Wikipedia:Overleg gewenst

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Help  ·  Alfabetische index  ·  Helpdesk  ·  Gebruikers  ·  Onderhoud  ·  Projecten  ·  Verzoeken  ·  Overleg gewenst  ·  Mededelingen  ·  Mededelingen Wikimedia


Zie het artikel "WP:OG" verwijst hier, zie voor het beleid op Ongewenste gebruikersnaam: Wikipedia:Ongewenste gebruikersnaam en {{Ongewenste gebruikersnaam}}.
Een nieuw onderwerp toevoegen
Overzicht beheerpagina's
1rightarrow.png WP:OG

Op deze pagina wordt de aandacht gevestigd op lopende discussies. Vermeld in een paar woorden:

  1. waarover de discussie gaat (de mening van beide kanten);
  2. op welke overlegpagina de discussie plaatsvindt.

Voeg nieuwe bijdragen onderaan toe en onderteken ze met je naam, tijd en datum (~~~~).

Let op: op deze pagina worden geen discussies gevoerd. Houd hier dus geen pleidooien voor een bepaald standpunt, maar verwijs beknopt naar een overlegpagina. Wil je ergens op reageren, doe dat dan ook op de desbetreffende overlegpagina.

Plaats alstublieft in de bewerkingssamenvatting een duidelijke omschrijving van het verzoek.

Wanneer een kwestie is opgelost, kan de bijdrage van deze pagina worden verwijderd. Bijdragen aan deze pagina worden na één maand verwijderd.

Zie ook de terugkerende discussies en verzoek voor vertaling.

Eventueel kan een verzoek op een subpagina van Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren worden geplaatst.

Korte mededelingen
Op onderstaand (recent geplaatst) overleg is nog niet gereageerd.

Dit kan meerdere redenen hebben en betreft in veel gevallen een bericht van een anonieme gebruiker. Gelieve na een reactie de pagina uit de lijst te verwijderen.

// Voeg nieuwe overlegpagina toe //

Inhoud

Kapellen categoriseren als kerkgebouw[bewerken]

Zie Wikipedia:Categoriecafé#Categoriseren van kapellen als kerkelijk gebouw. Wwikix (overleg) 20 nov 2014 10:39 (CET)

Categoriseren van Waalse burgemeesters[bewerken]

Zie Wikipedia:Categoriecafé#Categoriseren van Waalse burgemeesters. Wwikix (overleg) 20 nov 2014 12:29 (CET)

Organisatie in de spotlights[bewerken]

De recente discussies op Overleg:Landmark Education (onder meerdere kopjes) zijn mogelijk geholpen met wat bredere input. Het is qua deelname nu een beetje smal daar. Apdency (overleg) 21 nov 2014 19:55 (CET)

Landmark Education[bewerken]

Discussie die hier stond verplaatst naar Overleg:Landmark Education (hierboven ook al genoemd). Verbreding nog steeds welkom. Apdency (overleg) 22 nov 2014 09:51 (CET)

Omdat er tot op heden nog geen reactie is gekomen op mijn verzoek hoe om te gaan met de genoemde discussie op Overleg:Landmark Education, doe ik hier nogmaals een oproep. Tot op heden wordt iedere poging een neutraal gebalanceerd artikel te schrijven geblokkeerd en afgedaan met een persoonlijke aanval, of de beschuldiging dat ik een POV-pusher zou zijn. Er is van geen inhoudelijke discussie sprake. Door dit optreden wordt Wikipedia schade berokkend, omdat dit niet in lijn is met de werkwijze van Wikipedia. Van wie of welke moderator mag ik een reactie verwachten? The best you can get! (overleg) 4 dec 2014 21:29 (CET)

Betogen in sjablonen[bewerken]

Voor wie het interesseert: Ik heb in Overleg Wikipedia:Sjablonen voor artikelboodschappen#Betogen in sjablonen een vraag gesteld over het tekstuele gedeelte van artikelsjablonen. Groet, Apdency (overleg) 23 nov 2014 19:43 (CET)

Kopie, overgenomen uit WP:K
Lees: [Betoog in een sjabloon]. Ik heb aldaar gereageerd. – Maiella (overleg) 24 nov 2014 02:05 (CET)

Voetballers en videospellen[bewerken]

Een meningsverschil over wat "kennis" inhoudt, heeft in het geval van het artikel over Bebeto onlangs geresulteerd in een bewerkingsoorlog. Meer concreet gaat het over de vraag of mag worden vermeld dat iemand op de hoes van een computerspel heeft gestaan. De voorstanders van verwijdering geven aan dat het "flauwekul" of "onzin" betreft, iets wat door mij wordt betwist. Ik vind het zonde om dergelijke informatie te verwijderen. Het is vooralsnog niet gelukt om de discussie op basis van argumenten te voeren en ik heb daar eerlijk gezegd ook weinig fiducie in. Misschien dat meer aandacht van de gemeenschap voor deze kwestie kan helpen. Mathonius 24 nov 2014 08:26 (CET)

Onderkastletters als begin van titel van §[bewerken]

Zie Overleg:Wet van Moore waar Sjoerd en ik een stevig verschil van mening hebben en hij een BWO veroorzaakte. Op gelinkte pagina overleggen, niet hier.  Klaas|Z4␟V:  25 nov 2014 10:57 (CET)

