Orlam

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Oorlam (Orlaam, Orlam, Oorlams, Orlams, Orlamse Hottentot) is een etnische benaming voor een bevolkingsgroep die afstamt van de Khoikhoi of Khoi of Nama-vrouwen en van Nederlandse vaders, meestal boeren uit de Kaapkolonie.

De Oorlam kom je vooral tegen in Namibië, waar ze ook bekendstaan als 'Witbooi' of 'Amraal' (genoemd naar de achternamen van de leiders), en Bersheba en Bethanie (genoemd naar plaatsnamen). De autochtone Khoikhoi of Nama leefden al eeuwenlang in Namakwaland, een gebied gelegen tussen Namibië en Zuid-Afrika. De Oorlam-gemeenschappen kwamen uit zuidelijke gebieden in de Kaapkolonie, en migreerden pas eind 18e eeuw naar Namakwaland. Dit omdat hun leefgebied door Nederlandse kolonisten werd geannexeerd. Ook werden zij aangetrokken door handel en vonden ze vruchtbare grond voor landbouw en vee. Soms werd het gebied met geweld afgepakt door de Oorlam. Veel Oorlam bleven wel aangesloten bij de gemeenschappen in de Kaapkolonie.

De meest bekende Oorlam was Jager Afrikaner en zijn zoon Jonker Afrikaner, hij leefde in Transgariep. Toen de Boeren hun invloed en macht steeds verder uitbreidden richting het noorden, bracht Jonker Afrikaner zijn volk naar Namakwaland, waar het een geweldige overmacht vormde. Hierdoor overheerste het de Nama en de Herero. De Oorlam spraken Afrikaans.