Wikipedia:Review

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht beheerpagina's
1rightarrow.png WP:RV
Reviewer's Award nl.png

Welkom in de Review, de evaluatiepagina van Wikipedia.

De procedure van een Wikipedia-review dient voor het verbeteren van artikelen, waarin de auteurs al veel arbeid en moeite gestoken hebben. Een artikel moet pas hier worden aangemeld als de auteurs niet meer in staat zijn om op eigen kracht de tekst verder te verbeteren. Middels de aanmelding wordt het artikel aan een grotere groep van kritische lezers voorgelegd, met als doel om verdere meningen over fouten en onvolledigheden te vernemen. Een review heeft alleen zin als (tenminste één van) de auteur(s) bereid is de suggesties aan te pakken om het artikel te verbeteren.

Een review is een belangrijke stap op weg naar een etalageartikel. Na een succesvolle review is een artikel aanmerkelijk verbeterd en wellicht klaar om als etalagekandidaat te worden voorgesteld.

De reviewprocedure is in principe gebaseerd op wederkerigheid: als je artikel is aangemeld voor een review, neem dan ook de tijd om andere artikelen te lezen en opbouwende kritiek te leveren.

Een artikel mag uit de review gehaald worden als er 14 dagen niets meer aan gedaan is, archiveren kan door de bespreking te verplaatsen naar Wikipedia:Etalage/Archief/Naam_van_artikel en het volgende sjabloon {{KwaliteitsLinks}} op overlegpagina van gereviewde artikel te plaatsen.

Als een artikel wordt voorgesteld voor de etalage en er voor wordt gekozen om het artikel nog in de review te houden wordt het Sjabloon:Naar etalage gebruikt. Zet {{Naar etalage|Naam van artikel}} onder het kopje en verander "Naam van artikel" in de naam van het artikel.

Een artikel voorstellen voor een review:

 • Voeg een sectie toe voor het artikel op deze pagina (nieuwe artikels bovenin) en licht je nominatie toe met een kort commentaar. Daaronder zal de evaluatie van en de discussie over het artikel plaatsvinden.
 • Voeg bovenaan de overlegpagina van het artikel het {{RV}}-sjabloon in.

Nomineer een nieuw artikel

Naypyidaw[bewerken]

Dit artikel bestond al een lange periode als een vijfregelig lemma. Ik ben er toen mee aan de slag gegaan van 28 januari 2015 tot 23 februari 2015 en ik wil graag jullie mening horen over het lemma. S078 (?) 1 mrt 2015 14:04 (CET)