Fenegriek[bewerken]

Of de passage over diosgenine in de lopende tekst kan worden opgenomen, zie Overleg:Fenegriek#Voorgestelde tekst onder Medicinale toepassingen Stratoprutser (overleg) 27 nov 2014 17:25 (CET)

Zwarte Piet[bewerken]

Er is een verschil van mening ontstaan op het artikel Zwarte Piet. Er zijn enkele gerespecteerde onderzoekers die het thema Sinterklaas en Zwarte Piet bestuderen. Dat zijn onder anderen John Helsloot, Eugenie Boer en Frits Booy. Grotendeels op basis van hun publicaties zijn de markante punten in de ontstaansgeschiedenis van Zwarte Piet weergegeven. Kleuske heeft recent een toevoeging gedaan op basis van 150 jaar oude krantenberichten. Het gaat om:

  1. In 1876 wordt het uiterlijk van "Pieter, de zwarte knecht" toegeschreven aan zwarte bedienden die onder welgestelde Amsterdammers niet ongewoon waren, hoewel de oorsprong van dit personage wordt toegeschreven aan "kerkelijke kunst der middeleeuwen", die "Eckhart" veranderde in Pieter-me-knecht
  2. In hetzelfde jaar delen Sinterklaas en een zwarte knecht cadeaus uit op "Het kinderfeest in den Parkschouwburg" en organiseert de eigenaar van een kledingzaak een intocht, waarbij Sinterklaas arriveert per gondel die door Pieter-me-knecht wordt bestuurd.

Beiden markeren niets in de ontstaansgeschiedenis van Zwarte Piet en de eerste introduceert ene Eckhart waarvan volstrekt onduidelijk is wie dat is. Bovendien schrijft het Zwarte Piet toe aan de kerk, wat niet de huidige stand van inzicht is. Mijns inziens is de aanvulling een vorm van eigen onderzoek, want hoewel er een bron aan ten grondslag ligt, is het slechts haar keuze van een van de vele krantenartikelen waarvan er ieder jaar wel een of meer verschijnen. Overleg en aanpassingen verharden slechts de standpunten. Wie kan er zijn licht over laten schijnen? Jan Arkesteijn (overleg) 28 nov 2014 17:16 (CET)

E.e.a. illustreert de cultuurgeschiedenis van het culturele verschijsel, waarover in verschillende tijden verschillend werd gedacht. Beide opmerkingen zijn bebrond en nergens wordt gesuggereerd dat deze verklaring juist zou zijn. In de geschiedenis van Zwarte Piet dient niet alleen een moderne opvatting ter sprake te komen, maar ook hoe in het verleden tegen het onderwerp werd aangekeken. JA stelt zich op als artikelbaas en weigert met meer argumenten te komen dan "dat vind ik" in het bovenstaande vind JA dat er "geen markante punten worden gemarkeerd", wat een prima mening is maar niet meer dan dat. Kleuske (overleg) 28 nov 2014 17:28 (CET)
Voor wat betreft "er verschijnen ieder jaar wel zulke artikelen" had ik die bewering graag middels een bron ondersteund gezien voor zover het over de 19e eeuw gaat. Kleuske (overleg) 28 nov 2014 17:30 (CET)
Of liever... Noem er eens een die ik nog niet genoemd heb. Kleuske (overleg) 28 nov 2014 17:31 (CET)
Het is overigens opvallend dat de door JA genoemde onderzoekers zich terdege bewust zijn van de culturele geschiedenis en daarover ook schrijven ("Nieuw licht op Zwarte Piet: Een kunsthistorisch antwoord op de vraag naar de herkomst van Zwarte Piet", Eugenie Boer-Dirks (online beschikbaar)) Kleuske (overleg) 28 nov 2014 17:35 (CET)
Het tweede stukje is ontleend aan een aankondiging van een sinterklaasfeest en beschrijft in droge termen een van de eerste vermeldingen van het illustere duo, met als extraatje dat Piet ditmaal (als nieuwigheid) de gondel (nog geen stoomboot) van Sinterklaas bestuurd. Leek me vermeldenswaardig. Kleuske (overleg) 28 nov 2014 17:41 (CET)

Leek (christendom)[bewerken]

Hier herintroduceert gebruiker:RJB niet alleen een schrijfwijze die strijdig is met wat de TU hier voorschrijft (zie m.n. de voorbeelden onder punt 11), hij zet ook 2 spelfouten die ik had gecorrigeerd (dezen en complimentariteit) terug. Aangezien mijn wijzigingen toch steevast door RJB worden teruggedraaid en ik geen zin meer heb in alweer nieuwe bewerkingsoorlogen, graag even via deze weg hier nieuwe input, m.n. over de vraag of het wenselijk is overduidelijke spelfouten in artikelen terug te zetten (ik zou zelf zeggen van niet). De Wikischim (overleg) 1 dec 2014 13:42 (CET)

