Utopia (online spel)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Utopia is een online tekstgebaseerd MMORPG, gemaakt door het in Texas gevestigde bedrijf Swirve. Utopia werd gelanceerd in de herfst van 1998 en draait nu nog steeds. Utopia heeft in 2002 en 2003 de People's Voice Webby Award gewonnen. Op 1 juli 2008 is Swirve overgenomen door OMAC Industries.

Overzicht[bewerken]

De wereld van Utopia bestaat uit virtuele eilanden en op ieder eiland bevinden zich 20 tot 30 koninkrijken. Iedere speler beheert een provincie en samen met maximaal 24 andere provincies vormen zij een koninkrijk. Samen moeten zij pogen om het koninkrijk zo goed en efficiënt mogelijk te runnen. Concreet houdt dit in dat een bepaald doel vooropgesteld wordt. Dit kan zijn zo veel mogelijk eer (honor), land (acres), kracht (networth) of gewonnen oorlogen (war wins).

Utopia is opgedeeld in periodes van grofweg drie maanden die "Ages" worden genoemd.

Het concept van tijd is anders dan in het echte leven:

WERKELIJK Uur Dag Week
UTOPIA Dag Maand Jaar

De totale duur van een Age is ongeveer 14 Utopia jaren, maar verschilt van age tot age. Het valt misschien op dat aangezien een jaar gebaseerd is op een werkelijke week, dat een Utopiaans jaar slechts 7 maanden telt en een maand slechts 24 dagen. De reden van de andere kalender is omdat er verschillende nationaliteiten en tijdzones in één koninkrijk zitten en dat de werkelijke tijd dus voor verwarring kan zorgen.

Om Utopia te spelen dient iedereen zich te laten registreren (een account aanmaken). Behalve persoonsgegevens wordt er ook gevraagd om een ras (race) en persoonlijkheid (personality) te kiezen. Men kan kiezen uit de volgende rassen en persoonlijkheden:

RAS PERSOONLIJKHEID
Avian Artisan (de ambachtsman)
Dark Elf Merchant (de handelaar)
Dwarf Mystic (de mysticus)
Elf Rogue (de dief)
Gnome Sage (de wijze)
Halfling Shepherd (de herder)
Human Tactician (de tacticus)
Orc Warrior (de krijger)
  • Een periode vóór de overname door Omac werd er gespeeld met de rassen Avian, Halfling en Faerie (fee).

Iedere ras en persoonlijkheid heeft voor en nadelen. Het kiezen van een combinatie staat vrij voor iedereen, echter men kiest meestal voor een persoonlijkheid dat het beste past bij een bepaald ras. Een typisch voorbeeld is dat een Gnome meestal de ondersteunende diefstal functie heeft in het koninkrijk, en dus de personaliteit Rogue neemt.

In het verleden kon een speler niet zelf kiezen in welk koninkrijk hij of zij terecht kwam. Wel was er de mogelijkheid om tussentijds drie keer van koninkrijk te wisselen ('defecten') gedurende een age en kreeg de speler, indien deze lang genoeg in in hetzelfde team had gespeeld, de mogelijkheid in zijn koninkrijk te blijven. Tegenwoordig heeft ieder koninkrijk een aantal mogelijkheden om een spelers binnen te halen, door middel van codes.

Het spelen voor een ander (babysitten), meerdere accounts beheren of het overnemen van een account (handel of 'trade') is verboden, maar wordt wel gedaan. Dit leidt soms tot accounts die verwijderd worden. Het mag op zich onschuldig heten, maar het blijft vals spelen. Sinds 31 oktober 2008 is het babysitten en het overnemen van een account, onder bepaalde voorwaarden, toegestaan [1].

Doel van het spel[bewerken]

De basisprincipe van het spel is teamwork. Als onderdeel van en koninkrijk is men bezig dat koninkrijk zo goed en efficiënt mogelijk op te bouwen. Communicatie en strategie zijn essentiële aspecten van het spel. Om het spel levendig en interessant te houden worden er bij tijd en wijle oorlogen gevoerd, maar dit is geen hoofdzaak. Ieder koninkrijk bepaald aan het begin van een age welke koers zij gaan varen. Sommigen gaan voor een toppositie op de ranglijst, sommigen gaan voor 'eer' (honor) en weer anderen willen juist veel oorlogen voeren.