 • Hallo S078, bedankt voor je Reviewnominatie. De inleiding van het lemma is oké; wellicht qua verhouding tot de rest van het artikel wat aan de (te) korte kant. Er staan na het vetgedrukte onderwerp wel heel veel namen e.d. tussen haken. Ik zou het inkorten en beperken tot de Birmaanse naam, de transcriptie en de uitspraak. De overige zaken, zoals "vroeger ook bekend als" zou ik verwerken in de lopende tekst. "Vroeger" is sowieso een ongelukkige woordkeuze, aangezien de stad pas tien jaar geleden werd opgericht. Het woord is misschien beter met "voorheen" te vervangen. Het is niet altijd noodzakelijk in de inleiding al met je bronnen te komen – heb ik ook niet gedaan – maar bij het vermelden van het inwonersaantal lijkt het me wel wenselijk. "wat het op twee na grootste stad van Myanmar maakt" klinkt een beetje krom en zou ik als "wat het de op twee na grootste stad van Myanmar maakt(e)" schrijven. "ASEAN Top" zou ik veranderen in "ASEAN-top", aangezien er geen reden is "top" met hoofdletter te schrijven en het ook niet los hoeft te staan van de afkorting. Het is immers ook "VN-missie" en niet "VN Missie". Voor "Oost-Azië Top" geldt hetzelfde; een interne link aanleggen lijkt me niet noodzakelijk, tenzij je voornemens bent daar een artikel over te schrijven. Verder vind ik "ook was de stad" beter klinken dan "ook was ze", omdat in de voorgaande zin Naypyidaw niet het onderwerp is.
 • De derde alinea van de inleiding is een mijns inziens een vage opeenhoping van losstaande feiten – van de geplande stad (organisatorisch) spring je naar de groei van de stad (demografisch), vandaar ga je over naar het oppervlakte van de stad (geografisch), waarna je afsluit met het vermelden van de woonplaats van het staatshoofd. Waarom maak je er een onsamenhangend geheel van? De derde zin, over de oppervlakte, zou ik persoonlijk verplaatsen naar de eerste zin van de alinea, waar ook de ligging en het inwonersaantal vermeld worden (al is het zo vaag uitgedrukt dat het ook weggelaten kan worden, ook omdat er onder "Geografie" concreter op ingegaan wordt); de tweede zin eventueel ook. En is het plannen van de stad in handen van de overheid of van die overheid losstaande bedrijven? Daarover kort iets vermelden lijkt me nuttig. Wat betreft de infobox: gebruik bij de Birmaanse naam niet {{my}}. Dat sjabloon dient niet in de lopende tekst te worden gebruikt. Omdat in de inleiding ook de Birmaanse naam vermeld wordt, lijkt het me niet nodig ook de taal aan te geven bovenin de infobox – gewoon weglaten dus. Kun je daarnaast toelichten waarom je die twee foto's hebt gebruikt voor de infobox? Een lege weg (die je onderaan in de fotogalerij opnieuw gebruikt met het nuttige onderschrift "een brede weg") geeft naar mijn mening geen goed beeld van een stad. Het onderschrift van de foto van de pagode correspondeert niet met elders in het artikel, waar de naam als "Uppatasantipagode" gespeld is, niet als "Uppatasanti Pagode". Verder zou ik bij de interne link naar Thein Nyunt niet "kolonel" betrekken, maar die vóór en los van de interne link plaatsen (of linken naar het artikel "Kolonel", als je wilt).
 • Zou het kopje "Terminologie" niet "Etymologie" moeten heten? Onder het kopje verklaar je namelijk de naam van de stad. Je beschrijft geen begrip, maar verklaart: dat is etymologie. In de tweede zin zou ik "het" vervangen door "het begrip", omwille van de duidelijkheid en leesbaarheid. Wat bedoel je met "traditioneel vaak" – bedoel je dat het een traditie was en daarom meermaals gebeurde (vaak lijkt me sowieso overdreven, het gebeurt immers niet dagelijks dat een stad een naam krijgt)? Het lijkt me belangrijk dat ofwel anders te formuleren, ofwel te verduidelijken. Naar het artikel over Mandalay is reeds gelinkt in de inleiding, dus zou ik hier niet opnieuw een interne link aanleggen (linkomanie). "Zoals bij" moet "zoals" zijn; "welk" is geen goed verwijswoord in dit geval, ik denk dat "dat" gepaster is. De tekens van de Birmaanse naam zijn niet zichtbaar en weergegeven als witte vierkantjes. "betekend" is een persoonsvorm en moet dus met een t aan het einde zijn ("betekent"). Het lijkt me verder ook duidelijk dat hier nog een flinke bronvermelding moet komen te staan om deze informatie te onderbouwen.
 • Hoezo is de geschiedenis van de stad "kort"? Wat volgt is wel een soort verklaring, maar je kunt wellicht beter benadrukken dat de stad nog niet zo oud is. "Kort" is POV. "drie kilometer" leest prettiger dan "3 km". Waarom heb je de Asia World Group en HGC gelinkt? Zijn dat twee extra bijzondere bedrijven? Ze hebben allebei geen artikel op de Nederlandstalige Wikipedia, ze zeggen me niets en je vermeldt ook niet dat ze bijvoorbeeld de grootste bedrijven van het land zijn. Twee willekeurige bedrijven als voorbeeld aandragen lijkt me niet nuttig. Voorts: waarom vermeld je het tijdstip bij de verhuizing (is dat ook maar een beetje encyclopedisch relevant)? "1.100" zou ik schrijven als "1100"; "er voor" moet als "ervoor" geschreven worden. Het tweede onderdeel van de zin "De verwachtingen waren (...)" sluit niet bij het eerste deel aan. Welke haast, hoezo een gebrek en waarom resulteerde dat in gescheiden wonen? "bedrijfjes uitoefenen" is een vreemde woordkeuze, "op de daarvoor bedoelde commerciële zones" moet "in de (...)" zijn. Wat bedoel je eigenlijk met die commerciële zones – zijn dat economische zones, bedrijfsgebieden, EPZ's? "enorme parade" is POV. De uitleg "Dit is de feestdag in Myanmar (...)" komt als mosterd na de maaltijd pas twee zinnen na "op 27 maart 2006" en zou ik dus weghalen en deels invoegen in de eerste zin van de derde alinea: "Op 27 maart 2006, de nationale feestdag van Myanmar, marcheerden (...)". "er" kan weggelaten worden. Waarom is "De parade mocht alleen gefilmd worden vanaf de grond, nabij drie grote beelden van de drie belangrijkste koningen van Myanmar: Anawrahta, Bayinnaung en Alaungpaya." relevant? Het is vooral plotselinge, overdreven gedetailleerde informatie. Zou ik weggelaten hebben. Daarnaast schrijf je "De stad kreeg officieel de naam "Naypyidaw" tijdens deze ceremonie.": dat betekent dat de stad, die in 2002 al bestond, pas na vier jaar zijn huidige naam kreeg. Boven deze zin werd al gebruikgemaakt van de naam en wordt nergens een alternatieve, vroegere naam genoemd (behalve weggestopt tussen haken in de inleiding). Hoe heette de stad in de periode tussen 2002 en 2006? Waarom kreeg de stad pas in maart 2006 zijn naam – was dat omdat, aangezien de naam "koninklijke stad" betekent, het staatshoofd pas toen zijn intrek had genomen in Naypyidaw? Die cruciale gegevens ontbreken in de tekst.
 • Opvallend dat de gedachtegang bij het verhuizen van de hoofdstad een eigen kop krijgt: de tekst onder het kopje "Gedachtengang achter het verhuizen van de hoofdstad" past prima onder "Geschiedenis". "aangrenzend aan" moet "grenzend aan" zijn. "wat stabiliteit" is vaag omschreven, net als "een turbulente geschiedenis" (leg uit! Waren er burgeroorlogen, was er sprake van dictatoriale onderdrukking?). Verder kan de komma bij "verhuizing, was" weggelaten worden. Wat bedoel je met "te overvol"? Rangoon is een plaats en kan niet weglopen, dus "aan de kust lag" moet "aan de kust ligt" zijn. "was het kwetsbaarder" is ten onrechte gepresenteerde als een feit en zou ik dus vervangen door "zou het kwetsbaarder zijn", verwijzend naar de gedachtegang van de westerse diplomaten. "een dergelijke" is wat mij betreft netter dan "zo'n soort"; "gaat het verhaal rond" zou ik vervangen door "doet (of deed) het verhaal de ronde", waarbij natuurlijk óók een bron moet staan.
 • "een bevolking van 1.558.367" vind ik wat vreemd uitgedrukt en kan beter vervangen worden door bijvoorbeeld "telt 1.558.367 inwoners". Wat is de census? Prima weeroverzicht, al vind ik de bron (Weather2Travel) twijfelachtig. Dat klinkt als een website van een soort reisorganisatie en die (commerciële) organisaties zijn allesbehalve betrouwbaar en geschikt voor een encyclopedie. Zijn er geen klimaatgegevens te vinden van een (inter)nationaal weerstation?
 • Onder de kop "Stadsbeeld" roept de tweede zin, "Sinds 2011 ontbreken nog veel van de faciliteiten die men in een hoofdstad zou verwachten.", vraagtekens op. Sinds 2011? Bedoel je "anno 2011" (wat zou betekenen dat je behoorlijk verouderde informatie plaatst)? Wat zijn faciliteiten die men in een hoofdstad zou verwachten? Banken, vliegvelden, stations, een metronetwerk, een winkelcentrum, financiële districten? Er is in een encyclopedie geen ruimte voor dit soort vaagheden. Bij het subkopje "Residentiële zone" gebruik je vervolgens meervoudsvormen, wat vreemd is, aangezien overal uit blijkt dat er maar één residentiële zone is – gewoon enkelvoud gebruiken, dus. "Op dit moment": is dat 2006, 2011, 2015? Die woorden moeten vervangen woorden door bijvoorbeeld "in 2011" (en in dat geval een werkwoordsvorm in de verleden tijd, uiteraard). Na "(...) volgens de banen van hun bewoners" volgen twee medewerkersgroepen, vermoedelijk voorbeelden. Als het inderdaad voorbeelden zijn (moet wel, aangezien er meer dan twee groepen personeel in een stad leven) zou ik het signaalwoordje "zo" toevoegen. "Echter veel van de inwoners van de stad, leven in sloppenwijken." lijkt de rest van de alinea tegen te spreken ("echter"), maar hoe? Er zijn dus niet alleen "vier-verdieping-appartementen", maar ook sloppenwijken. Waar dan?
 • "11 km" zou ik als "elf kilometer" schrijven. "veel bunkers en tunnels" is POV: noem getallen, en waar zijn die bunkers en tunnels voor (en waarom zijn die niet in de rest van de stad ook aanwezig)? "hebbende" is een typefout en moet "hebben de" zijn. "(...) zodat kleine vliegtuigen kunnen landen" is interessant, maar wat voor vliegtuigen en waarom alleen daar? Moeten die vliegtuigen ook niet in de rest van Myanmar een noodlanding kunnen maken (tenminste, ik meen dat het hier om noodlandingen gaat)? De zin "Er werden veertig villa's nabij het Birmaans Congrescentrum, in voorbereiding op de 25e ASEAN Top in november 2014." klopt niet: er ontbreekt om te beginnen een werkwoord. Uit de subkop "hotelzone" blijkt mijns inziens niet duidelijk hoe die hotelzone eruit ziet. Bestaat die zone uit uitsluitend hotels en is het een afgebakend deel van de stad? "Junction Centre Mall" en "Junction Center" zijn niet hetzelfde geschreven, maar je bedoelt wel hetzelfde; aanpassen dus. We schrijven verder "locale" als "lokale"; is het niet overbodige informatie, aangezien het logisch is dat de restaurants "lokaal" zijn? Gebruik bij "De Tuinen van het Ngalaikmeer is een klein waterpark" graag de originele naam van die tuinen, want op deze wijze levert het een kromme zin op. "na bij" moet "nabij" zijn; "7 km" schrijven als "zeven kilometer"; leg uit wat de Thingyan-feestdagen zijn, want mij zegt het niets. Bij de tekst over de Uppatasantipagode moet "betekend" "betekent" zijn en zijn de hoofdletters bij "Bescherming tegen Onheil" onzinnig en kunnen dus weggelaten worden. Kleine letters volstaan. Vervang omwille van de duidelijkheid "2 ha" door "twee hectare" (of breng bij "ha" een interne link naar het artikel over hectare aan) en licht toe wat je bedoelt met "(...) voor missies van de Verenigde Naties". Je schrijft verder dat alleen de Bengalese ambassade zich in Naypyidaw bevindt: waarom alleen die ambassade; waarom niet ook andere ambassades; waar zitten die andere ambassades dan wel? Ik vind bijvoorbeeld via Google dat de Nederlandse ambassade zich bevindt in het Thaise Bangkok. Vermeldenswaardig.
 • De kop "Cultuur" is vrij dubbelop met de subkop "Ontspanning". Waarom is het interessant dat een bepaalde filmprijs jaarlijks wordt uitgereikt voor Birmaanse films? Wat is de link met deze stad? Als ze hier worden uitgereikt, is het handig dat erbij te schrijven. Bij "Bestuur" zou ik "dagelijkse (bestuur)" vervangen door "dagelijks". Wat volgt zijn heel veel onnodige hoofdletters, bij "President", "Raad" (schrijf alsjeblieft "gemeenteraad" als je dat bedoelt, in plaats van een vage bewoording als deze), "Voorzitter" en "Krijgsmacht". Het lijkt me wenselijk die allemaal door kleine letters te vervangen. Bij de opsomming zie ik wederom alleen maar vierkantjes en geen Birmaanse symbolen.
 • Onder de kop "Transport" is het niet "reikt zich", maar gewoon "reikt". "De vierstrooks-, 323,2 km lange Autoweg Rangoon-Naypyidaw" zou ik vervangen door het duidelijkere "de 323 kilometer lange vierbaansweg Rangoon-Naypyidaw". "nagenoeg leeg" (POV): wat is dat en waarom is dat zo? Het subkopje over de metro is perfect, met prima bronnen en bronvermelding. "50 km" vervangen door "vijftig kilometer". "veel vierbaanswegen en veel rotondes" is wederom POV; ook vraag ik me af of het bijzonder is dat een grote stad veel rotondes heeft. "naar hun gebouwen" moet "naar zijn gebouwen" of "naar regeringsgebouwen" zijn. En is er werkelijk maar één taxibedrijf, die opvallend genoeg ook nog eens beheerd wordt door het leger van Myanmar? "honderden verkeersongeval gerelateerde sterfgevallen" is vaag; "honderden verkeersdoden" of "-slachtoffers" is duidelijker.
 • Bij de kop "Luchtverkeer" graag de zin beginnen met een lidwoord (de). "16 km" vervangen door "zestien kilometer". Lewe was reeds in het artikel gelinkt, de interne link hier kan dus verwijderd worden. Wat zijn "regelmatige vluchten" (POV, dus vervangen door cijfers)? Pas de zin "Het vliegveld wordt sinds 2009 onder handen genomen om tot 3.500.000 passagiers per jaar te handelen." aan: sinds 2009 is een vage tijdsuitdrukking, net als "onder handen nemen" ook in dit geval behoorlijk onduidelijk is. Bij "zoals naar: Bangkok en Kunming" zou ik de dubbele punt vervangen door een komma.
 • Onder de kop "Gezondheidszorg": oké, een ziekenhuis. Naypyidaw is niet de enige stad met een groot ziekenhuis. Ook kan ik vermoedelijk wel meerdere steden opnoemen die een stad hebben met een verloskundige of een gynaecoloog in dienst – oftewel, die informatie is allesbehalve vermeldenswaardig en compleet irrelevant. De koppen over gezondheidszorg, communicatie en media (één televisieaflevering over auto's: so what?) zijn zo nietszeggend, dat ze wat mij betreft weggehaald kunnen worden. Verder is de opsomming van partnersteden ongetwijfeld incompleet en is de fotogalerij behoorlijk vaag en nietszeggend. Het bevat geen enkele foto van de stad zelf: een overzichts- of panoramafoto. "Een brede weg"! "Een bushalte"! "Een tolhuisje"! "Penguins" (?) in de plaatselijke dierentuin! De fotogalerij zou ik dus nogmaals kritisch bekijken en inkorten.
 • Succes nog met dit artikel; ik hoop dat je wat aan mijn commentaar hebt. Groet, JurriaanH (overleg) 1 mrt 2015 17:06 (CET)

Vrouwen in het oude Griekenland[bewerken]

Dit is een artikel uit de Etalage van de oudheid-stal: een vertaling van het Spaanstalige Etalage-artikel en aangevuld aan de hand van het Franstalige artikel, waarbij ik ook de referenties en bronnen heb nagetrokken en enkele heb toegevoegd waar dit mij nodig leek. Ik zou dit artikel binnenkort willen voordragen voor de Etalage en had graag jullie oordeel gehad. Mvg., Evil berry (overleg) 18 feb 2015 17:19 (CET)

Interessant artikel, maar ik zou de tekst nog eens kritisch doorlezen, want de brontalen schemeren hier en daar te duidelijk door de vertaling heen. Neem de volgende zin: "Als zij tegen verkrachting werd beschermd, maakte de wetgeving geen onderscheid met verleiding : men is onverschillig of ze al dan niet toestemde - alleen de belangen van haar voogd werden in aanmerking genomen." Ten eerste de interpunctie: in het Nederlands worden leestekens als de dubbelpunt, de puntkomma en het vraagteken tegen het voorgaande woord geplakt, terwijl er in het Frans gewoonlijk een spatie tussen komt. In het Nederlandse artikel is dit Franse gebruik ten onrechte overgenomen. Verder moet een Franse of Spaanse zin die met 'Si...' begint vaak, en ook in dit geval, met een hoewel-constructie worden vertaald. Dus: "Hoewel zij tegen verkrachting werd beschermd, maakte de wet geen onderscheid tussen verkrachting en verleiding". En ten slotte betekent 'il est indifférent' hier 'het maakt niet uit'. Marrakech (overleg) 1 mrt 2015 15:48 (CET)

Slag bij Mühldorf[bewerken]

Een vertaling van het "Lezenswaardige" Duitstalige artikel over de laatste grote ridderslag zonder vuurwapens, met hier en daar nog wat eigen aanvullingen. Ik ben benieuwd naar jullie oordeel. Mvg., Evil berry (overleg) 16 feb 2015 23:22 (CET)

Ik heb onder meer "vannen" in vanen veranderd. Mogen "rijkskleinodiën" geen regalia worden, of desnoods rijkskleinoden? Peve (overleg) 17 feb 2015 18:51 (CET)
Pauselijke approbatie mag dat pauselijke goedkeuring worden? Peve (overleg) 17 feb 2015 18:55 (CET)
Ik denk dat regalia een goed alternatief is en "pauselijke goedkeuring" ook. Ik weet wel niet of de extra afbeeldingen enige toegevoegde waarde hebben (in het bijzonder de afbeeldingen van Frederik de Schone en Lodewijk de Beier). Ik heb ook een noot toegevoegd aan de zin met het "[bron?]-sjabloon. Mvg., Evil berry (overleg) 17 feb 2015 20:15 (CET)
Ook "Men neemt aan, dat ze omwille van hun lichtere uitrusting niet konden opboksen tegen de zwaar uitgeruste tegenstanders" behoeft een bron: wie neemt aan? Dat van licht en zwaar snap ik niet: er bestaan in de krijgsgeschiedenis legio voorbeelden waar lichtere troepen winnen van zwaardere door hun grotere wendbaarheid. Een artikel over een slag baat altijd met een afbeelding van de protagonisten. De afbeeldingen van de burchten, die wel vermeld worden maar geen artikel hebben, ademt ook wat Zeitgeist uit. Daarentegen zou ik de commonscat weghalen: ze bevat maar 3 bestanden, waarvan 1 opgenomen bovenaan en de 2 andere op een andere slag slaan (pun). Groet, Peve (overleg) 18 feb 2015 17:44 (CET) Dat glasraam van de onderste figuur, bevindt zich dat in het Altes Rathaus (München) of in het nieuwe? Peve (overleg) 18 feb 2015 18:07 (CET)
Beste Peve, ik heb de door jouw aangehaalde zin nu lichtjes herschreven en voorzien van een noot mét citaat uit het geraadpleegde werk (ik hoop dat dit de zaak verduidelijkt). Daarnaast heb ik aan het prentje van het glasraam toegevoegd dat het om het Neues Rathaus gaat (ik ben niet 100% zeker, maar een Google search leert mij dat het Neues Rathaus verscheidene glasramen telt en de afbeeldingen van deze glasramen lijken op die van de afbeelding). Mvg., Evil berry (overleg) 18 feb 2015 22:50 (CET)
Beste Evil berry, dus de Hongaren vochten niet omdat ze niet durfden. Een geval van lafheid in het zicht van de vijand. Zijn ze daarvoor gestraft? De Romeinse legioenen die niet dapper vochten werden gedecimeerd. Zelfs in de Eerste Wereldoorlog heeft het Franse leger van eenheden die niet uit de loopgraven kwamen er per loting een aantal gefusilleerd als voorbeeld. Het is des te opmerkelijker, omdat elders in het artikel 2x sprake is van onridderlijk gedrag. Deelname van de Hingaren zou de afloop kunnen veranderd hebben. Peve (overleg) 21 feb 2015 06:39 (CET)
Beste Peve, voor zover ik weet zijn de Hongaren niet gestraft geweest voor hun (vermeende) lafheid. Een aantal mogelijke verklaringen hiervoor zijn het feit dat Frederik de Schone tijdens de Slag werd gevangengenomen alsook het feit dat het niet enkel de Hongaren waren die de slag beslissend zouden hebben beïnvloed (er wordt in sommige bronnen ook gesproken van verraad). Mvg., Evil berry (overleg) 21 feb 2015 09:00 (CET)
Beste Evil Berry, als er geen gegevens zijn over een krijgsraad voor hun bevelhebber of zo, dan valt er niets meer over te zeggen. Ik vroeg het me enkel af. Peve (overleg) 21 feb 2015 12:00 (CET)

Jaime Sin[bewerken]

In het kader van de schrijfwedstrijd heb ik dit jaar het artikel van de invloedrijke Filipijnse kardinaal Jaime Sin onder handen genomen. Sin was jarenlang aartsbisschop van Manilla en daarmee de leider van de Rooms-katholieke kerk in de Filipijnen. Hij werd echter wereldwijd bekend door de belangrijke rol die hij speelde tijdens de geweldloze opstand in 1986 die Ferdinand Marcos ten val bracht en was later ook betrokken bij de val van president Joseph Estrada. Graag zou ik worden gewezen op eventuele onvolkomenheden, zodat ik deze kan verbeteren, alvorens het artikel wellicht voor te dragen voor de Etalage. Groeten Magalhães (overleg) 11 feb 2015 20:37 (CET)

Review2-3.gif Beste Magalhães,
de inleiding kan volgens mij beter: nu is het een korte biografie, terwijl ik eerder iets verwacht zoals je hierboven hebt geschreven: "Sin was jarenlang aartsbisschop van Manilla en daarmee de leider van de Rooms-katholieke kerk in de Filipijnen. Hij werd echter wereldwijd bekend door de belangrijke rol die hij speelde tijdens de geweldloze opstand in 1986 die Ferdinand Marcos ten val bracht en was later ook betrokken bij de val van president Joseph Estrada." De inleiding moet het onderwerp van het artikel kort samenvatten en eventueel aangeven waarom het encyclopedische waarde heeft.
Inhoudelijk lijkt me dit artikel behoorlijk volledig, maar ik durf mij hier niet over uit te spreken.
Ook op het vlak van referenties heb ik weinig aan te merken, al zou ik er persoonlijk voor opteren om de referenties gewoon voluit op te nemen in de noten. Zo moet je niet steeds in de referentielijst gaan kijken om te weten welk werk juist "Bautista (1987)" of "De Manila (2007)" is.
Op het vlak van stijl moet het artikel zeker ook nog worden nagelezen. Ik heb zelf al enkel zinnen aangepast en zal er waarschijnlijk nog enkele over het hoofd hebben gezien, om de tekst duidelijker te maken. (bv. "Zijn aanbevelingen aan paus Johannes Paulus II om het aartsbisdom beter te kunnen besturen, leidden uiteindelijk tot de oprichting de suffragane bisdommen van Parañaque en Novaliches in 2002 en de bisdommen van Cubao, Pasig en Kalookan in 2003. Veel eerder in 1983 was het bisdom van Antipolo al opgericht als suffragaan bisdom van Manilla." heb ik veranderd in "Zijn aanbevelingen aan paus Johannes Paulus II om het aartsbisdom beter te kunnen besturen, leidden uiteindelijk tot de oprichting van de suffragane bisdommen van Parañaque en Novaliches in 2002 en de bisdommen van Cubao, Pasig en Kalookan in 2003. Het bisdom van Antipolo was daarentegen reeds in 1983 opgericht als suffragaan bisdom van Manilla.")
Mvg., Evil berry (overleg) 16 feb 2015 23:22 (CET)
P.S. Zie trouwens ook Wikipedia:Checklist voor een overzicht van punten waarop je best let bij het bijschaven van een artikel.
Bedankt voor de Review en het nalezen.
 1. Wat betreft de inleiding: Dit was een bewuste keuze mijnerzijds. Bij kortere artikelen kies ik inderdaad meestal voor een inleiding zoals jij die voorstelt. Bij langere artikelen daarentegen gebruik ik de inleiding om een korte samenvatting te geven van het onderwerp. Dat wordt dan in het geval van een persoon inderdaad een korte biografie. Het geven van een samenvatting in de inleiding wordt overigens ook voorgesteld op Help:Tips_voor_het_schrijven_van_een_goed_artikel. Bij een eerdere deelname aan de schrijfwedstrijd met Manuel Quezon, waarmee ik toen de eerste prijs won, was dit overigens juist iets waar ik complimenten voor kreeg van de jury. Ik kies er dus voor om dit zo te laten.
 2. Wat betreft je opmerkingen over de referenties: Ook dit is, zoals je zelf al al aangeeft, een keuze van de auteur. Volgens mij is het onnodig om elke keer de volledige bron te geven. Het opzoeken is m.i. geen groot probleem, want de referentielijst staat er immers vlak bij. Daarbij komt ook nog eens dat de lijst met gebruikte boeken niet enorm lang is. Tevens is dit een heel gebruikelijk manier om noten weer te geven die ik regelmatig tegenkom in boeken die ik lees.
 3. Wat betreft je opmerking over stijl. Hier kan ik helaas niet zoveel mee. Stijl is een breed begrip en vaak ook erg persoonlijk. Bij schrijfwedstrijden en etalage-aanmeldingen krijg ik meestal juist als opmerking dat de artikelen geschreven zijn in een prettig leesbare stijl. Je hebt slechts één zin veranderd (naast het terecht toevoegen van het woordje "van" en het onnodig veranderen van daarvan in hiervan). Ik zou graag willen weten waarom de door jouw hierboven aangehaalde en veranderde zin duidelijker zou zijn. Volgens mij is de oorspronkelijke zin namelijk beter en in ieder geval zeker niet onduidelijker. Nu lijkt het er namelijk op dat er wordt beweerd dat de oprichting van Antipolo niet op voorspraak was van Sin. Dit lijkt me onwaarschijnlijk. Helaas vermeld mijn bron dit niet specifiek en daarom had ik ook gekozen voor de oorspronkelijke formulering.
 4. De Wikipedia:Checklist heb ik uiteraard al lang gebruikt en kan je vinden op Overleg:Jaime_Sin#Checklist, Groeten Magalhães (overleg) 17 feb 2015 11:16 (CET)
Beste Magalhães,
 1. ik zou zeker toch aan de inleiding een zinnetje of twee toevoegen over het belang van deze figuur ("Jaime Lachica Sin (New Washington, 31 augustus 1928Manilla, 21 juni 2005) was een Filipijns rooms-katholiek kardinaal en aartsbisschop van Manilla. Sin was jarenlang aartsbisschop van Manilla en daarmee de leider van de Rooms-katholieke kerk in de Filipijnen. Hij werd echter wereldwijd bekend door de belangrijke rol die hij speelde tijdens de geweldloze opstand in 1986 die Ferdinand Marcos ten val bracht en was later ook betrokken bij de val van president Joseph Estrada.") Daarnaast lijkt mij dat de infobox al een mooie samenvatting van zijn leven geeft (naam, geboorte- en sterfdatum, kerkelijke carrière).
 2. in verband met referenties heb je natuurlijk gelijk dat over smaken en kleuren niet valt te twisten. Ikzelf kortte in het begin mijn referenties af, maar toen wees iemand mij erop dat dit voor sommige lezers verwarrend kan zijn en dat Wikipedia een online encyclopedie is, die geen rekening moet houden met een beperkte plaats op een pagina zoals bij een papieren encyclopedie het geval is. Daarom dat ik tegenwoordig mijn referenties voluit opneem in mijn noten (zie het hierboven aangemelde artikel Slag bij Mühldorf). Ik zou ook twee noten die achter elkaar staan (bv. 16 en 17, 30 en 31, 34 en 35) samenvoegen. Dit oogt naar mijn mening netter (in sommige artikels heb je zelfs heel de rijen noten achter een zin. Bv. "X werd geboren in 1900.[1][2][3][4]").
 3. Stijl is inderdaad persoonlijk en ik versta onder stijl ook ten dele spelling (ik heb intussen ook gezien dat mijn wijziging van "daarvan" in "hiervan" feitelijk overbodig was). Ik heb ook gezien dat Beachcomber enkele taalkundige verbeteringen heeft aangebracht. Ik heb net bij een citaat de aanhalingstekens gesloten. Het zijn vooral klein typo's die er volgens mij nog moeten worden uitgehaald. De tekst zelf leest echter wel vlot. Ik zou ook een zin als "Hij nam deel aan de synodes van 1977, 1978, 1980, 1983, 1985, 1987 en 1998." vervangen door "Hij nam deel aan de synodes van 1977 tot 1998." (de opsomming in de eerste zin is enigszins storend).
 4. Ik had nog niet op de Overlegpagina gekeken en daardoor de Checklist gemist.
Mvg., Evil berry (overleg) 17 feb 2015 12:35 (CET)
Ad 1: Ik denk er nog even over na. Ik ben tevreden met de inleiding zoals hij nu is, maar wellicht moet het belang van de figuur Sin inderdaad al direct in de eerste zin aangehaald worden.
Ad 2: Ik stoor me eigenlijk helemaal niet aan dubbele noten. Zelf vind ik het juist fijn als ik direct tijdens het lezenal zie dat er twee aparte bronnen zijn die het feit ondersteunen. Ik ben dus geen voorstander van samenvoegen.
Ad 3: Dank voor het verbeteren van de kleine typo's en andere kleinigheden. Die zie je zelf als schrijver op een bepaald moment niet meer. De opsomming is moeilijk te vervangen door jouw suggestie, omdat er in die periode (naar ik heb begrepen) meer synodes zijn geweest. Ik zal ook over die zin nog eens nadenken. Gr Magalhães (overleg) 17 feb 2015 13:26 (CET)