Ik heb de twee spelfouten opnieuw verbeterd. Voor het overige blijft De Wikischim maar bezig met het veranderen van Oosters-orthodoxe Kerk in Oosters-Orthodoxe Kerk of van Rooms-katholieke Kerk in Rooms-Katholieke Kerk, terwijl over die spellingswijziging geen consensus bestaat en terwijl bovendien zijn wijzigingen links naar doorverwijspagina's opleveren. Het aldus doordrammen van zijn eigen opvattingen is op zich al heel kwalijk, het is ronduit schofferend, beledigend en kwaadwillig dat hij daarmee doorgaat hoewel hem nu van diverse kanten is verzocht daarmee op te houden. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 1 dec 2014 13:50 (CET)

Momenteel is er naar het zich laat aanzien noch consensus voor de ene schrijfwijze, noch voor de andere. Ik ben uiteraard bereid mij neer te leggen bij de uitslag van een eventuele bindende peiling hierover. Ik verwacht echter dat een meerderheid van de gemeenschap er gewoon mee zal instemmen dat op dit punt het beste de voorschriften van de TU en andere taalautoriteiten gevolgd kunnen worden, iets wat nu op dit punt consequent niet gebeurt. De Wikischim (overleg) 1 dec 2014 13:57 (CET)

Overleg is in dezen niet gewenst, De Wikischim is reeds geblokkeerd geweest voor het verspreiden van deze ontwrichtende, diverse malen geëscaleerde discussie naar steeds weer nieuwe personen en pagina's, en loopt opnieuw dat risico, evenals RJB wanneer ook hij deze discussie blijft voortzetten. Ook anderen raad ik ten zeerste aan om deze discussie voorlopig te laten rusten: wie bijdraagt aan escalatie riskeert een blokkade wegens verstoring van de werksfeer. Josq (overleg) 1 dec 2014 13:58 (CET)
Beste Josq, ik wil geenszins deze discussie voortzetten. Wel wens ik verschoond te blijven van De Wikischims verbeteringen op lemmata waar hij titel noch iota aan heeft bijgedragen, enkel en alleen in een poging zijn hinderlijke, nu al jaren durende, treitercampagne tegen mij nieuw leven in te blazen. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 1 dec 2014 14:03 (CET)

Progressief liberalisme hernoemen als Sociaal-Liberalisme[bewerken]

Op de overlegpagina van Progressief liberalisme zijn er al sinds 2009 herhaaldelijk verzoeken gedaan tot aanpassing van de naam van de pagina naar Sociaal-Liberalisme. Er is een moderator nodig om deze naam aan te passen maar die doen dit alleen als er consensus bestaat op de overlegpagina. Er is niet zozeer geen consensus als wel verwarring over de naam. De argumenten om het wel aan te passen zijn:

  • Betere aansluiting bij de wikipedia-pagina's over dit onderwerp in andere talen. In de volgende talen wordt de pagina "Sociaal-Liberaal" genoemd: Deens, Engels, Ests, Fins, Frans, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Zweeds en Turks. Geen (mij bekende) talen waarin het progressief-liberaal genoemd wordt.
  • Sociaal-liberaal is een veel gebruikelijkere naam in het Nederlands. Dit is te zien op de pagina's van de politieke partijen die genoemd worden op de progressief liberalisme pagina. Bijvoorbeeld: Liberal Party of Canada, Australian Democrats Radikale Venstre, Liberal Democrats en Colombiaanse Liberale Partij. Bij al deze partijen staat er bij ideologie sociaal-liberaal. Nergens wordt de term progressief liberaal gebruikt.

Het argument wat ooit genoemd werd om het niet aan te passen is dat het in principe verwisselbaar is voor elkaar. Volgens mij is dit onjuist maar al zou het juist zijn dan zou de titel nog steeds aangepast kunnen worden op de bovengenoemde argumenten. Het zou dan een meer herkenbare pagina zijn met meer aansluiting op andere talen en andere wikipedia pagina's.

Het lijkt er op dat alleen de moderator nog moet worden overtuigd. Vandaar dit verzoek voor overleg. Ik hoop dat mensen de moeite willen nemen dus even te kijken naar de overlegpagina en een bijdrage doen indien mogelijk/nodig.Spiff2 (overleg) 1 dec 2014 23:01 (CET)

Sint (film)[bewerken]

Willen meerdere gebruikers zich mengen in Overleg:Sint (film) over op welke manier locaties van een film toegevoegd kunnen worden? Belsen (overleg) 5 dec 2014 23:58 (CET)

To maïs or not to mais[bewerken]

Over de te hanteren spelwijze van ma[iï]s in paginatitels, zie hier. EvilFreD (overleg) 6 dec 2014 21:40 (CET)

Eva en Freek[bewerken]

Wie voelt zich geroepen om even te kijken naar Overleg:Eva Jinek#Beveiliging? Belsen (overleg) 7 dec 2014 21:25 (CET)

Meer meningen zijn nog altijd welkom. Belsen (overleg) 13 dec 2014 23:44 (CET)
Deze discussie waaiert ook uit naar andere artikelen. Zie bijvoorbeeld dit overlegitem over Moszkowicz' gescharrel. Marrakech (overleg) 14 dec 2014 12:14 (CET)
Op dit moment ziet het ernaar uit dat de discussie is vastgelopen. Om te voorkomen dat deze discussie zich uitwaaiert over heel wikipedia, en omdat velen van ons wel eens een biografie schrijven, lijkt het wenselijk toch duidelijk te krijgen wanneer een (liefdes)relatie opgenomen kan worden. Daartoe heb ik een opzet gemaakt voor een peiling die hier te vinden is. Graag zoveel mogelijk feedback over deze opzet, voordat hij als peiling op wordt gestart. Bedankt! netraaM • 14 dec 2014 18:11 (CET)

