Transfiniet getal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Getalverzamelingen

Natuurlijke getallen
Gehele getallen
Rationale getallen
Reële getallen
Complexe getallen
Quaternionen
p-adische getallen
Surreële getallen
Transfiniete getallen

Irrationale getallen
Algebraïsche getallen
Transcendente getallen
Imaginaire getallen

Een transfiniet getal is een kardinaalgetal of ordinaalgetal dat groter dan alle eindige getallen, maar niet noodzakelijkerwijs absoluut oneindig is. De term transfiniet werd bedacht door Georg Cantor, die sommige van de implicaties van het woord oneindig wilde vermijden, dit in verband met die objecten die niet eindig zijn. Weinig wiskundigen schrikken heden ten dage nog terug voor het begrip oneindigheid; het is nu algemeen aanvaard gebruik om aan transfiniete kardinaal- en ordinaalgetallen als "oneindig" te refereren. De term "transfiniet" blijft echter ook in gebruik.

De transfiniete ordinalen en kardinalen vallen niet samen, zoals de eindige ordinalen en kardinalen. De eerste transfiniete ordinaal wordt aangeduid met ω; hierop volgt ω+1, ω+2, ..., ω+ω = 2ω, 3ω, 4ω, ..., ωω = ω2, ω3, ..., ωω, ...

De eerste transfiniete kardinaal is \aleph_0 (spreek uit: alef-nul), deze is de kardinaliteit van de natuurlijke getallen, en meer in het algemeen van alle aftelbaar oneindige verzamelingen. \aleph_0 heeft de volgende eigenschappen, voor x \leq \aleph_0:

  • \aleph_0 + x = \aleph_0
  • \aleph_0 \times x = \aleph_0

En, voor eindige x:

  • \aleph_0 ^ x = \aleph_0

Om een grotere kardinale oneindigheid dan \aleph_0 te bereiken, moet men verheffen tot de macht \aleph_0:

  • 2^{\aleph_0} > \aleph_0

Betekenis[bewerken]

\aleph_0 = het aantal natuurlijke getallen = het aantal gehele getallen = het aantal rationale getallen = het aantal algebraïsche getallen.

Als we de continuümhypothese aannemen, dan is \aleph_1 = 2^{\aleph_0} = het aantal reële getallen = aantal transcendente getallen = aantal complexe getallen = aantal punten op een rechte = aantal punten op een lijnstuk = aantal punten in het heelal.

Dan is \aleph_2 = 2^{\aleph_1} = het aantal functies van een reële veranderlijke = het aantal mogelijke krommen op een postzegel.

Voor \aleph_3 = 2^{\aleph_2} en volgende is geen interpretatie meer denkbaar.

Bronnen, noten en/of referenties