Katapult[bewerken]

Vanaf oktober vorig jaar heb ik dit artikel fors verbeterd en uitgebreid. Er is blijkbaar veel verwarring over de benamingen van de verschillende katapulten, overigens niet alleen op de Nederlandstalige wikipedia. Ik heb gepoogd hier wat duidelijkheid in te brengen met behulp van de boeken die ik over dit onderwerp bezit. De pagina's over de afzonderlijke katapulten heb ik ook verbeterd, uitgebreid of nieuw aangemaakt als deze nog niet bestonden. Ik denk dat we nu de uitgebreidste collectie katapultartikelen van alle wikipedia's hebben. Waar onderzoekers het over de datering of bepaalde eigenschappen niet eens zijn heb ik dat ook in de tekst vermeld. Ik hoor graag of er nog onduidelijkheden in de tekst zitten en of het geheel ook voor niet-ingewijden begrijpelijk is geschreven. Sindala (overleg) 24 jan 2015 20:57 (CET)

Mooi! Klein puntje: zou je 't kopjes Etymologie en Nomenclatuur niet onder één kopje (bv. 'Naamgeving') bovenaan zetten? Dat lijkt me wat logischer. heinGlas z3.pngnlein'' 26 jan 2015 14:19 (CET)
Ik vond die twee kopjes met "moeilijke" woorden zelf ook niet zo mooi, maar wist niet hoe ik het anders moest oplossen. Ik heb je suggestie overgenomen. Dank je wel. Sindala (overleg) 26 jan 2015 15:51 (CET)
Ik mis het gebruik voor andere doelen dan belegering. Alexander de Grote paste katapulten toe om de opmars van voetvolk te ondersteunen. Ook in zeeslagen in de oudheid speelde de katapult een belangrijke rol als alternatief voor rammen of enteren. Peve (overleg) 27 jan 2015 17:17 (CET)
Klopt, daar heb ik inderdaad veel te weinig aandacht aan besteed. Onder het hoofdstuk "Spankatapulten" staat hier wel wat over geschreven, maar dat zijn maar enkele regels. Ook de Chinese katapulten werden wel ter ondersteuning van infanterie ingezet. Ik zal hier binnenkort wat over toevoegen. Sindala (overleg) 28 jan 2015 08:48 (CET)
Hoe zat het met de logistieke aspecten? Waren katapulten mobiel of demonteerbaar en werden ze met het leger meegevoerd, of werden ze ter plaatse vervaardigd? Bij mijn weten werden belegeringstorens e.d. ter plaatse gemaakt. Hoe zit het met materiaalkundige aspecten? Welke houtsoorten waren wel of niet geschikt? Voor een handboog was taxus meest geschikt. Al naargelang het type kan ik me inbeelden dat de eisen aan het hout qua sterkte, buigzaamheid strenger waren dan voor een handboog. Peve (overleg) 30 jan 2015 18:19 (CET)
Ik heb de eerste serie verbeteringen en uitbreidingen toegevoegd, waaronder diverse confrontaties waarbij katapulten een belangrijke rol speelden. Voor het vervoer werden de katapulten, althans tot de komst van de mobiele carroballista rond het jaar 100, gedemonteerd. Wat betreft materiaalgebruik: spanboogkatapulten hadden altijd composietbogen, omdat gewoon hout veel te zwak was voor een dergelijke zware belasting. Torsiekatapulten werden uit stevig hout gemaakt, maar een specifiek soort hout wordt meestal niet genoemd. Dat was ook niet heel belangrijk, omdat de potentiële energie niet zozeer in het houten geraamte als wel in de pezenbundels van de torsieveren werd opgeslagen. Bij slingerarmkatapulten was het vooral belangrijk dat het hout sterk was, maar ook daar was het niet nodig een specifiek soort hout te gebruiken. De laatste ballista's (cheiroballistra's) hadden zelfs vrijwel geen houten onderdelen meer. Veel van bovenstaande heb ik al toegevoegd. De rest zal ik binnenkort doen. Sindala (overleg) 2 feb 2015 14:59 (CET)
Beste Sindala,
ik heb het artikel al eens in sneltempo doorlopen en het eerste wat mij opviel was de nogal vreemde structuur: Onder het kopje "Geschiedenis" vinden we de subkopjes "Spangeschut", "Torsiegeschut" en "Slingerarmgeschut" en vervolgens een nieuw kopje "Moderne tijd". Ik zou eerder volgende indeling gebruiken:
 1. Etymologie
 2. Geschiedenis
  1. Oudheid
  2. Middeleeuwen
  3. Nieuwe Tijd
  4. Nieuwste Tijd
 3. Soorten katapulten (eventueel nog indelen in krombaangeschut en vlakbaangeschut?)
  1. Spangeschut
  2. Torsiegeschut
  3. Slingerarmgeschut
 4. Niet-militair gebruik
  1. Sport
  2. Speelgoed
Inhoudelijk lijkt mij het artikel wel volledig. Ook de referenties zijn in orde. Ik zou de inleiding ook kort maar krachtig houden en misschien een deel van de daarin verwerkte info naar andere delen van het artikel verplaatsen. Mvg., Evil berry (overleg) 18 feb 2015 17:38 (CET)

Voetbal in Latijns-Amerika[bewerken]

Dit artikel is voorgedragen in de etalage

Van september tot november 2014 heb ik gewerkt aan een lemma, dat het boeiende verhaal van het voetbal in de Latijns-Amerikaanse regio beschrijft. Ik denk dat in de Etalage de sport sterk ondervertegenwoordigd is – zeker gezien het aandeel van de sportlemmata in het totaal aantal artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia – en dat dit artikel potentie heeft voor opname in diezelfde Etalage. Omdat ik ervan uitga dat ik ongetwijfeld over wat fouten heen kijk, wil ik u vragen een blik te werpen op voetbal in Latijns-Amerika. Zie ook een verantwoording op de overlegpagina, oorspronkelijk geschreven voor de jury van de schrijfwedstrijd, maar ook algemeen toepasselijk. Groet, JurriaanH (overleg) 19 jan 2015 19:54 (CET)

Lijkt me, op het eerste gezicht, een fraai artikel. Alvast één dingetje: waarom wordt van het citaat van Freyre over het verschil in speelstijl tussen Latijns-Amerika en Europa (en volgens mij ook van andere citaten) eerst de Engelse vertaling en daarna de Nederlandse vertaling gegeven? Alleen de Nederlandse vertaling zou toch moeten volstaan?
Ander dingetje: el toque betekent gewoon de aanraking, niet de streling. Marrakech (overleg) 19 jan 2015 20:25 (CET)
Hallo Marrakech, bedankt voor het compliment en je reactie. Het citaat van Freyre staat in het Engels, omdat dat de taal was van het citaat in de bron. Ik ben het met je eens dat dat geen reden hoeft te zijn de woorden van Freyre in twee talen te vermelden. "Aanraking" en "streling" liggen dichtbij elkaar: volgens de geraadpleegde bron wordt met "toque" in deze context "streling" bedoeld. Mogelijk een nuanceverschil in een voor ons vreemde taal, maar vooral een detail. Denk je dat aanpassen noodzakelijk is? Groet, JurriaanH (overleg) 19 jan 2015 21:40 (CET)
Het woord toque betekent echt gewoon aanraking; streling is caricia in het Spaans. Ik denk eerlijk gezegd dat het hier gaat om een slechte kennis van het Spaans in combinatie met een romantisering waar sportjournalisten wel vaker ten prooi aan vallen. Marrakech (overleg) 19 jan 2015 22:23 (CET)
Dat zeg je mooi :-), ik heb het aangepast. Ik heb ook het Engels bij het citaat van Freyre weggehaald. Groet, JurriaanH (overleg) 19 jan 2015 22:27 (CET)
Ik heb dit lemma genomineerd voor een plaats in de Etalage. JurriaanH (overleg) 9 feb 2015 20:55 (CET)

Nulmeridiaan[bewerken]

Dit artikel is voorgedragen in de etalage

Beste collega's, ik zit al een tijdje 'vast' met dit artikel. Ik heb, met wisselend succes, naar input van collega's gehengeld en ik hoop langs deze weg op een serieuze en kritische blik van anderen. Dank, Sander1453 (overleg) 19 jan 2015 15:15 (CET)

