Sarah Smeyers

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Sarah Smeyers (Aalst, 8 oktober 1980) is een Vlaamsgezinde Belgische politica. Sinds 2007 zetelt ze als volksvertegenwoordiger in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In 2010 werd ze herkozen en op 20 juli 2010 werd ze in de kamer gekozen als eerste quaestor.

De Aalsterse studeerde rechten en notariaat en werkte haar stage af in een Aalsters notariaat.

Sarah Smeyers is actief bij Jong N-VA (Ronduit!) sinds 2001, zowel op nationaal als arrondissementeel vlak in Aalst-Oudenaarde. Van 2002 tot 2003 maakte ze deel uit van de Nationale Raad van Jong N-VA. In 2001 is ze ook onmiddellijk toegetreden tot het afdelingsbestuur van de Aalsterse N-VA-afdeling. Van daaruit werd ze in 2003 lid van het arrondissementeel bestuur Aalst-Oudenaarde en werd ze in 2004 verkozen in de nationale partijraad. Sinds 2005 zetelt ze ook in het nationale partijbestuur.

Bij de federale verkiezingen van 2003 stond ze voor de eerste keer op de lijst. N-VA haalde toen de kiesdrempel net niet en viel zo terug op één parlementslid, Geert Bourgeois. Smeyers, die toen nog in Leuven studeerde, haalde ondanks haar 7de plaats een behoorlijk resultaat. Met de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2006 stond ze opnieuw op de lijst. Van op de 17de plaats op de gemeenteraadslijst, kreeg ze toch het tweede meest aantal stemmen van de N-VA-kandidaten achter haar naam. Op de provincielijst behaalde ze ook een meer dan behoorlijk resultaat.

Ze stond bij de federale verkiezingen van 10 juni 2007 op de tweede plaats van de kamerlijst CD&V/N-VA in Oost-Vlaanderen voor N-VA en werd met 21015 voorkeurstemmen rechtstreeks verkozen.

Bij de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009, die voor N-VA een groot succes waren, steunde Smeyers de lijst en zorgde er met haar 5353 voorkeurstemmen mee voor dat N-VA in Oost-Vlaanderen 3 verkozenen naar het Vlaams Parlement mocht sturen.

In de Kamer volgt ze voor N-VA vooral de sociaal-economische dossiers op. Ze was ook voorzitter van de Kamercommissie Handels- en Economisch Recht.

N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak tijdens de voorstelling van haar kandidatuur in 2007 lovende woorden over haar uit: "Een typisch product van onze partij, echt een jong opkomend talent". Bij de vertrouwenstemming over Verhofstadt III was zij het enige parlementslid van de meerderheid dat zich onthield. Dit nadat binnen de N-VA was afgesproken dat één kamerlid zich kon onthouden, Sarah werd uitgekozen bij de hieropvolgende loting. Ze is ook de hoofdindiener en voorvechter van het wetsvoorstel over de invoering van een algemeen rookverbod, samen met de Vlaamse Liga tegen Kanker.

Ze slaagde er ook in om als enige lid van de oppositie een wetsvoorstel goedgekeurd te krijgen. De wet Smeyers handelt over de afschaffing van de tweede zitdag bij openbare verkopen. Het voorstel werd zeer positief onthaald bij de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, omdat het een werkelijke besparing voor de notarissen en de kopers inhoudt.

Ze zetelt sinds begin 2013 na haar verkiezingen in de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 eveneens in de gemeenteraad van haar geboortestad en verblijfplaats Aalst. Het kwam in 2012 tot een bestuursakkoord in Aalst tussen N-VA, CD&V en Sp.a (Sp.a werd later SD&P). Smeyers werd gevraagd deel uit te maken van de bestuursploeg en kreeg in het nieuwe college van burgemeester en schepenen de bevoegdheden Sociale Zaken en Wonen. Ze werd ook benoemd tot de nieuwe voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Aalst.[1]

Externe link[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties