Onroerend Erfgoed (agentschap)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Onroerend Erfgoed
Onroerend Erfgoed (agentschap)
Type Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid
Jurisdictie Vlaams Gewest
Hoofdkantoor Phoenixgebouw, Brussel
Valt onder Beleidsdomein Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid
Website http://www.onroerenderfgoed.be

Het agentschap Onroerend Erfgoed is een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) van de Vlaamse overheid die het onroerend erfgoedbeleid uitvoert. Het heeft als taken het onroerend erfgoed in Vlaanderen te inventariseren, wetenschappelijk te onderzoeken, te beheren en te ontsluiten.

Samen met het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (Departement RWO) en de Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (Inspectie RWO) is het agenschap Onroerend Erfgoed verantwoordelijk voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen.

Geschiedenis[bewerken]

Logo van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed rond 2004

Voor de oprichting van het agentschap Onroerend Erfgoed in juli 2011 heette het verantwoordelijke agentschap het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE). Het instituut werd opgericht in 2004 als opvolger van het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium en de kenniscel van de Afdeling Monumenten en Landschappen.

Op 1 juli 2011 ging het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed samen met het deel “Erfgoed” van het agentschap Ruimte en Erfgoed op in het nieuwe agentschap Onroerend Erfgoed.

Onderzoek en Ontsluiting[bewerken]

Het agentschap heeft als belangrijkste opdracht bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed wetenschappelijk te onderzoeken en de onderzoeksresultaten duurzaam te ontsluiten ten voordele van de wetenschappelijke wereld, de onroerend erfgoedsector en het grote publiek.

Het agentschap Onroerend Erfgoed bestudeert bouwkundig erfgoed en landschappen, voert archeologische opgravingen uit en onderzoekt onder meer scheepswrakken.

Inventarisatie[bewerken]

Het agentschap Onroerend Erfgoed maakt inventarissen op van drie grote domeinen: de archeologische vondsten, de de landschappen en het bouwkundig erfgoed.

Deze laatste inventarisatie mondde uit in een Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed die op 25 september 2009 in het Belgisch Staatsblad verscheen. Het erfgoed vermeld in die lijst geniet een zekere vorm van bescherming, omdat voor deze gebouwen een aantal uitzonderingsmaatregelen van kracht zijn. De inventaris wordt elk jaar in de maand september geactualiseerd door middel van een nieuwe juridische vaststelling.

Daarnaast verzorgt het agentschap nog de inventarisatie van industrieel erfgoed en van onder meer orgels, tuinen en parken.

Externe link[bewerken]