Ben blij dat je hem eindelijk in de Review zet, ik vind dit een prachtig artikel! Kleine puntjes van kritiek:
 • De eerste afbeelding hangt onder de inleiding, kan die niet beter rechts bovenaan?
 • Kun je de afbeeldingen onder het kopje 'afbeeldingen' niet wat meer in de tekst verwerken? Het komt nu een beetje als een rommelzolder over.
 • Hetzelfde geld voor 'Trivia', die zou je misschien onder een kopje 'Populaire cultuur' of zo kunnen onderbrengen. Hier kan bijvoorbeeld ook Umberto Eco's Het eiland van de vorige dag vermeld worden.
 • Waar blijft je aanmelding voor Great Trigonometrical Survey?
Dit zijn natuurlijk opmerkingen van een leek, inhoudelijk kan ik weinig toevoegen. Al kan ik mezelf na het lezen van het artikel eigenlijk geen leek meer noemen... Knipoog heinGlas z3.pngnlein'' 19 jan 2015 15:31 (CET)
Ik mis de meridiaan van Tordesillas en de meridiaan van Kaap Verde.Peve (overleg) 19 jan 2015 18:48 (CET)
Tordesillias was geen nulmeridiaan maar een scheidslijn tussen Spaans en Portugees gebied. Hans Erren (overleg) 19 jan 2015 19:05 (CET)
Er zijn wel kaarten geweest met de meridiaan van Tordesillas als nul. Peve (overleg) 19 jan 2015 19:09 (CET)
Kaart van Domingo Texeira uit 1573
Dat zou dan de "meridiaan van het verdrag van Tordesillas" moeten heten, gedefinieerd als 370 mijlen ten westen van Santo Antão. Hans Erren (overleg) 19 jan 2015 20:28 (CET)
Bij de afbeeldingen staat de Cantino-planisfeer, waarop de lijn van Tordesillas is afgebeeld. De planisfeer zelf zou gebaseerd zijn op de meridiaan van Jerusalem. Sander1453 (overleg) 19 jan 2015 21:23 (CET)
Aanvullend: voor het afbakenen van de Spaans-Portugese invloedssferen is/was een heldere lijn vereist. Daarmee is niet gezegd dat die lijn op kaarten en bij de navigatie als nullijn moest fungeren, of dat dat nuttig zou zijn. Op nevenstaande afbeelding is voor zover ik kan zien geen graadverdeling aangebracht. Ik denk dat het een Portolaan is. De enige andere afbeelding in de Commonscat Tordesillas meridian heeft ook de lijn van Tordesillas niet als nul. Sander1453 (overleg) 19 jan 2015 21:42 (CET)
En Kaapverdië moet er inderdaad bij. Volgt nog. Sander1453 (overleg) 19 jan 2015 22:20 (CET)
Aanvullend: Kaap Verde zou ook nog kunnen, interessante kwestie. Sander1453 (overleg) 20 jan 2015 11:22 (CET) EN ik heb een bron voor het gebruik van "Tordesillas" als nulmeridiaan.Glimlach Sander1453 (overleg) 20 jan 2015 11:30 (CET)

Update:

 • Kaap Verde, Kaapverdië en Tordesillas zitten erin. Met de eerste twee hebben ook Arabische cartografen een vermelding, dat was ook wenselijk
 • Aanvulling van Peve over decimale graden heb ik geschrapt omdat ik nmbm al teveel woorden nodig heb onder "Opmeten van de aarde".
 • Klein voorbehoud op de meridiaanlijn in de kathedraal van Antwerpen, per Overleg_gebruiker:Peve#Nulmeridiaan
 • Rommelzolder is opgeruimd
 • Dank allen voor de input tot dusver. Sander1453 (overleg) 20 jan 2015 17:15 (CET)
Het wordt steeds mooier! Als ik tijd heb kijk ik of ik wat interessants over Umberto Eco's Het eiland van de vorige dag kan toevoegen. heinGlas z3.pngnlein'' 20 jan 2015 17:18 (CET)
Als je uitlegt dat de zeemijl van de booggraad komt, dan vind ik de meter van de decimale graden gelijkwaardig. Ik betreur de schrapping. Peve (overleg) 20 jan 2015 17:27 (CET)
Goed punt, relatie zeemijl-boogminuut geschrapt. Is ook niet essentieel voor het begrip van de materie. Sander1453 (overleg) 20 jan 2015 17:32 (CET)
En ik vroeg me nog af welke meridiaan de Nederlanders hanteerden nadat ze "van hun geloof gevallen waren" vwb de magnetische meridiaan. Het antwoord is: de meridiaan van Tenerife.Glimlach Sander1453 (overleg) 2 feb 2015 23:38 (CET)

onduidelijke zin[bewerken]

Peve voegde vandaag de volgende zin toe in het hoofdstuk "Opmeten van de aarde": De definitie van de meter is mits aanpassingen in details van meting gebleven. Het is mij niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. vr groet Saschaporsche (overleg) 19 jan 2015 18:31 (CET)

Oorspronkelijk werd de meter bepaald als een tienmiljoenste van de halve meridiaan van Parijs. Daartoe hebben twee ploegen die opgemeten met driehoeksmeting, dus rekening houdend met de afwijking van de vorm van de aarde. Nadien bleek die definitie onnauwkeurig en werd de meter bepaald als de afstand tussen twee merktekens op de standaard meter bewaard te Sèvres bij Parijs. Nu is de meter gedefinieerd op basis van de lichtsnelheid. Peve (overleg) 19 jan 2015 18:48 (CET)
Dank je wel Peve! vr groet Saschaporsche (overleg) 19 jan 2015 19:32 (CET)
Er staat nu De meter is nog even lang als toen bepaald, hoewel de definitie nu een vaste waarde aan de lichtsnelheid toekent. Een weinig gelukkige formulering. De vaste waarde van de lichtsnelheid wordt niet toegekend door de definitie van de meter. Het is omgekeerd, zoals hierboven staat: de meter is gedefinieerd op basis van de lichtsnelheid. Groet, Sylhouet overleg 19 jan 2015 19:53 (CET)

Ik heb al voor opname gestemd, want het is een prachtig artikel. Toch heb ik na herlezing nog twee opmerkingen. De zinsnede elk coördinatensysteem in geografische coördinaten heeft een nullijn nodig is nogal pleonastisch. Beter is wellicht elk coördinatensysteem dat gebruikt wordt in de geografie heeft een nullijn nodig. Verder lijdt het artikel aan haarziekte, meridiaan is mannelijk. Groet, Sylhouet overleg 18 feb 2015 12:40 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd Dank voor de opmerkingen. Sander1453 (overleg) 18 feb 2015 12:52 (CET)

Baruch Spinoza[bewerken]

Ik weet niet of er andere filosofen in de etalage staan, maar deze hoort er m.i. in thuis.  Klaas|Z4␟V:  27 dec 2014 11:26 (CET)

Hagenezen, moeten dat Hagenaars zijn? Goed artikel overigens, dank. Peve (overleg) 27 dec 2014 15:52 (CET)

Kan volgens mij allebei. Het een in het ander veranderen zou typisch BTNI zijn.  Klaas|Z4␟V:  27 dec 2014 17:09 (CET)

Ik heb de vraag voorgelegd aan het taalcafé. Peve (overleg) 29 dec 2014 15:52 (CET)
Het artikel is zeker niet slecht, zeker het biografisch stuk, maar de uitleg van het denken van het werk van Spinoza is nog ondermaats alsook de bespreking van zijn invloed op de geschiedenis van de filosofie. Ik heb hoogstens in het verleden zelf kort wat filosofen toegevoegd, maar het is nog onvoldoende. Verder is die sectie van trivia eigenlijk ook nog niet geweldig, aangezien ik denk ze deels in de tekst kunnen geïncorporeerd worden. Ook de literatuurlijst moet eigenlijk nog eens bekeken worden: zijn al de aangehaalde studies wel relevant en de meest geschikte? En om te eindigen met het begin, is de inleiding ook wat rommelig.. Nu kan je de vraag stellen, maar kan jij dan die dingen niet aanpassen zodat het in orde komt? Misschien, maar ik ben verre van gespecialiseerd in vroeg-moderne filosofie en ik ontbreek momenteel de tijd ervoor. Er bestaat héél veel literatuur over Spinoza, eigenlijk moet je er toch een beetje inzitten om er een fatsoenlijk artikel over te schrijven. Dit is bijvoorbeeld wel al mooi artikel om op te baseren voor zijn filosofie wat verder toe te lichten. Meglosko (overleg) 27 dec 2014 17:30 (CET)
Ja, de trivia zouden inderdaad beter in het artikel ingeweven worden. Zo ook vind ik dat veel noten (dus niet verwijzingen) beter in de tekst ingeweven worden. Voor een betere belichting van het werk van Spinoza lijkt het wenselijk om de (rode) links naar zijn werken blauw te maken. In die artikels over zijn geschriften kan dan de uitleg over dat werk beter aan bod komen. Peve (overleg) 27 dec 2014 18:39 (CET)
Klopt de spelling van Casearius wel? Moet dit niet Caesarius zijn? Peve (overleg) 27 dec 2014 18:51 (CET)
"Sommige christelijke scholen wilden Spinoza vervangen door een christelijk denker" Welke scholen? Welke denker? Immanuel Kant? Peve (overleg) 27 dec 2014 18:55 (CET)
Bedankt voor het onder de aandacht brengen van dit artikel - het lijkt me zeker een belangrijk onderwerp. Eigenlijk kan ik de opmerkingen van Meglosko wel seconderen. Spinoza is zeker een belangrijk onderwerp waarover een etalage-artikel te schrijven valt. Inderdaad is het op het moment al helemaal geen slecht artikel, en inderdaad is vooral het biografisch gedeelte goed genoeg. Voor de etalage zou ik de context beter naar voren gebracht willen zien. Dat betekent dat Spinoza's werk en betekenis dieper uitgewerkt moeten worden. Op het moment is het artikel in ieder geval nog niet "klaar". Net als Meglosko heb ik geen tijd me daarvoor zelf te verdiepen, en nog meer dan Meglosko is dit ook geen gebied waar ik genoeg van af weet om dat te doen.
Wat je kunt doen is je zelf inlezen (als je leek bent: een paar maanden intensief speur- en leeswerk), of iemand buiten Wikipedia met verstand van vroegmoderne filosofie benaderen met de vraag of die een artikel wil schrijven, dat je vervolgens wikificeert. Woudloper overleg 31 dec 2014 04:20 (CET)
Boekenkast

Er staat nu: "Spinoza bezat bij zijn overlijden honderdzestig boeken: zesennegentig in het Latijn, zeventien meertalig, zestien in het Spaans, dertien in het Nederlands en tien in het Hebreeuws" - dat zijn er dus 152 bij elkaar: wat klopt hier niet? Paul Brussel (overleg) 29 dec 2014 16:34 (CET)

Ethica - Van Suchtelen

Er staat nu simpelweg: "Suchtelen, Nico van (1979) Ethica (uit het Latijn vertaald in het Nederlands, ingeleid en van verklarende aantekeningen voorzien), Wereldbibliotheek, Amsterdam" - echter, Van Suchtelen overleed reeds in 1949. De eerste druk van deze vertaling is van 1915, werd later herzien en waarvan een laatste, 5e druk verscheen in 1969. Deze uit 1979 lijkt een door diens zoon Guido van Suchtelen herziene uitgave, waarvan in 1993 een 3e druk verscheen. Wat mij betreft dus een volstrekt onvolledige titelvermelding. Hoe zit dat met andere titelvermeldingen? Paul Brussel (overleg) 29 dec 2014 17:07 (CET)

Milltown Malbay[bewerken]

Dit artikel is voorgedragen in de etalage

Ik hoop Milltown Malbay ooit nog eens voor te dragen als etalage-artikel maar denk dat het aan kracht kan winnen wanneer derden er kritisch naar kijken.