Peiling familietrivia en relaties?[bewerken]

Rond diverse personen ontspint zich een discussie over relevatie van privegegevens zoals relaties en familiebanden. Dit lijkt me een veelomvattende en zodanig relevante discussie dat deze niet - zoals nu is voorgesteld - met een peiling opgelost kan worden. Graag input bijvoorbeeld in de kroeg. mvg henriduvent (overleg) 14 dec 2014 21:57 (CET)

Overleg:Expeditie Robinson 2013[bewerken]

Op de overlegpagina van dit artikel wordt onder het kopje 'Beveiligd' van gedachten gewisseld over de wenselijkheid en relevantie van onder meer tabellen waarin het verloop van dit programma tot in de kleinste details wordt beschreven. Beargumenteerde input is welkom. Marrakech (overleg) 8 dec 2014 16:44 (CET)

Familie trivia?[bewerken]

Op Gebruiker:Zwitser123/familie_trivia resp. de bijbehorende overlegpagina wil ik graag van gedachten wisselen over de relevantie van burgerlijke staat, relaties etc. van personen die bij ons een artikel waard zijn. Zwitser123 (overleg) 14 dec 2014 14:27 (CET)

Seksverslaving[bewerken]

Op Seksverslaving staat een {{NPOV}}- en een {{Twijfel}}-sjabloon. Het artikel beschrijft mijns inzien een thema dat niet zozeer medisch is, als wanneer het een fysiologische of hormonale aandoening zou betreffen. Dit vind je eerder in Hyperseksualiteit.

Waar het volgens mij om draait is dat in dezen een thema wordt verwetenschappelijkt, maar duidelijke bakens worden aan de „aandoening” niet gegeven. Op enkele sites staan symptomen als „vaak denken aan seks, het beïnvloedt je relatie(s), weerstand van de omgeving tegen het gedrag”. „Vaak„ en „omgeving” worden niet gedefinieerd. Ik mis dus een groot deel van het kader. Verslaving kent overigens een niet geheel helder kader (welke psychische aandoening wel?), maar in dezen is het ook nog moeilijk toepasbaar gezien de verschillen bij personen, stellen, et cetera, bij hetzelfde gedrag in dezelfde frequentie met betrekking tot de gevolgen.

Hoe pak je het correct weergeven van dit thema aan? Ik betracht objectieve, feitelijke en neutrale beschrijving, en wat er van gevonden wordt is natuurlijk niet belangrijk. Ik zie de lezer graag geïnformeerd voornoemde wijze. Die past bij hier prima, de andere invalshoeken zijn op internet te vinden en de mening van de lezer is simpelweg niet ter zake doende voor ons als redacteuren.

Goede ideeën op de overlegpagina en niet hier.

Jasper Coenraats  14 dec 2014 17:03 (CET)

Loonsteintijd[bewerken]

Dat is het weer. Zie daar. Groet, Apdency (overleg) 14 dec 2014 17:04 (CET)

Als je overleg wenst, geef zelf dan het goede voorbeeld. De OP is al twee maanden onberoerd. CaAl (overleg) 14 dec 2014 19:38 (CET)

Ik steun dit verzoek van Apdency. Zie ook weer hier, waar opnieuw een passage wordt verwijderd waarvan enige tijd geleden duidelijk is gebleken dat meerdere andere gebruikers vonden dat die erin hoorde. De Wikischim (overleg) 15 dec 2014 10:24 (CET)

Kasteel of Château Neercanne?[bewerken]

Op Overleg:Château Neercanne vind een discussie plaats of het artikel geplaatst moet worden op de officiële naam (Kasteel Neercanne) of op de meest bekend naam (Château Neercanne). The Banner Overleg 16 dec 2014 16:23 (CET)

Waarom vergeet je te vermelden dat er ook een discussie gaande was op je OP en dat je daar tegengeluiden delectief verwijderd hebt ([1]) waarmee je de discussie dus effectief op een uiterst bedenkelijke manier aan het manipuleren was. Twee gebruikers hebben bezwaren tegen jou hernoeming maar in plaats van te reageren op tegenargumenten ga je die selectief verwijderen. Tja, dan zijn je eigen argumenten blijkbaar behoorlijk zwak. Ik heb de hernoeming maar teruggedraaid en prompt doet The Banner het nog een keer want zolang de discussie loopt (niet dus) moet het vooral zo blijven in de toestand die The Banner wil. En dat gaat hij ook nog eens 7 minuten later over tot het verzoeken het artikel dat hij kort daarvoor dus opnieuw hernoemd had tot laten beveiligen zonder ook maar iets over zijn eigen kwalijke rol te schrijven. En dan hier weer poeslief melden dat er een overleg gaande zou zijn waarbij hij evenmin iets over zijn kwalijke rol vermeld. Uiterst triest. - Robotje (overleg) 16 dec 2014 16:54 (CET)
Waarom negeer je stelselmatig mijn verzoek NIET op mijn overlegpagina te schrijven? Er staat niet voor niets dat jouw bijdrage ter plekke verwijderd worden en dat is exact wat ik heb gedaan.
Daarbij, deze pagina is ook niet voor overleg. Gaarne op de aangeven pagina verder. The Banner Overleg 16 dec 2014 16:58 (CET)
Stoppen met de discussie hier, maar ga verder op Overleg:Château Neercanne, een persoonlijke OP is ook niet bedoeld voor een overleg over een artikel. Halandinh (overleg) 16 dec 2014 21:57 (CET)

