Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Guido den Broeder

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Guido den Broeder[bewerken]


Guido den Broeder is een gewaardeerde gebruiker, die vooral op de gebieden schaken en economie veel kennis heeft. Echter, de afgelopen weken is de gemeenschap keer op keer lastiggevallen met een affaire waarbij Guido een artikel over zichzelf aanmaakte (of door anderen aan liet maken), en in andere artikelen links naar zijn artikel plaatste (door bijvoorbeeld een referentie te plaatsen naar een boek dat hij geschreven heeft, en de auteur daarbij te vermelden). Vooral Mig de Jong en JacobH hebben hier fel op gereageerd, en al vele artikelen zijn beveiligd geweest door de editwars over de link naar Guido's artikel en verwijzing naar hemzelf.

Ook heeft Guido, ondanks de dringende verzoeken van vele anderen om dit niet te doen, herhaaldelijk commentaar verwijderd van zijn overleg, of het in een zogenaamde "prullenbak" gegooid. Hier plaatste hij al het commentaar dat negatief voor hem was, vaak vlak nadat het gepost was. Hij had ook een lijstje met gebruikers die niet op zijn overleg mochten posten, waaronder vele gewaardeerde gebruikers (en drie mods).

Keer op keer wordt de gemeenschap weer lastiggevallen met een blokverzoek, verzoek tot terugplaatsing van het artikel Guido den Broeder, verzoek tot beveiliging door editwars over vermeende zelfpromotie, et cetera. Vele gebruikers, waaronder Peter Boelens, Ninane, MoiraMoira en ondergetekende, hebben hier tevergeefs geprobeerd te bemiddelen. Dit kan niet zo doorgaan. Ik hoop dat de commissie hier een goed compromis weet te vinden, bijvoorbeeld dat Guido geen verwijzingen naar zichzelf meer mag plaatsen in artikelen, of dat beide partijen geen blokverzoeken meer in mogen dienen.

Melsaran (overleg) 7 aug 2007 00:26 (CEST)


Bewijs[bewerken]

Paginabeveiliging(sverzoeken)[bewerken]
Blok- en editbewaakverzoeken[bewerken]
Pogingen tot bemiddeling[bewerken]

In behandeling[bewerken]

De Arbitragecommissie heeft besloten de zaak in behandeling te nemen. De feitelijke behandeling zal, in verband met de bezetting, echter pas na 1 september 2007 plaatsvinden. Namens de Arbitragecommissie, Chris(CE) 20 aug 2007 18:11 (CEST)

Status[bewerken]

De feitelijke behandeling is inmiddels opgestart. Met dank voor het geduld, namens de Arbitragecommissie, Venullian 5 sep 2007 14:13 (CEST)

Uitspraak[bewerken]

1.Mentor[bewerken]

De arbitragecommissie werd gevraagd een uitspraak te doen i.v.m. de ontstane conflicten rond de persoon van Guido den Broeder. De commissie hoopt dat Guido den Broeder met onderstaande uitspraak nuttig kan blijven meewerken aan Wikipedia zonder dat dit steeds nieuwe conflicten met zich meebrengt. Hiertoe heeft de commissie een aantal besluiten genomen, die hieronder in het vet beschreven staan en opgedeeld zijn per klacht. Voor de verdere opvolging acht de commissie het noodzakelijk een mentor aan te stellen, en wijst hiervoor Gebruiker:Oscar aan. Ook de precieze taken van deze mentor staan hieronder vermeld. De duur van dit mentoraat bedraagt 6 maanden, waarna de mentor de zaak opnieuw zal evalueren. Hij zal besluiten het mentorschap op te zeggen, verder te zetten of de zaak opnieuw aan de arbitragecommissie voor te leggen middels een nieuw verzoek indien de problemen blijven aanhouden.

De Arbitragecommissie vraagt met aandrang aan de moderatoren om de mentor zoveel mogelijk beveiligingen, verwijderingen, waarschuwingen, blokverzoeken en blokkeringen in verband met deze zaak te laten uitvoeren.

2.Artikel over zichzelf en zichzelf als bron vermelden[bewerken]
Richtlijnen[bewerken]
=Wikipedia:Wat Wikipedia niet is=[bewerken]
 • Sinds 8 sep 2004 23:16 (Roepers) bevat deze pagina de tekst: Een goede vuistregel is: schrijf geen artikel over jezelf.
 • Op 1 aug 2007 16:36 (Zanaq) werd dat: Een goede vuistregel is schrijf geen artikel over jezelf of zaken waar je nauw bij betrokken bent
 • Op 2 aug 2007 00:52 (Bob.v.R) werd dat: Goede vuistregels zijn: schrijf geen artikel over jezelf of zaken waar je nauw bij betrokken bent; neem in de artikelen geen verwijzingen op naar je eigen publicaties.
=Wikipedia:Bronvermelding=[bewerken]

Deze richtlijn vermeldt sinds 30 okt 2006 (Ilse(a)): Een bronvermelding … biedt lezers en andere schrijvers de mogelijkheid om de feiten uit het artikel te staven. Het laat zien dat de inhoud van het artikel voldoet aan de criteria van verifieerbaarheid en geen origineel onderzoek

Vaststellingen[bewerken]
 • Reeds drie jaar geleden werd over zichzelf schrijven al afgeraden. Het is aannemelijk dat de recente toevoegingen uit de versie 2 aug 2007 00:52 van Wikipedia:Wat Wikipedia niet is geïnspireerd werden door de Zaak den Broeder.
 • Het artikel Guido den Broeder werd in het totaal vier keer verwijderd waarvan twee keer via de verwijderlijst. Het is gebruikelijk om artikelen die eerder werden verwijderd via de lijst wegens NE, onmiddellijk opnieuw te verwijderen wanneer zij worden heraangemaakt.
 • Of naar zichzelf als bron verwijzen er toe bijdraagt dat een artikel voldoet aan de criteria van verifieerbaarheid en geen origineel onderzoek is een vraag die de Arbitragecommissie in principe niet kan beantwoorden.
Conclusie van de commissie[bewerken]
 • Correct verwijderde artikelen zoals Guido den Broeder en AMO-K worden conform de geldende gebruiken niet opnieuw aangemaakt dan wanneer zich feiten zouden voordoen die de onderwerpen relevant maken. De mentor dient voorafgaandelijk toestemming te verlenen voor plaatsing.
 • Zichzelf als bron vermelden door Gebruiker Guido den Broeder zal geëvalueerd worden door de mentor conform de geldende richtlijnen en gebruiken. De mentor dient voorafgaandelijk toestemming te verlenen voor plaatsing.
 • Vragen tot terugplaatsing door Gebruiker Guido den Broeder zullen enkel ingediend worden op de speciale pagina van de mentor. De mentor dient voorafgaandelijk toestemming te verlenen voor terugplaatsing.
3.Commentaar verwijderen[bewerken]
Richtlijnen[bewerken]

Sinds 21 feb 2007 11:31 (Johan Lont) vermeldt Wikipedia:Wikiquette#Overlegpagina’s: Het veranderen van andermans commentaar – al is het maar een komma – roept bij velen irritatie op. Laat dat dus liever achterwege.

Vaststellingen[bewerken]
 • In het verleden zijn verschillende gebruikers kort of lang geblokkeerd voor het herhaaldelijk aanpassen van andermans commentaar
Conclusie van de commissie[bewerken]
 • Andermans commentaar verwijderen of bewerken is not done en heeft meermaals aanleiding gegeven tot kortere of langere blokkeringen. Guido den Broeder dient zich ook aan deze regel te houden. Overtredingen kunnen gemeld worden bij de mentor.
4.Blockverzoeken[bewerken]
Richtlijnen[bewerken]
=Een geregistreerde gebruiker blokkeren=[bewerken]

Na verschillende aanpassingen en stemmingen is het blokkeren van geregistreerde gebruikers vrij nauwkeurig uitgewerkt in Wikipedia:Richtlijnen voor moderatoren#Een geregistreerde gebruiker blokkeren.

Wikipedia:Koel blijven[bewerken]

Na een stemming op 8 aug 2006 vermeldt Wikipedia:Koel blijven#Ga uit van goede wil bij de ander: Blijf koel. Ga niet meteen discussiëren of bewerken wanneer je op de kast gejaagd bent. Neem eerst een pauze om af te koelen. Met een beetje geluk heeft iemand anders na enkele dagen net het zelfde opgemerkt als jij.

Vaststellingen[bewerken]

De talloze waarschuwingen en blokverzoeken voor en door Guido den Broeder op de verzoekpagina's van de moderatoren houdt de gemeenschap vaak onnodig bezig.

Conclusie van de commissie[bewerken]
 • De mentor zal een speciale pagina in zijn gebruikersruimte reserveren voor blokverzoeken en waarschuwingen voor en door Guido den Broeder
5.Bewerkingsoorlogen[bewerken]
Richtlijnen[bewerken]

Wikipedia:Bewerkingsoorlog vermeldt sinds 19 aug 2006 13:21 (Dolledre): Blokkeringen i.v.m. een bewerkingsoorlog komen bij ons vooral voor in die gevallen waar deze bewerkingsoorlog zich op meerdere pagina’s tegelijk voordoet, of op pagina’s die niet op een redelijke manier te beveiligen vallen (bijvoorbeeld De Kroeg, Lijst met te verwijderen pagina’s, de eigen Overlegpagina etc.).

Vaststellingen[bewerken]
 • De arbitragecommissie kan statutair niet beslissen of een weggenomineerde pagina valt onder: pagina’s die niet op een redelijke manier te beveiligen vallen. Ze stelt wel vast dat Guido den Broeder bij de laatste verwijdersessie 10 van de 14 dagen beveiligd was, voornamelijk door bewerkingsoorlog met het weg-sjabloon.
Conclusie van de commissie[bewerken]
 • Bewerkingsoorlogen allerhande in deze zaak zullen in de eerste plaats door de mentor maximaal worden ontmoedigd
 • Wanneer Guido den Broeder zich echter toch schuldig maakt aan een bewerkingsoorlog, dan is de mentor bevoegd om Guido den Broeder (tijdelijk) uit te sluiten van het bewerken van het respectievelijke artikel. Of iets wel of niet een bewerkingsoorlog is, is ter beoordeling van de mentor.
6.Afsluitend woord[bewerken]

Ten slotte wil de commissie aan Guido en alle betrokkenen om zo veel mogelijk uit elkaars buurt te blijven. Wikipedia is groot genoeg om elkaar niet of amper tegen te hoeven te komen. Als je als gebruiker bezwaren hebt met een bewerking van Guido, meld dit dan aan zijn mentor.

29 sep 2007 13:49