In december 2013 is het artikel ook al in de review gezet en toen flink verbeterd. De motivatie is echter nog grotendeels hetzelfde: iemand stelde in een discussie min of meer dat het godsonmogelijk was van Milltown Malbay een etalageartikel te maken. Een uitdaging die ik niet over mijn kant kon laten gaan.

Ik ben mij er van bewust dat ik nog minimaal twee moeilijke hordes moet zien te overwinnen voor ik mijn droom waar kan maken. Maar ook als dat niet lukt, is Wikipedia de grote winnaar. Op dit moment ben ik nog bezig met het schrijven van aanpalende artikelen aangezien er maar bitter weinig beschreven bleek te zijn. Een overzicht van de aanpalende artikelen is te vinden op Gebruiker:The Banner#Etalagewerk. Groene artikelen zijn daarbij gereed en gelanceerd, de gele artikelen zijn wel gereed maar nog niet gelanceerd. De rest bevindt zich in verschillende staten van onafheid.

Ik ga er van uit dat wie niet waagt, zeker niet wint. The Banner Overleg 13 nov 2014 01:38 (CET)

De inleiding zou moeten vertellen waarom iemand dit zou moeten lezen. Wat is bijzonder aan Milltown Malbay? Peve (overleg) 14 nov 2014 17:40 (CET) Waarom heet het dorp Milltown Malbay? Wat betekent dit? Stond er een molen = mill? Wanneer is de naam voor het eerst vermeld in een geschrift? Peve (overleg) 14 nov 2014 17:42 (CET) Een landhuis in ontwikkeling brengen, wat betekent dat? Peve (overleg) 14 nov 2014 17:43 (CET)

Ik neem aan dat je een naamsverklaring in de inleiding bedoelt, want er is al een apart kopje aan gewijd. Daarnaast werd de omgeving van het landhuis in ontwikkeling gebracht, niet het landhuis zelf. Nick (overleg) 14 nov 2014 17:49 (CET)
Ik heb het stukje over de naam intussen ook gelezen. Dit hoort m.i. veel meer naar boven, voor de geschiedenis. Peve (overleg) 14 nov 2014 17:58 (CET)
Dat is inderdaad de 'gebruikelijke' (voor zover ik weet) opmaak, maar in de inhoudsopgave is het ook makkelijk te vinden. Daarnaast viel me ook op dat op de artikelen over Milltown Malbay en Mutton Island twee verschillende oorzaken worden gegeven over het ontstaan van Mutton Island; bij MM volgens een vulkaanuitbarsting en bij MI volgens een tsunami. Misschien werd de tsunami veroorzaakt door de vulkaanuitbarsting? Nick (overleg) 14 nov 2014 18:02 (CET)
Ik heb stukje over de naamsverklaring een stuk naar voren gehaald en het slippertje met betrekking tot Mutton Island rechtgezet (tsunami door vulkaanuitbarsting, volgens de bron)
Betere directe bron die de tsunami van 804 linkt aan de Canarische Eilanden Extreme wave events in Ireland Hans Erren (overleg) 15 nov 2014 12:12 (CET)
Ik ben minder gelukkig met een heel stel namen die jij gelinked hebt, Peve. De meeste daarvan spelen slechts een heel bescheiden rol in de geschiedenis. Ondanks dat ik er flink ingedoken ben, weet ik van Hugh Kildea nog steeds niet meer dan dat hij opstandig en leraar was, leiding gaf aan een mislukte opstand en aan de galg kwam. daar kan ik met geen mogelijkheid een artikel van maken. Idem met Lord Leconfield, waar ik nog minder info van heb. The Banner Overleg 14 nov 2014 19:52 (CET)
Ook van Patrick Hennessy en het Hennessy Memorial Stadion heb ik onvoldoende gegevens kunnen vinden om er een zinvol artikel van te maken. De informatie over het stadion is daarom te vinden in het artikel Milltown Malbay GAA. The Banner Overleg 14 nov 2014 20:06 (CET)
Je hoeft niet alles zelf te doen en er mogen gerust rode links blijven staan. Ik heb gelinkt naar namen waarbij ik me als lezer afvraag: wie was dat dan? Die Hugh Kildea, leraar die als rebel aan de galg kwam lijkt minstens even interessant als Milltown Malbay, dus misschien maakt iemand er ooit een etalagewaardig artikel over. Ook die Patrick Hennessy, waar een stadion naar genoemd is, lijkt meer encyclopedisch dan veel voetballers die hier wel een artikel hebben. Overigens mijn complimenten voor het artikel: ik vind het heel goed. Peve (overleg) 15 nov 2014 07:12 (CET) George Wyndham, 1st Baron Leconfield heeft een artikel op de Engelse wiki. Peve (overleg) 15 nov 2014 07:24 (CET) De tweede figuur met de grafsteen van de piloot zou ik weghalen: voegt niets toe ten opzichte van de vorige figuur. Peve (Ren ) 15 nov 2014 07:43 (CET) De figuur met de grafstenen van de vliegeniers zou beter hoger staan, waar het neerstorten bij Doonbeg uitgelegd wordt. Peve (overleg) 15 nov 2014 07:47 (CET)
Daar pik je een twijfeltje van mij mee met die opmerking over de grafstenen. De foto/foto's pasten zowel bij het stukje over WO2 als bij de (inmiddels gesloopte) kerk en begraafplaats. The Banner Overleg 15 nov 2014 13:15 (CET)
Valt er iets te vertellen over waterlopen in Milltown Malbay? Als er 5 watermolens stonden, dan moeten er waterlopen met voldoende debiet en verval geweest zijn en nog zijn.Peve (overleg) 15 nov 2014 13:43 (CET)
Letterlijk een grensgeval. De Annagh rivier vormt de grens met de naastgelegen parochie Kilmurry Ibrickane. Ik kan de rivier noemen natuurlijk. De andere waterlopen zijn volstrekt niet van belang, zelfs niet voor vissers. The Banner Overleg 15 nov 2014 13:50 (CET)
Niet om al te kritisch te zijn, maar wat heb je nu gebrouwen van Annagh rivier, Peve? De rivier die jij beschrijft heeft helemaal niets te maken met Milltown Malbay of County Clare. De Annagh rivier in county Clare loopt grosso modo van de Slievecallan naar zee en vormt de grens tussen de parochies Kilfarboy en Kilmurry Ibrickane. The Banner Overleg 16 nov 2014 18:01 (CET)
Dus zijn er daar twee Annagh rivieren, waarvan degene die beschreven is en ook Clare River heet niets met county Clare te maken heeft!? Verwarrend. Peve (overleg) 20 nov 2014 17:45 (CET)
Klopt. Voor dat soort flauwe grappen moet je gewoon alert zijn en om dat op te lossen heeft met de disambiguatie bedacht. Vandaar dat de link naar de rivier nu Annagh Rivier (Clare) is. The Banner Overleg 21 nov 2014 00:56 (CET)
Over 'Naamsverklaring' enkele vragen. De Ierse naam Sráid na Cathrach betekent zoiets als 'Straat van het fort'. Het verwijst naar een fort uit de IJzertijd (An Cathair) dat iets ten noorden van de huidige kerk ligt. Ligt het fort er nog? De weg verbond de vesting met (de resten van) het klooster dat in het townland Kilfarboy ligt. Bestaat het klooster nog of alleen de resten? De baai heet nu Spanish Point. Welke baai? Sylhouet overleg 15 nov 2014 15:32 (CET)
Met name grondsporen. Google Maps toont alleen een opvallend groen veld, dat het restant zijn. wat betreft Kilfarboy: het klooster is niet meer dan een ruïne van een kerk tegenwoordig. De bijbehorende cellen zijn verdwenen. Wat betreft de baai: de baai iets ten noorden van Mutton Island, en grenzend aan Quilty en Spanish Point. The Banner Overleg 15 nov 2014 15:55 (CET)

Er is al een keer een opmerking gemaakt over de kwaliteit van de foto's. Ik zag dat je inmiddels al 1 foto verwijderd hebt (van de onbekende airman), maar deze foto "Monument ter herinnering aan de hinderlaag." Is ook van opzij genomen, kan die niet van voren worden genomen? Vr groet Saschaporsche (overleg) 15 nov 2014 16:15 (CET)

Het monument was toen pas opgeknapt. Een nieuwe foto gaat dus zeker niet knapper worden. The Banner Overleg 15 nov 2014 19:47 (CET)
Maar Banner, waarom niet een foto "van voren genomen" van het monument? Dit ziet er zo raar uit in mijn ogen. vr groet Saschaporsche (overleg) 16 nov 2014 17:19 (CET)
Iets te gedetailleerd voor een dorpje (in Ierland heet zelfs het kleinste gehucht met twee huizen, een pub en misschien een kapelletje town) van minder dan 1000 inwoners naar mijn smaak, maar daardoor heel informatief. Complimenten.  Klaas|Z4␟V:  15 nov 2014 19:11 (CET)
De verhoudingen liggen nu eenmaal iets anders hier. Nogal wat mensen zien over het hoofd dat Ierland vier keer zo groot is als Nederland (vergeef mij, ik weet het niet van België) doch maar een kwart van het aantal inwoners heeft. En het wordt nog verder scheefgetrokken door het feit dat Dublin en satellietsteden ongeveer een miljoen inwoners (plusminus 25% van het totaal) telt. The Banner Overleg 15 nov 2014 19:45 (CET)
Vier keer zo groot is denk ik overdreven, het gehele eiland Ierland is ongeveer twee keer zo groot als Nederland. Nick (overleg) 15 nov 2014 20:28 (CET)
Je hebt gelijk, de republiek is bijna dubbel zo groot. De bevolking iets meer dan een kwart (4.6 miljoen tegenover 16.8 miljoen). The Banner Overleg 15 nov 2014 20:55 (CET)

Het artikel biedt genoeg en in het algemeen helder geschreven informatie om een goed beeld van het dorp te krijgen, dus dat zit wel snor. Een bezwaar vind ik wel dat een deel van die informatie overbodig is, hetzij omdat zij niet direct of slechts zijdelings betrekking heeft op Milltown Malbay, hetzij omdat de relevantie ervan sowieso discutabel is. Dit bezwaar geldt geheel of gedeeltelijk voor onder meer de kopjes United Irishmen en IRB en Volunteers en voor de alinea over de Milltown Malbay Swimming and Life Saving Club. Marrakech (overleg) 16 nov 2014 11:53 (CET)