Vóór de overname van Swirve door Omac Industries werd erg gespeeld op drie servers: World of Legend (hoofd server), Battlefield (voor de experts) en Genesis (voor het uitproberen van nieuwe ideeën). Sinds de overname wordt er vooralsnog alleen op de hoofd-server gespeeld.

Het spel[bewerken]

Elke drie maanden wordt het spel opnieuw gestart en begint iedereen weer opnieuw. Iedere speler die een account 'activeert' of 'heractiveert' heeft gedurende 72 uur een beschermde status. Binnen deze periode kan men niet aangevallen worden. Ook kan men zelf niet aanvallen. Binnen de eerste periode wordt een monarch gekozen. Deze Koning of Koningin is de leider van het koninkrijk. Er wordt ook, al dan niet vooraf en al dan niet op democratische wijze, een plan gemaakt. Het spel begint pas echt na het verstrijken van de beschermingsperiode. Hierna bepaalt iedere groep hoe het verder gaat (oorlogen voeren, veel onderzoeken, groot worden of juist klein blijven). In ver uit de meeste gevallen kiest men ervoor om om de zoveel tijd een oorlog te voeren. Maar er zijn ook koninkrijken die puur voor de toppositie in de ranglijsten gaan zonder oorlog te voeren.

Het spel is, zeker voor de Monarch, vaak te vergelijken met een echt bedrijf of land. Men communiceert (met mensen uit de hele wereld), bepaalt strategieën (gebouwen, militair, oorlog), probeert een efficiënte organisatie neer te zetten, leidt mensen op (beginners) en voert diplomatie met leiders en spelers van andere koninkrijken.

Rollen[bewerken]

Om te beginnen krijgt iedere speler meestal een bepaalde rol toegewezen. De meest gangbare rollen zijn:

ACTIVITEIT ROL
Attacker (aanvaller) Probeert door middel van aanvallen land te veroveren.
Thief/Mage (t/m: dief/magiër) Probeert door middel van magie en diefstal de tegenstander te verzwakken.
Combinatie Meest gangbaar zijn attacker/mage en attacker/thief

Features[bewerken]

De belangrijkste bronnen van overleven zijn goud, eten en runen. Runen worden gebruikt voor tovernarij (casting spells). Iedere provincie heeft de beschikking over een aantal gebouwen, onder andere: - Banken - Barakken (voor snelheid van aanval) - Torens (om runen aan te maken) - Gilden (guilds: voor het trainen van tovenaars)

Ook heeft iedere speler de beschikking over een aantal toverspreuken ('spells') waarmee tovenarij kan worden gedaan. Deze kunnen gebruikt worden om informatie over ander provincies te verkrijgen, de eigen provincie te verbeteren of om andere provincies te verzwakken. Bijvoorbeeld: - Protectie, om extra verdediging te krijgen - Vuurballen - Tornado's - Meteorieten storm

Iedere speler kan verder dieven operaties laten uitvoeren. Hiermee kan informatie over een ander provincie verkregen worden, kunnen bronnen van andere provincies gestolen worden of kan een andere provincie verzwakt worden. Bijvoorbeeld: - Infiltreren - Stelen van goud - Brandstichting

En tot slot heeft elk koninkrijk de mogelijkheid om een draak naar een ander koninkrijk te sturen. Een draak is duur om te maken maar is ook destructief voor de tegenstander. Een draak vernietigt gebouwen en dood mensen en maakt de economie van een provincie kwetsbaar. Alleen door het sturen van een zeer groot aantal militairen kan een draak gedood worden, anders blijft een draak ongeveer zes Utopia maanden actief.

Spelconcepten[bewerken]

Utopia is voor provincies en koninkrijken gebaseerd rond drie centrale grootheden:

  • Land, gemeten in "acres"
  • Netwaarde (networth), gemeten in "gold coins" (gc)
  • Eer (honor), gemeten in "(honor)points"

De netwaarde van een provincie wordt bepaald door de som van een aantal verschillende elementen waaruit een provincie bestaat. Bepaalde elementen (zoals gebouwen) krijgen een hogere netwaarde toegekend dan anderen (zoals peasants).

Referenties[bewerken]

  1. http://blog.swirve.com/2008/10/31/some-clarifications/

Externe links[bewerken]