Verblokkering

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Verblokkering is een nieuw woord dat in elk geval al in 2003 al in gebruik was en waarmee in eerste instantie de uniformisering en in tweede instantie de verrommeling van winkelstraten wordt aangeduid.

Het woord is afgeleid van de firma Blokker, een eigenaar van tal van franchiseketens. In 2003 werd het woord gebezigd in een officieel document, en wel in een rapport van de gemeente Hengelo over de plaatselijke middenstand, maar het werd waarschijnlijk al langer gehanteerd in het spraakgebruik.

Mede door hoge huren in belangrijke winkelstraten werd het gaandeweg voor karakteristieke kleinschalige winkels onmogelijk om ruimte in een dergelijke straat te betrekken, waardoor karakteristieke winkels verdwenen en werden vervangen door zeer duidelijk herkenbare filialen van franchiseketens die een 'winkelconcept' en bijbehorende grotere omzet boden. De filialen van de diverse ketens kennen in het algemeen geen etalages meer, daar de keten een zo groot mogelijk oppervlak voorschrijft waarop logo en kleuren van de betreffende keten worden afgebeeld. Dit leidt tot dichtgeplakte vensters, reclamevlaggen en reclameborden van aanzienlijke afmetingen, die gezamenlijk het beeld van de straat bepalen, dat dan ook in alle steden naar uniformiteit neigt.

Bovendien wordt hierdoor een sfeer geschapen die, soms mede versterkt door een aanzienlijke leegstand, leidt tot het aanbrengen van graffiti, de aanwezigheid van zwerfvuil, vandalisme en andere ongewenste nevenverschijnselen.

Het woord wordt soms ook als 'verBlokkering' gespeld.

Ook in overdrachtelijke zin wordt het woord 'verblokkeren' tegenwoordig gebruikt, en wel voor 'oprukkende middelmatigheid'.