Wat maakt dat je twijfelt aan een voldoende "Milltown Malbay-gehalte" bij de Milltown Malbay Swimming and Life Saving Club? The Banner Overleg 16 nov 2014 18:01 (CET)
Je leest te snel. Ik noemde twee categorieën overbodigheid. De zwemclub valt in de categorie 'relevantie sowieso discutabel'. Andere dorpen van min of meer gelijke omvang hebben misschien ook wel een zwemclub, maar in de desbetreffende artikelen wordt daar vast niet zo uitvoerig bij stilgestaan, als er überhaupt al gewag van wordt gemaakt. Marrakech (overleg) 16 nov 2014 18:30 (CET)
Hoeveel zwemclubs zullen een latere president in de gelederen hebben gehad? The Banner Overleg 16 nov 2014 18:41 (CET)
Maar daarom hoeft in mijn ogen niet de hele ontstaansgeschiedenis van de zwemclub uit de doeken te worden gedaan. Ik krijg het gevoel dat je door toevoeging van niet altijd even relevante details het artikel tot etalage-omvang hebt proberen aan te dikken, wat jammer is, want in afgeslankte vorm zou het meer kans op opname in de pronkkamer maken. Althans als ik het voor het zeggen had, wat helaas nog niet het geval is. Marrakech (overleg) 19 nov 2014 18:05 (CET)
Ik vind die zwemclub wel relevant. Zwommen die in een zwembad of in de zee? Zwemmen in een zwembad lijkt minder spectaculair in verband met reddend zwemmen. Zwemmen in een koude en verraderlijke zee zou dan weer wel spectaculair en zeer relevant zijn. Peve (overleg) 20 nov 2014 17:52 (CET)
Zij zwommen in zee en verzorgden de reddingsbrigade zowel bij het strand van Spanish Point als bij White Strand. Er is geen zwembad in Milltown Malbay. The Banner Overleg 21 nov 2014 00:56 (CET)
Wat is eigenlijk een "traditioneel zangeres"? Moet dat "traditionele zangeres" zijn? Is dat hetzelfde als Ierse folkzangeres? Peve (overleg) 16 nov 2014 17:37 (CET) Waar zit het verschil met Sean-nós-zangeres? Peve (overleg) 16 nov 2014 17:38 (CET)
Sean-nós-zang is in het Gaelic (ook wel Iers genoemd), traditioneel is Engelstalig. Ik zal er even induiken om te zien of ik verkeerd gelinked heb. The Banner Overleg 16 nov 2014 18:01 (CET)
OK dat is duidelijk, maar moet "traditioneel zangeres" in het Nederlands niet "traditionele zangeres" heten en is dat wel of niet hetzelfde als Ierse folkzangeres? Tom Lenihan staat vermeld als "traditioneel zanger", maar op zijn artikel linkt dat al dan niet terecht door naar Ierse folk.Peve (overleg) 20 nov 2014 17:55 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd Een verschil in benaming tussen Ierland en Nederland. The Banner Overleg 21 nov 2014 00:47 (CET)

Waarom steeds spreken over 'County Clare' ipv 'graafschap Clare' of kortweg 'Clare'? Ik zie dat ook in andere artikelen steeds de toevoeging 'County' gebruikt wordt bij Ierse graafschappen. Engelse ziekte? Sylhouet overleg 16 nov 2014 19:19 (CET)

Om goed onderscheid te maken tussen de verschillende betekenissen van Clare. Zo zijn er diverse plaatsen, gemeenten, rivieren en kiesdistricten met die naam, zie Clare en en:Clare. The Banner Overleg 16 nov 2014 20:06 (CET)
Blijft de vraag: waarom County ipv Graafschap? Sylhouet overleg 16 nov 2014 21:23 (CET)
Dat is de bestaande praktijk. The Banner Overleg 16 nov 2014 21:35 (CET)
Ook op de Nederlandstalige Wikipedia? Sylhouet overleg 16 nov 2014 23:12 (CET)
Het artikel over county Clare heet nu eenmaal County Clare. Idem met alle andere counties. The Banner Overleg 16 nov 2014 23:48 (CET)
Het zit me toch niet lekker. Wat vind je van de volgende tekst:
Milltown Malbay (ook Miltown Malbay; Iers: Sráid na Cathrach, Straat van het Fort)[1] is een dorp in Ierland, gelegen in het graafschap Clare, dat in Ierland steevast wordt aangeduid als County Clare. Het dorp ligt op 2,5 kilometer van de Atlantische Oceaan, ongeveer halverwege Kilrush en Lahinch en fungeert als het centrum van de rooms-katholieke parochie Kilfarboy.[2]
Sylhouet overleg 19 nov 2014 17:42 (CET)
Nope. Laten we het neutraal houden. The Banner Overleg 19 nov 2014 20:48 (CET)
Dat klinkt als een "veto" en dus iets te negatief in mijn oren..... Vr groet Saschaporsche (overleg) 20 nov 2014 09:44 (CET) p.s. Er staat nog een vraag open heirboven waarom je dat monument niet "en face" kunt fotograferen?
Er staat terdege wel een antwoord bij waarom het op dit moment niet zinvol is. pas als het monument opnieuw schoongemaakt is, is het zinvol eens te kijken voor een nieuwe foto. Ik moet nog ergens een andere versie hebben (van voor de schoonmaak) maar daarop is de plaquette donkerbruin en de stenen vies. Daar winnen we niets mee. The Banner Overleg 20 nov 2014 11:26 (CET)
Ik zou een foto van een overblijfsel van de beste van de 5 watermolens relevant vinden ter illustratie bij de naamverklaring. Peve (overleg) 20 nov 2014 17:35 (CET)
Phoe, ik zal eens navraag doen of er nog iets van over is. The Banner Overleg 21 nov 2014 18:44 (CET)
Bron 6: "the ruins of three can still be seen" Peve (overleg) 21 nov 2014 19:06 (CET)
Ja, maar dat kan een minuscuul hoopje stenen zijn, dat is weinig nuttig. Het gaat er dus om of er nog iets van de molen te herkennen is. En natuurlijk is het ook nuttig te weten waar ik moet zoeken.The Banner Overleg 25 nov 2014 22:05 (CET)
Vermoedelijk langs de oevers van de Annagh River op plaatsen met een hoogteverschil Peve (overleg) 26 nov 2014 18:42 (CET)
Bij navragen kwam men weinig verder dan dat de molens in de buurt stonden van de heilige bron nabij Stackpoole's Bridge. Men kon mij niet vertellen of er nog duidelijke resten te zien waren. Dat gaat dus letterlijk veldwerk worden en daarvoor is de winter bepaald het verkeerde seizoen. Maar ik beloof verdere actie in het voorjaar. The Banner Overleg 6 dec 2014 21:58 (CET)

"Milltown Malbay is ontstaan op een kruispunt van wegen" Is dat zo? Bestaat daar een bron van? Kan het niet zijn, dat Milltown ontstaan is met een watermolen, dat boeren dan langs paden graan aanvoerden, dat dan een 2e, 3e, 4e en 5e watermolen gebouwd zijn en de wegen breder geworden zijn? Peve (overleg) 21 nov 2014 17:36 (CET) Waarom is op die plaats een ringfort gebouwd? Waarom is op die plaats een klooster gesticht? Peve (overleg) 21 nov 2014 17:38 (CET) "De heilige bron gewijd aan St. Joseph op de begraafplaats van St. Laichtin in Kilfarboy" Wie was St. Laichtin? Ik vind die niet in de lijsten van heiligen. Was het klooster bij de 'heilige bron' gebouwd? Peve (overleg) 21 nov 2014 17:53 (CET)

@1 en 2: Ja, zie de bron in het artikel. Milltown Malbay is ontstaan aanzienlijk noordelijker dan de watermolens die het later hun naam gaven.
@3: Er zijn zo'n 90.000 ringforten bekend in Ierland. Velen zijn gebruikt als woonplaats, anderen als koninklijk hof (elke stam had zijn koning), weer anderen waren in gebruik voor de bescherming van vee. En van talloze anderen is het gebruik simpelweg niet bekend. Tot op heden heb ik geen studie naar het ringfort kunnen lokaliseren
@4 en 5: Niet bekend. Er zijn meerdere St. Laichtins die hierbij betrokken kunnen zijn. 'According to Westropp: The place was probably founded by St. Laichtin /Laughteen. He may have been a friend of St. Senan in 550 A.D. or another of the same name who died in 622 A.D. It possibly got its name from the pass of Bealach Fearbraith, where a monastery was founded in 740 A.D. which was later governed by a bishop named Cormac who died in A.D. 837. He also records that in June 1394 an important Papal letter licensed Cornelius O Deayg sub deacon of Killaloe, to get the tonsure and benefices of Killnafearwagy. ([1])
The Banner Overleg 21 nov 2014 18:29 (CET)
Bij navraag bleek Milltown oorspronkelijk "Caghryariff" geheten te hebben, zoals al in het artikel staat. Eén der landheren van de Moroney-familie (men kon mij niet direct een naam geven), die niet zo veel op hadden met Ieren, heeft vervolgens de naam van Poulawillin overgeheveld naar de toen in ontwikkeling zijnde plaats. The Banner Overleg 6 dec 2014 21:58 (CET)
Ik heb wat algemene informatie over ringforten gevonden wat nuttig is om in het artikel toe te voegen. Dat zal ik zo even doen. The Banner Overleg 29 dec 2014 18:03 (CET)

De vragen over foto's van het Rineen Monument en de molens kan ik nu niet beantwoorden. Zij vergen nader onderzoek dan wel een voor fotografie beter seizoen dan de winter. Zijn er nog andere vragen onbeantwoord? The Banner Overleg 31 dec 2014 23:14 (CET)

Wat betreft de molens: volgens de buurman zijn de restanten een aantal jaar geleden gesloopt en is er niets meer zichtbaar. De machinerie was al weg maar toen is ook het toeleidingskanaal weggehaald. Sorry. The Banner Overleg 7 jan 2015 12:11 (CET)

Een leuk artikel! Mijns inziens hoort elk artikel dat zo uitgebreid is in de Etalage, zolang het onderwerp maar E is. Een klein puntje dat al eerder is genoemd: de inleiding is wat kort en nodigt nog te weinig uit om de rest van het artikel te lezen. Je zou bijvoorbeeld een korte samenvatting kunnen geven van de geschiedenis. Prikkelen met die hap! heinGlas z3.pngnlein'' 14 jan 2015 08:41 (CET)

