei
2015 14 mei
2016 5 mei
2017 25 mei
2018 10 mei
2019 30 mei
2020 21 mei

Bijbelse geschiedenis[bewerken]

Deze gebeurtenis staat beschreven in Marcus 16:19, Lucas 24:51 en Handelingen van de Apostelen 1:1-12.

Het Evangelie volgens Marcus plaatst de hemelvaart direct na de laatste verschijning van de opgestane Jezus, aan de elf apostelen. In het Evangelie volgens Lucas vindt de hemelvaart plaats in Bethanië, ook direct na de laatste verschijning van Jezus.

Volgens het verhaal uit het boek Handelingen van de Apostelen voer Jezus pas veertig dagen na zijn opstanding op naar de hemel:

"Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God." (Handelíngen 1: 3)

Zijn discipelen waren bij de hemelvaart aanwezig. Hij beloofde hen dat binnen korte tijd de Heilige Geest zou komen om hen te helpen en te ondersteunen.

"Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan." (Handelingen 1:9-11)

Volgens dit Bijbelverhaal werd de belofte van de Heilige Geest tien dagen later vervuld, met Pinksteren.

Betekenis[bewerken]

Volgens het christelijke geloof ging Jezus terug naar de hemel om te zitten aan de rechterhand van God de Vader, om zodoende te pleiten voor de gelovigen en mee te regeren. In deze interpretatie van de Bijbel maakte Jezus' hemelvaart de weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest - hetgeen herdacht wordt op pinksteren - en zal Jezus bij de wederkomst terugkomen naar de aarde, om het Laatste Oordeel uit te voeren.

Gedetailleerde Bijbelse geschiedenis[bewerken]

 • Marcus 16:19; Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. (Nieuwe Bijbelvertaling).
 • Lucas 24:51; Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. (NBV).
 • Johannes 6:62; (Jezus vraagt aan de Joden) "Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was?" (NBV)
 • Johannes 20:17b; (Jezus zegt tegen Maria Magdalena) "Houd me niet vast," zei Jezus. "Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is." (NBV).
 • Handelingen van de Apostelen 1:1-12; zie boven.
 • Handelingen van de Apostelen 2:33a en 34a; Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand (...) David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen (...) (NBV)
 • Romeinen 10:6; En over de rechtvaardigheid die op grond van geloof geschonken wordt staat geschreven: "Zeg niet bij uzelf: Wie zal opstijgen naar de hemel?" – en dat betekent: wie zal Christus naar beneden brengen? (NBV)
 • Efeze 4:8-10; Daarom staat er: "Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen." "Hij steeg op" – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. NBV)
 • 1 Timoteüs 3:16b; Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. (NBV)
 • 1 Petrus 3:22; (Jezus Christus) die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. (NBV)

Belijdenisgeschriften[bewerken]

Reeds uit geschriften van de Apostolische Vaders blijkt het geloof aan de hemelvaart van Jezus (Polycarpus van Smyrna, Justinus de Martelaar en Irenaeus van Lyon). In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) wordt de hemelvaart van Jezus vermeld.

Lokale gebruiken[bewerken]

Zie ook[bewerken]

Referenties[bewerken]

 1. Historiek.net
 2. Dit betekent dat in de periode waarin Koninginnedag op 30 april viel, Hemelvaart op dezelfde dag zou kunnen vallen en men vermoedelijk de festiviteiten verplaatst zou hebben. Dit heeft zich echter nooit voorgedaan; Hemelvaart viel voor het laatst in 1818 op 30 april.