Kopjes aanpassen op enkele moderatoractieverzoekpagina's[bewerken]

Hallo, hier wat input gevraagd over het aanpassen van de artikelinstructietekst en de bijbehorende praktijk. Milliped (overleg) 20 dec 2014 20:32 (CET)

Bezwaar tegen verwijdering van feiten mbt regie-debuut Gijs Blom[bewerken]

Op de overlegpagina over Gijs Blom heb ik mijn bezwaren tegen de verwijdering van feiten rond zijn regie-debuut en zijn korte film Escapade uiteengezet. Ik ben van mening dat vermelding van genoemde feiten in de media en op Internet Movie Data base opname ervan op zijn pagina op wikipedia rechtvaardigen. Uw bijdrage aan de discussie wordt op prijs gesteld. bbschulz60, 23-12-2014, 18:14 ˜˜˜˜

Categorisering van C.O. Jellema in Categorie:De Marne[bewerken]

Moet het artikel over C.O. Jellema in de Categorie:De Marne staan? Waarom wel/niet? Graag overleg op Overleg:C.O. Jellema. Mathonius 23 dec 2014 23:02 (CET)

Enkelvoud of meervoud.[bewerken]

Graag discussie op [2], of het wenselijk is of een categorienaam enkelvoud of meervoud moet zijn. Inclusief die voor een lijst. Halandinh (overleg) 24 dec 2014 15:11 (CET)

Verplichte bronvermelding artikelen over levende personen[bewerken]

In De Kroeg loopt een discussie over verplichte bronvermelding bij artikelen over levende personen. The Banner Overleg 26 dec 2014 00:51 (CET)

Verstrijken van de tijd in Familie (televisieserie)[bewerken]

Omdat ik onlangs de bijdragen van een "nieuwe" gebruiker naliep, kwam ik in het artikel Familie (televisieserie) terecht. Daar kwam ik onder het kopje "Tijdsprongen" een stukje tekst tegen waarin niet alleen de feitelijke en te verifiëren mededeling stond dat de serie tweemaal een tijdsprong had gemaakt maar waarin ook een op Origineel Onderzoek gebaseerde redenering te lezen was.

Er stond daar: "Nu zouden de personages eigenlijk in het jaar 2024 moeten leven, hoewel daar in het script geen rekening mee wordt gehouden." Aan de basis daarvan liggen twee aannames: 1) bij het begin van de serie, in 1991, was de 'fictieve' datum in de serie ook 1991; 2) de tijd in de serie verstrijkt net ze snel als de tijd in realiteit, dus bij elke uitzending van een aflevering zijn er in de serie precies evenveel dagen verstreken als in de reële tijd. Die aannames worden niet onderbouwd en, belangrijker, er wordt niet verwezen naar een deskundige die dezelfde mening is toegedaan. De opmerking werd verder "onderbouwd" door middel van een zelfverzonnen redenering over de leeftijd die hoofdpersoon Anna in de serie zou moeten hebben: "In de allereerste aflevering in 1991 bijvoorbeeld, is het personage Anna Dierckx 64 jaar. Intussen zou ze, met de tijdsprongen bijgeteld, al 95 jaar moeten zijn." Dat gaat uit van de aanname dat de tijd in de serie even snel verloopt als de reële tijd, en dat er dus niet alleen twee tijdsprongen (van 7 en 3, dus damen 10 jaar) bij de tijd moeten worden opgeteld, maar ook de sinds de eerste aflevering in werkelijkheid verstreken jaren (dus 2015-1991 = 24 jaar). Voor de duidelijkheid: de serie is geen verslag van een werkelijke familie in een echt bestaand dorp, maar fictie, en er is dus niets wat het verbiedt dat de tijd in de serie een eigen, door de scenarioschrijver gekozen, tempo heeft. Dit is natuurlijk een futiliteit maar het staat model voor de manier waarop in de encyclopedie over dit soort soaps wordt geschreven waarbij gebruikers regelmatig het onderscheid tussen realitiet en fictie niet weten te maken.

Ik heb in eerste instantie het hele stukje verwijderd, met als bewerkingssamenvatting: "bronloos verhaal, gebaseerd op eigen waarneming en eigen geredeneer." Vrij kort daarop werd mijn bewerking zonder commentaar teruggedraaid door Kadaver. Nadat Dinosaur918 een bron had aangevoerd voor de tijdsprongen, heb ik geprobeerd het bij de feiten te houden, dus wél de twee tijdsprongen te melden, maar niet de daaraan gekoppelde eigen en bronloze redenering (die bovendien naar mijn smaak over een trivialiteit ging, maar dat terzijde). Sindsdien heeft zich over deze passage een bewerkingsoorlog ontwikkeld.