Ik vind een korte inleiding juist een grote plus. Één tot drie, hooguit vier zinnen volstaat over het algemeen. Daarna ga je de diepte in met interessante paragrafen die op hun beurt weer netjes in alinea's zijn opgedeeld.  Klaas|Z4␟V:  14 jan 2015 11:43 (CET)
Tja, er bestaat natuurlijk geen consensus over de lengte van een inleiding. Zelf laat ik de lengte van de inleiding afhangen van de lengte van het artikel, maar wellicht is dat nogal persoonlijk... heinGlas z3.pngnlein'' 14 jan 2015 11:49 (CET)
Persoonlijk vind ik de inleiding adequaat. Mijns inziens leent de inhoud zich niet al te geweldig voor verdere samenvatting maar dat kan bedrijfsblindheid zijn. Derhalve: ik sta open voor suggesties! The Banner Overleg 14 jan 2015 12:01 (CET)
Misschien een zinnetje over de geschiedenis? heinGlas z3.pngnlein'' 14 jan 2015 12:58 (CET)
Valt nog iets meer te zeggen over de heilige bron: zijn in de buurt ervan archeologische vondsten gedaan? Peve (overleg) 14 jan 2015 17:18 (CET)
Voor zo ver ik weet zijn de bronnen alleen beschreven maar is er nimmer archeologisch onderzoek gedaan. Ik heb jouw zin bij de inleiding trouwens teruggedraaid. Ik heb geen enkel bewijs dat de watermolen stamden uit de middeleeuwen. The Banner Overleg 14 jan 2015 17:52 (CET)
Jammer. Zo rond 1400 kwam een nieuwe technologie op: windmolens. Peve (overleg) 14 jan 2015 19:11 (CET)
Ik heb de inleiding uitgebreid met een stukje over de geschiedenis. Ik hoop dat dat de goedkeuring weg kan dragen. The Banner Overleg 14 jan 2015 19:15 (CET)
Ik vind het nu wat te veel. Peve (overleg) 14 jan 2015 19:22 (CET)
Van ouds is in één woord vanouds en is een weasel word sinds wanneer? Peve (overleg) 14 jan 2015 19:24 (CET)
Mijn goedkeuring mag je een heel eind dragen! Wellicht iets inkorten inderdaad. Bovendien gebruik je cursieve tekst, aanhalingstekens ('...') en dubbele aanhalingstekens ("...") nogal door elkaar. Ik zou zoveel mogelijk cursief nemen. "Aangelegd" is natuurlijk prima! Het artikel wordt steeds mooier! heinGlas z3.pngnlein'' 14 jan 2015 19:26 (CET)
Zo beter? Je mag zelf ook aanpassen als je wilt. (Tis immers niet mijn artikel.) The Banner Overleg 14 jan 2015 21:05 (CET)
Jou laten doen gaat me beter af, kijk maar naar 't resultaat: top! Knipoog heinGlas z3.pngnlein'' 14 jan 2015 21:39 (CET)
De inleiding is nu van het ene uiterste in het andere. Voordien was ze te kort. Er was één zin over geschiedenis gevraagd. Nu is ze te lang en bevat ze bijkomstigheden. De drie belangrijkste zaken van Milltown Malbay lijken mij het ringfort, de heilige bron en de watermolens.Peve (overleg) 17 jan 2015 11:52 (CET)

Opmerking

Een review wordt wel een beetje onzinnig als de voornaamste auteur wijzigingen blind terugdraait onder het motto dat het niet behulpzame edits zouden zijn. Concreet: ik wijzigde de vermelding over Patrick Hillery die onder het kopje bekende personen staat, om eerlijk te zijn, eigenlijk de enige persoon die werkelijk onder dat kopje thuishoort. Wat ik wijzigde was de toegevoegde reden die bij hem werd/wordt vermeld. Er staat nu dat de man lid was van de reddingsbrigade van huppeldepup en president van Ierland (vet door mij). Met alle respect voor The Banner, want het is best een mooi lemma, maar zo'n vermelding is lichtelijk absurd, ik kan het weten want ik ben ook lid geweest van een vergelijkbare reddingsbrigade aan de Ierse westkust. Je neemt Hillery op onder dat kopje enkel en alleen omdat de man president van Ierland is geweest, dat hoeft toch niet nader toegelicht te worden??
De tweede wijziging die werd teruggedraaid was mijn verwijdering van: (Nederlands:Instituut voor Traditionele Studies County Clare) onder het kopje Oidrheacht an Chláir Teo met als bewerkingssamenvatting:dat is geen Nederlands, dat klink misschien niet aardig, maar het is gewoon geen correct Nederlands, wat The Banner doet is de Engelse naam van het betreffende instituut weergeven en daarin dan wat letters wijzigen, maar daarmee wordt het geen Nederlands en al helemaal geen Nederlandse vertaling van de Ierse naam van het instituut. 94.214.131.128 14 jan 2015 18:06 (CET)
Hoeveel presidenten ken jij die ook actief lid waren van de reddingsbrigade? The Banner Overleg 14 jan 2015 18:51 (CET)
Wat betreft OaC: in plaats van "traditioneel" had ik moeten schrijven "folkloristisch". Wijzigingen doorgevoerd. The Banner Overleg 14 jan 2015 18:54 (CET)
Om eerlijk te zijn: ik ben wel vaker de mist in gegaan met het verschil in benaming. The Banner Overleg 14 jan 2015 19:18 (CET)
Ik vind ook dat de reddingsbrigade niet onderaan moet staan, maar wel samen met de bron in de tekst waar het over de brigade gaat.Peve (overleg) 14 jan 2015 19:22 (CET)
Sorry, er stond terdege wel een bron bij de reddingsbrigade voor mr. Hillery maar ik heb de bron maar even herhaalt om misverstanden te voorkomen. The Banner Overleg 14 jan 2015 20:48 (CET)
Nog even over "bekende personen": over het algemeen hanteert men de daarvoor de definitie dat voor opname een eigen artikel noodzakelijk is. Alle genoemde personen voldoen daar aan. Het noemen bij dhr. Hillery is juist om aan te geven dat hij niet alleen politicus is geweest. Hij is trouwens ook, zij het beperkte tijd, huisarts geweest. Trouwens Hillary's vader was ook huisarts in MM. Volgens de verhalen was hij tevens eigenaar van de nog bestaande Hillary's Bar, hetgeen de aardig situatie opleverde dat in de bar beneden RIC en Black&Tans-personeel aan het uitrusten waren van de jacht op IRA-leden die boven hun hoofd door dr. Hillery verpleegd werden. Zeer tot mijn verdriet heb ik daar verder geen harde bewijzen voor kunnen vinden. The Banner Overleg 14 jan 2015 22:21 (CET)
Als Hillery enkel president geweest was en geen redder, dan had hij ook onderaan gestaan. Als hij enkel redder was geweest en geen president, dan niet. Het is dus een bijkomstigheid die onderaan niet ter zake doet.Peve (overleg) 17 jan 2015 11:49 (CET)
Ik had het er juist bijgezet om wat lokale kleur aan de politicus Hillery te geven. Glimlach The Banner Overleg 18 jan 2015 14:20 (CET)

In hoeverre in een massale bankfraude relevant voor dit artikel? Ik ben nu twee keer een verhaal tegen gekomen van de fraude met "offshore bank accounts" waarbij het lokale filiaal van de Bank of Ireland genoemd wordt voor en dikke 2 miljoen Ierse pond aan fraude. (Voor slechts 1, niet al te groot filiaal!!) The Banner Overleg 18 jan 2015 14:20 (CET)

Moeilijk geval... Van de ene kant is het een opmerkelijk feit, dat zeker ergens een plekje verdiend op Wikipedia, van de andere kant zegt het niet veel over het stadje, het had in elk plaatsje kunnen gebeuren. Wanneer gebeurde dit en hoeveel opschudding veroorzaakte het in het dorp? Misschien zou het in het gedeelte over de geschiedenis verwerkt kunnen worden... heinGlas z3.pngnlein'' 20 jan 2015 15:59 (CET)
Ik twijfel omdat het mij ook een hoogst technisch verhaal lijkt. Zie dit.
Waar ik ook aan twijfel is de opname van een 5 MW turf-gestookte electriciteitscentrale. De centrale is genoemd naar Milltown Malbay maar als ik mij de juist ruïne voor ogen heb, staat het geheel in de aanpalende parochie Kilmurry Ibrickane. Mocht ik mij vergissen, dan is er niets meer te vinden van de centrale... ([2]) The Banner Overleg 20 jan 2015 16:42 (CET)
Bij twijfel niet inhalen, zou ik zeggen. Niemand zal je ervan kunnen betichten dat je artikel niet compleet genoeg is. Mocht je later toch nog een smeuïge alinea kunnen fabriceren, kun je die altijd nog toevoegen. heinGlas z3.pngnlein'' 20 jan 2015 17:15 (CET)
Goed, dan verklaar ik dit project voor afgerond. (Met dien verstande dat ik op een zomerse dag nog eens ga kijken voor een betere foto van het monument voor de hinderlaag bij Rineen.) The Banner Overleg

Nog een verbetervoorstel: de sectie geschiedenis komt nu een beetje als een opsomming over, met wat enige redactie zou je er misschien wat meer één geheel van kunnen maken (al zie ik nog niet zo gauw hoe). Ik denk dat het de moeite waard zou zijn daar nog wat tijd in te steken! heinGlas z3.pngnlein'' 20 jan 2015 19:51 (CET)

Om eerlijk te zijn schrik ik daar voor terug omdat het een herschrijving van het halve artikel betekent. Nog afgezien van het feit dat ik niet weet hoe dat aan te pakken. The Banner Overleg 20 jan 2015 20:50 (CET)
Het gaat eigenlijk vooral om het kopje '1922-heden', geen half artikel. De bovenstaande tekst is veel vloeiender. heinGlas z3.pngnlein'' 20 jan 2015 20:59 (CET)
LOL, dat is dan ook niet "de sectie geschiedenis". Ik zal eens kijken... The Banner Overleg 20 jan 2015 21:01 (CET)

Mijn twee centen: van tussenkopjes als United Irishmen, Fenianrebellie van 1867, Incident op Canada Cross en Hinderlaag bij Rineen vraag ook ik me af of ze hier nodig zijn. Ik zou de indeling hier veralgemeniseren door alleen de echt belangrijke mijlpalen in de geschiedenis onder een aparte subkop te plaatsen, dus bijv. "Oorlog" en "Hongersnood". Maar voor de rest lijkt de huidige indeling in tijdvakken me helemaal niet problematisch. De Wikischim (overleg) 20 jan 2015 21:45 (CET)

 1. (en) Placenames Database of Ireland
 2. (en) Beschrijving Milltown Malbay