Slufter (Maasvlakte)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
De Slufter op de Maasvlakte

De Slufter op de Rotterdamse Maasvlakte is een opslagplaats voor vervuild havenslib. De Slufter is aangelegd in 1985 en heeft een oppervlakte van 260 ha.

In de haven van Rotterdam komt veel vervuild slib terecht dat wordt aangevoerd vanuit de rivier de Rijn en de zijrivieren. Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam moeten de vaarwegen en havens op diepte houden door te baggeren. Het vervuilde slib werd voorheen op de Noordzee gestort. In het begin van de jaren tachtig is besloten een depot te bouwen om dit slib te storten. Parallel daaraan is Rotterdam het gesprek aangegaan met de vervuilers langs de Rijn om de vervuiling te beëindigen. Deze aanpak heeft inmiddels geleid tot een halvering van de hoeveelheid vervuild slib die jaarlijks moet worden gestort. Naar verwachting is er nog tot 2025 ruimte voor vervuild slib in de Slufter.

De ringdijk om het depot is 24 meter hoog. De diepte van het depot is 28 meter beneden NAP.

Getracht is om de omgeving van het slibdepot aantrekkelijk te maken. Aan de zuid-westpunt van het Slufter-terrein is het Slufterstrand aangelegd. Tussen het depot op de Maasvlakte en de kust van Voorne is een slufter-gebied aangelegd, een ondiep gebied waar eb en vloed vrij spel hebben.