Ik heb op de OP van het artikel verschillende pogingen gedaan om uiteen te zetten dat dit origineel onderzoek betrof, niet simpel twijfel aan de juistheid van het stukje, en dat het daarom volgens mij geen plaats had in de encyclopedie. Er is daartegen van alles opgeworpen (onder andere dat we dit stukje moesten accepteren omdat de rest van het artikel net zo slecht was, dat we het stukje moesten accepteren omdat alle artikelen over boeken en films op Wikipedia van ditzelfde niveau zijn, en het toch niet de bedoeling is om de hele encyclopedie te wissen) maar de door mij gevraagde onderbouwing voor de aannames, en een gedegen bron die de hele redenering ondersteunt, bleven uit.

Ik heb mijn best gedaan maar heb het gevoel dat ik tegen een muur praat. In mijn laatste bijdrage heb ik me hardop afgevraagd of degene die het stukje met hand en tand verdedigt, zelf wel in staat is om onderscheid te maken tussen realitiet en fictie, en daarom het probleem niet ziet. Ik kom niet meer verder. Maar ondanks mijn eerdere zorgvuldige onderbouwing, werd het stukje zojuist toch weer teruggeplaatst. Ik ben er moe van. Bovendien is het inmiddels in het artikel zelf al lang een ordinaire bewerkingsoorlog, en die langer voortzetten heeft geen enkele zin. Graag wat inbreng van tot nu toe niet betrokken derden dus. Er is inmiddels voldoende leesvoer op de OP van het artikel. WIKIKLAAS overleg 30 dec 2014 19:32 (CET)

Ter aanvulling: na steeds geweigerd te hebben om de betwiste passage bij terugplaatsen van een deugdelijke onderbouwing te voorzien, beweert Kadaver nu dat die een bron heeft maar weigert die te specificeren om zogenaamd eerder gegeven maar mij onbekende redenen. Ik heb nog nooit zoiets bizars meegemaakt. Gezien de opmerking: "De volledigheid van een artikel, zeker voor de grote groep lezers die niet tot de door u genoemde kleine groep behoort, heeft alles te maken met de kwaliteit van het artikel" lijkt het er alles mee te maken te hebben dat bij een artikel dat in z'n geheel slecht is, er geen probleem van gemaakt mag worden als er passages in staan die in strijd zijn met de richtlijnen en zo nodig nog slechter dan de rest. Dit heeft niks meer te maken met het schrijven van zo goed mogelijke artikelen en het daaruit weren van niet te handhaven passages. WIKIKLAAS overleg 30 dec 2014 21:49 (CET)
Zo'n combinatie van stupiditeit en kwade wil is gelukkig vrij zeldzaam. Eigenlijk te gek voor woorden dat je zoveel moet overleggen om die onzin uit het artikel te weren. Marrakech (overleg) 30 dec 2014 22:16 (CET)

Sjabloon: Link-interwiki[bewerken]

Op Wikipedia:Te beoordelen sjablonen/Toegevoegd 2015 week 01 staat een sjabloon (Sjabloon: Link-interwiki) ter discussie dat een link naar een anderstalige Wikipedia in de lopende tekst plaatst. Echter is meermaals gebleken dat dergelijke dingen ongewenst zijn. Gelieve reacties en commentaar op de beoordelingspagina achter te laten, en niet hier. Dinosaur918 (overleg) 3 jan 2015 23:10 (CET)

Antisemitisme[bewerken]

Er staan momenteel zo'n 23 bronverzoeken in het lemma Antisemitisme. Het is wenselijk dat die worden weggewerkt en/of opgeruimd. Wie wil zich hierover buigen? - Aiko 4 jan 2015 12:36 (CET)

Stofdoek[bewerken]

Op de overlegpagina van dit artikel woedt een discussie over een deel van de tekst dat zonder enige bronvermelding herhaalde malen aan het artikel is toegevoegd. Ik ben, conform de richtlijnen van Wikipedia, van mening dat dergelijke louter op persoonlijke kennis en niet door bronnen geschraagde informatie niet in een artikel thuishoort, maar De Wikischim en Ellywa zijn het daar niet mee eens. Input van derden is derhalve welkom. Marrakech (overleg) 4 jan 2015 13:28 (CET)

Gebruiker:Trijnstel/Feedback gevraagd[bewerken]

Geef alstublieft uw mening over de werving van nieuwe mods op Gebruiker:Trijnstel/Feedback gevraagd. Bedankt! Trijnsteloverleg 6 jan 2015 17:00 (CET)

Google, Wikiwix en Yahoo[bewerken]

Op de overlegpagina Overleg help:Zoeken wordt gevraagd naar meningen over de drie extra zoekvelden bovenaan de zoekresultaten. Graag daar reageren. Sjoerd de Bruin (overleg) 8 jan 2015 21:36 (CET)

Koelcel (in koelhuis)[bewerken]

