Vlaamse Regering

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Vlaamse Regering is de uitvoerende macht van Vlaanderen. De Vlaamse Regering beheert de bevoegdheden van zowel het Vlaams Gewest als de Vlaamse Gemeenschap. Tot voor de Staatshervorming van 1993 heette de regering de Vlaamse Executieve.

De Vlaamse Regering zetelt aan het Martelarenplein te Brussel.

Statuut[bewerken]

De Vlaamse Regering is, net zoals de andere gewest- en gemeenschapsregeringen in federaal België, een legislatuurregering. Dit houdt in dat de regering niet kan vallen tussen twee verkiezingen.

De situatie in Vlaanderen is anders dan die aan Franstalige zijde: waar in de Vlaamse Regering de bevoegdheden van het gewest en de gemeenschap verenigd zijn, is dat in Wallonië niet het geval. Daar is de Waalse Regering bevoegd voor het gewest, en zijn de Franse Gemeenschapsregering en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap bevoegd voor de taken van de twee taalgemeenschappen. Nochtans bestaan er gemeenschappelijke organen voor geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen de Waalse, Franse en/of Brusselse regeringen, zonder grondwettelijke bevoegdheidsherverdeling.

De ministers van de Vlaamse Regering worden benoemd door het Vlaams Parlement, enkel de minister-president van Vlaanderen moet zijn eed afleggen in handen van de Koning der Belgen. De regering mag maximaal elf ministers tellen, waarvan er minstens één moet komen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (en de taken voor de Vlaamse Gemeenschap aldaar in de Vlaamse Regering verricht).

De zetelverdeling verloopt volgens strikte regels, in functie van de parlementaire krachtsverhouding tussen de meerderheidspartijen, die dan in welbepaalde volgorde een aantal portefeuilles mogen opeisen. Technocraten van buiten het Vlaams Parlement zijn mogelijk, in het geval van Kris Peeters zelfs als minister-president. De huidige Vlaamse Regering (Peeters II) is samengesteld volgens het meerderheidsprincipe, maar er zijn eerder proportioneel samengestelde regeringen geweest.

In het kader van het streven naar Vlaamse autonomie is het Vlaams Parlement sinds 2003 aan het debatteren over een Vlaamse Grondwet; voorlopig nog in de vorm van een Handvest voor Vlaanderen. In dat Vlaamse handvest worden in de toekomst de bevoegdheden van de Vlaamse Regering uiteengezet, maar juridisch blijft de Belgische Grondwet de bindende krijtlijnen uitzetten voor alle deelstaten.

Samenstelling huidige Vlaamse Regering[bewerken]

Na de verkiezingen van 7 juni 2009, hebben      CD&V (31 zetels),      sp.a (19 zetels) en      N-VA (16 zetels) een coalitie gevormd.

Vlaamse regering Peeters II
Functie Naam Bevoegdheid
Minister-president Kris Peeters Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid
Viceminister-president Ingrid Lieten Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
Viceminister-president Geert Bourgeois Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme, Onroerend Erfgoed en Vlaamse Rand
Minister Hilde Crevits Mobiliteit en Openbare Werken, waterbeleid
Minister Jo Vandeurzen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Minister Joke Schauvliege Leefmilieu, Natuur en Cultuur (Roerend Erfgoed)
Minister Freya Van den Bossche Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie
Minister Pascal Smet Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
Minister Philippe Muyters Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Overzicht Vlaamse Regeringen (1981-heden)[bewerken]

Regering Minister-president Partijen Periode Dagen
Regering-Geens I Gaston Geens (CVP) CVP, SP, PVV, VU 1981-1985 1449
Regering-Geens II Gaston Geens (CVP) CVP, PVV 1985-1988 785
Regering-Geens III Gaston Geens (CVP) CVP, PVV 1988 258
Regering-Geens IV Gaston Geens (CVP) CVP, SP, PVV, VU 1988-1992 1190
Regering-Van den Brande I Luc Van den Brande (CVP) CVP, SP 1992 15
Regering-Van den Brande II Luc Van den Brande (CVP) CVP, SP, VU 1992 258
Regering-Van den Brande III Luc Van den Brande (CVP) CVP, SP, VU 1992-1995 973
Regering-Van den Brande IV Luc Van den Brande (CVP) CVP, SP 1995-1999 1424
Regering-Dewael I Patrick Dewael (VLD) VLD, SP, Agalev, VU 1999-2003 1423
Regering-Somers I Bart Somers (VLD) VLD, sp.a, Groen!, Spirit 2003-2004 405
Regering-Leterme I Yves Leterme (CD&V) CD&V-N-VA, sp.a-Spirit, VLD-Vivant 2004-2007 1072
CD&V-N-VA, sp.a-Spirit, Open Vld
Regering-Peeters I Kris Peeters (CD&V) CD&V-N-VA, sp.a-Spirit, Open Vld 2007-2009 746
CD&V, sp.a-Spirit, Open Vld
CD&V, sp.a, Open Vld
Regering-Peeters II Kris Peeters (CD&V) CD&V, sp.a, N-VA 2009-2014 1738
tot heden

Historische lijsten van Vlaamse portefeuilleministers[bewerken]

Hoewel hun titulatuur daarop voorrang heeft, zijn ook de minister-president en viceminister-president(en) tegelijk vakministers.

Externe links[bewerken]