Op dit artikel (her)plaatste gebruiker:Brimz vanavond enkele malen een [bron?]-sjabloon bij de bewering dat koelcellen worden gebruikt in koelhuizen. Naar mijn idee is een bronsjabloon hier volstrekt overbodig aangezien het voornoemde zo valt te verifiëren via google. Ik heb reeds meerdere sites ter onderbouwing gegeven, maar omdat deze sites van bedrijven als Nedcool zijn zijn ze commercieel en dus in principe niet geschikt als objectieve bron. Echter, de bewering als zodanig is hiermee ruim voldoende onderbouwd. Desondanks blijft brimz het feit-sjabloon toch terugplaatsen, wat naar mijn idee niet anders valt aan te merken dan als WP:PUNT. Graag meer meningen. De Wikischim (overleg) 8 jan 2015 22:11 (CET)

De overlegpagina van koelcel is nog niet aangemaakt. Is er overleg geweest? Paul B (overleg) 8 jan 2015 22:13 (CET)
We hebben overlegd, in dit geval vooral via bewerkingssamenvattingen. Daarom nu graag input van anderen. De Wikischim (overleg) 8 jan 2015 22:16 (CET)
Beetje jammer dat er een BWO en collegiale input via WP:OG nodig is voor een melkfles/fles melk-discussie. Sander1453 (overleg) 9 jan 2015 00:41 (CET)

Infoboxsjabloon voor songfestivalartikelen[bewerken]

Voorstel om één infoboxsjabloon voor songfestivalartikelen te gebruiken. Wie denkt mee? Glimlach Mathonius 9 jan 2015 22:12 (CET)

Verdrijving van Duitsers na de Tweede Wereldoorlog[bewerken]

I'm sorry I don't speak you language. I understand however 1945. The caption Duitse bevolking en Duits taalgebied in Centraal-Europa tot 1945 is false, the description of the map doesn't say anything about 1945. Many countries were created between German and Russia after the WWI so many Germans emigrated to Germany. If you want a map of the area during WWII - here is one File:WW2-Holocaust-Europe DE 2.png.Xx234 (overleg) 10 jan 2015 10:06 (CET)

I think you are wrong, but let's not discuss that here but rather on this page: Overleg:Verdrijving van Duitsers na de Tweede Wereldoorlog. I'll copy your question to that page. regards Saschaporsche (overleg) 10 jan 2015 10:19 (CET)

Eén dag in 'Geschiedenis'?[bewerken]

Is dat wat er op één bepaalde dag is gebeurd genoeg voor een sectie 'Geschiedenis' van een plaats? Zie Overleg:Dammartin-en-Goële. Apdency (overleg) 10 jan 2015 18:58 (CET)

Verzoek om commentaar[bewerken]

Op Wikipedia:Verzoekpagina_om_commentaar#Lopende_verzoeken heb ik, i.s.m. Netraam, een nieuw onderwerp aangesneden met de werktitel "familie trivia". Het gaat om de terugkerende discussies over de relevantie van burgerlijke staat, affaires, kinderen etc. van personen met een artikel op wikipedia. We zijn benieuwd naar reakties. Zwitser123 (overleg) 11 jan 2015 09:10 (CET)

Actualiteit op Wikipedia / Franse schrijver Houellebecq[bewerken]

Welke feiten uit de actualiteit kunnen vermeld worden op Wikipedia? Dit nav. een slow edit war op het artikel over Michel Houellebecq. Graag bijdragen op Overleg:Michel Houellebecq. Elly (overleg) 11 jan 2015 22:48 (CET)

Al dan niet privacyschending op artikel over de aanslag op Charlie Hebdo[bewerken]

Op de overlegpagina van het artikel Aanslag op Charlie Hebdo wordt overlegd over het al dan niet vermelden van de namen van de (dodelijke) slachtoffers, vanwege privacyredenen. Echter is het overleg daar "ondergesneeuwd". Dinosaur918 (overleg) 14 jan 2015 00:10 (CET)

Het lied der achttien dooden[bewerken]

gebruiker:RJB verwijdert op deze pagina herhaaldelijk het sjabloon dat linkt naar Wikisource omdat de tekst die daar staat identiek is aan de hier toegevoegde tekst. Naar mijn idee is deze verwijdering onterecht, graag meer meningen. Zie eventueel ook deze parallelle discussie: Overleg gebruiker:ErikvanB#Achttien dooden. De Wikischim (overleg) 14 jan 2015 14:49 (CET)

Zou DW niet beter, eerst, een bijdrage leveren aan (de discussie over) dit lemma? 0.0 daar staat de teller op, tot nu toe. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 14 jan 2015 14:52 (CET)
Ik heb van de week hierover al meegediscussieerd op de pagina van ErikvanB, zie de link. De Wikischim (overleg) 14 jan 2015 14:55 (CET)
Dat was mij onbekend, maar bekend is mij dat zodra ik ergens bewerk, DW zich er - als de vermoorde onschuld - mee komt bemoeien, al was het maar om het lamentabele Wikisource (waaraan hij een gretig bijdrager is, op de dagen dat hij hier niet geblokkeerd is) te promoten. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 14 jan 2015 15:00 (CET)
Waar staan jouw eigen bijdragen op Overleg:Het lied der achttien dooden? Ik zie de namen van twee collega's maar niet die van jou, terwijl je in het artikel net wel een link naar een zusterproject weghaalde. De Wikischim (overleg) 14 jan 2015 15:02 (CET)
Waarom ben je op zoek naar die bijdragen - behalve om voor de honderdduizendste keer - een jij-bak te maken? Ik verwijderde enkel een link naar een site waarop precies de tekst staat, die in het lemma zelf al te lezen valt. Als jou dat niet bevalt, dan open je overleg aldaar. Hier komen oproepen tot overleg, als je zelf niet eens bereid bent om over deze zaak een overleg te beginnen, is behalve een zwaktebod, alleen maar ergerlijk. Maar ergerlijkheid is your middle name. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 14 jan 2015 15:40 (CET)
Interwikilinks lijken mij altijd van meerwaarde, maar RJB zal wel niet inbinden, dus is dan nu de consensus dat het weg moet. Duim omhoog Belsen (overleg) 14 jan 2015 15:46 (CET)

Overleg aub niet hier, maar op de genoemde overlegpagina. Jijbakken over en weer niet hier, maar offwiki of gewoon niet. CaAl (overleg) 14 jan 2015 15:52 (CET)

Kruis en munt[bewerken]

Beste mede-Wikipedianen,

toen ik net op de pagina Wikipedia:Samenvoegen/201410 keek, zag ik dat volgende samenvoeging was gebeurd:

Ik ben het persoonlijk met Zanaq eens dat dit geen wijziging ten goede was. Merk trouwens op dat er geen echte overleg heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de samenvoeging (nog geen 24 uur na de aanmelding was het al "samengevoegd"). Mijn vraag is nu hoe ik dit het best aanpak: draai ik gewoon alles terug (waarmee ik dan mogelijk een bewerkingsoorlog ontketen) of kan ik terecht een tegenhanger-pagina van Wikipedia:Samenvoegen?

Om alvast ook even aan te geven wat mijn grootste grieven tegen het huidige "samengevoegde" artikel kruis en munt zijn:

  1. een groot deel van de informatie van de samen te voegen artikels voorzijde en keerzijde is niet overgenomen in het artikel "kruis en munt";
  2. de termen "kruis en munt" zijn voor zover ik weet niet de meest gebruikelijke termen voor de beide kanten van een munt ("kop en munt" en "voor- en keerzijde" zijn volgens mij gebruikelijker);
  3. aparte artikelen zijn overzichtelijker.

Mvg.,

Evil berry (overleg) 17 jan 2015 20:49 (CET)

Eens dat het een vreemde samenvoeging is. Overleg en/of deze discussie voeren op Overleg:Kruis en munt lijkt me voor de hand liggend! Saschaporsche (overleg) 17 jan 2015 21:39 (CET)

Jean Schmidt[bewerken]

Het Wikipedia artikel voor Amerikaanse politica Jean Schmidt is volledig onjuist. Ik heb mijn bedenkingen op de overlegpagina geplaatst, zou iemand misschien een kijkje kunnen nemen en het artikel bewerken?– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1810:9512:7100:a0c1:5466:7a7b:9b38 (overleg · bijdragen) 20 jan 2015 20:04‎

Bedros Kapamacıyan[bewerken]

Artikel over Bedros Kapamacıyan zou of moeten verwijderd worden of aangevuld moeten worden met neutralere bronnen. Het gaat over Turkse bronnen, ook is er af te leiden dat het bij deze bronnen gaat over hun "point of view". Overigens is Kapamacıyan geen notabel persoon en zou het artikel ook gewoon verwijdert kunnen worden. Bij een google search krijg je nog geen 900 hits waar je ook nog eens bij zo goed als alle links uitkomt op opnieuw Turkse websites.

– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1810:9512:7100:a0c1:5466:7a7b:9b38 (overleg · bijdragen) 21 jan 2015 23:28

Taner Akçam[bewerken]

Heel dit artikel zou opnieuw moeten worden bekeken, het is fout en de informatie die erin staat is erg selectief.

– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:1810:9512:7100:a0c1:5466:7a7b:9b38 (overleg · bijdragen) 22 jan 2015 00:03‎

Definiëren van een bestuursmeerderheid in Blankenberge[bewerken]

Graag had ik de aandacht gevestigd op het probleem van het definiëren van bestuursmeerderheid op de overlegpagina van Blankenberge. Ik vrees dat de pagina door te weinig mensen wordt gevolgd waardoor er geen overleg tot stand komt. Alleen durf ik de wijzigingen niet doorvoeren omdat ik niet weet welke criteria worden gehanteerd. Pasarama (overleg) 24 jan 2015 16:12 (CET)

Literatuurlijst bij het artikel beul[bewerken]

Graag meer meningen over de keuze van de publicaties, die vermeld kunnen/moeten worden in een literatuurlijst in het artikel beul. Reacties graag onder dit kopje op de overlegpagina van het artikel. Gouwenaar (overleg) 25 jan 2015 16:34 (CET)

Stofdoek 2[bewerken]

Vriend Marrakech is bezig bronnen af te keuren op Stofdoek met als argument "geen goede bron". Gaarne overleg op Overleg:Stofdoek#Vlaams woordenboek voor dit uit de hand gaat lopen. The Banner Overleg 25 jan 2015 23:41 (CET)